Trading.com livechatt

Genom att klicka på knappen "Börja chatta" godkänner du att de personuppgifter du lämnat via chatten bearbetas av Trading Point of Financial Instruments UK Limited, enligt företagets Integritetspolicy, med syftet att du ska få hjälp från vår kundtjänstavdelning.

Om du inte godkänner ovanstående kan du istället kontakta oss genom medlemssidan eller på support.uk@trading.com.

Alla inkommande och utgående telefonsamtal såväl som annan elektronisk kommunikation (inklusive chat-meddelanden och e-post) mellan dig och oss kommer att spelas in och lagras för kvalitetssyften, utbildning och regleringssyften.

Ange dina uppgifter här nedanför. Om du är en befintlig kund, ange ditt konto-ID så att vi kan hjälpa dig bättre.

Inledning

Som en del av vår dagliga affärsverksamhet måste vi samla in personuppgifter från våra kunder och potentiella kunder för att kunna erbjuda dem våra produkter och tjänster och se till att vi kan möta deras behov när vi tillhandahåller dessa produkter och tjänster, samt när vi tillhandahåller dem med respektive information.

Din integritet är av yttersta vikt för oss, och det är vår policy att skydda och respektera sekretessen för information och enskilda personers integritet. Denna integritetspolicy anger hur Trading Point of Financial Instruments UK Limited ("Företaget" eller "Trading.com") samlar in, använder och hanterar de personuppgifter vi mottar från dig eller en tredje part i samband med vårt tillhandahållande av tjänster till dig eller som vi samlar in från din användning av våra tjänster och/eller vår webbplats (dvs. www.trading.com) och/eller andra relaterade webbplatser och applikationer inklusive bland annat företagets medlemssidor. Integritetspolicyn informerar dig också om dina rättigheter med avseende på behandlingen av dina personuppgifter.

Vår integritetspolicy granskas regelbundet för att säkerställa att nya skyldigheter och tekniker samt eventuella förändringar i vår affärsverksamhet och praxis beaktas, samt att den följer alla ändringar i lagstiftningen. Alla personuppgifter som vi innehar regleras av vår senaste integritetspolicy.

Observera att om du är nuvarande och/eller tidigare medarbetare hos företaget, jobbsökande, en entreprenör som jobbar för företaget eller en tredje partstjänsteleverantör, kommer dina personuppgifter att användas i samband med ditt anställningsavtal eller ditt avtalsförhållande, beroende på vilket som gäller.

Denna integritetspolicy gäller för bearbetningsaktiviteter som utförs av Trading.com av personuppgifterna hos sina kunder och potentiella kunder, besökare på webbplatsen och anställda. Denna integritetspolicy gäller inte webbplatser som drivs av andra organisationer eller andra tredje parter.

Trading.com är ett varumärke tillhörande Trading Point of Financial Instruments UK Limited

Trading Point of Financial Instruments UK Limited licensieras och regleras av Financial Conduct Authority (FCA) under licensnummer 705428 med sitt säte på Coppergate House, 10 Whites Row, Spitalfields, London, E1 7NF, United Kingdom. Företaget är också registrerat hos Information Commissioner’s Office (ICO) i Storbritannien med registreringsnummer ZA207621.

Företaget respekterar integriteten hos sina användare som har tillgång till webbplatsen, och har därför åtagit sig att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda befintliga eller potentiella kunder, de som ansöker och besökare på webbplatsen.

Företaget lagrar alla personuppgifter om sina kunder och potentiella kunder i enlighet med gällande lagar och bestämmelser om dataskydd.

Vi har nödvändiga och lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och rutiner för att säkerställa att dina uppgifter alltid är säkra. Vi tränar regelbundet och ökar medvetenheten hos alla våra medarbetare gällande vikten av att behålla, skydda och respektera dina personuppgifter och din integritet. Vi betraktar överträdelser av individers integritet som något mycket allvarligt och kommer att tillämpa lämpliga disciplinära åtgärder, inklusive uppsägning från anställning.

De personuppgifter du förser oss med när du registrerar dig som användare av företagets webbplats(er) eller av dess tjänster klassificeras som registrerad information, som skyddas på flera olika sätt. Du kan få åtkomst till din registrerade information efter att ha loggat in på medlemsområdet med ett användarnamn och ett lösenord som du väljer. Det är ditt ansvar att säkerställa att ditt lösenord är känt endast av dig och inte avslöjas för någon annan. Registrerad information säkerhetslagras på en säker plats, och endast behörig personal har tillgång till den via ett användarnamn och ett lösenord. Alla personuppgifter överförs till företaget via en säker 128-bitars SSL-anslutning, och därmed vidtas alla rimliga åtgärder för att hindra obehöriga parter att visa någon sådan information. Personuppgifter som tillhandahålls till företaget som inte klassificeras som registrerad information lagras också på en säker plats och tillgängliga endast för behörig personal via ett användarnamn och ett lösenord.

Överföring av information via internet är inte alltid säkert, men företaget försöker skydda dina personuppgifter genom att vidta viktiga försiktighetsåtgärder. När vi har fått din information kommer vi att tillämpa procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

För att kunna öppna ett konto hos oss måste du först fylla i och skicka in ett ansökningsformulär till oss genom att fylla i nödvändig information. Genom att fylla i detta ansökningsformulär uppmanas du att lämna personuppgifter för att göra det möjligt för företaget att bedöma din ansökan och följa gällande lagar (inklusive deras bestämmelser). Informationen du tillhandahåller kan också användas av företaget för att informera dig om sina tjänster.

Den information vi kan samla in från dig inkluderar följande:

 • fullständigt namn, bostadsadress och kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer, fax m.m.);
 • födelsedatum, födelseort, kön, medborgarskap;
 • Information om din inkomst och förmögenhet, inklusive uppgifter om dina källor till pengar, tillgångar och skulder, bankkontoinformation, handelsdeklarationer, FATCA och CRS-information och finansiella rapporter;
 • handelskontosaldo, handelsaktivitet, dina frågor och våra svar;
 • Information om huruvida du har en viktig offentlig funktion (prominent public function, PEP);
 • yrke och anställningsinformation;
 • autentiseringsdata (t.ex. namnteckning);
 • platsdata;
 • handelsresultat, kunskap och erfarenhet;
 • verifieringsinformation, som innehåller information som är nödvändig för att verifiera din identitet, t.ex. pass eller körkort (exempel inkluderar även bakgrundsinformation som vi mottar om dig från offentliga dokument eller från andra enheter som inte är anslutna till oss). Dessutom kan vi samla in annan identifierbar information, som identifikationsnummer och/eller pass-/skattregistreringsnummer;
 • all annan information som vanligtvis används för att identifiera dig och om din handelserfarenhet som är relevant för oss när vi erbjuder våra tjänster till dig;
 • aktivitet och rörelser på webbplatsen.

Vi samlar in denna information på ett antal sätt genom din användning av våra tjänster, inklusive via någon av våra webbplatser, appar, kontoöppningsansökningar, våra demo-anmälningsblanketter, registreringsformulär på webbplatsen, prenumeration på nyhetsuppdateringar och från information som lämnas under pågående kundservicekommunikation. Vi kan också samla in den här informationen om dig från tredje part, t.ex. dina betalningsleverantörer och genom offentligt tillgängliga källor. Vi håller för register över ditt handelsbeteende, inklusive dokument om följande:

 • produkter du handlar med oss och deras resultat;
 • historiska uppgifter om de affärer och investeringar du har gjort, inklusive det belopp som investerats;
 • din preferens för vissa typer av produkter och tjänster.

Vi kan fråga dig dig om andra personuppgifter frivilligt från tid till annan (till exempel genom marknadsundersökningar eller undersökningar).

Om du väljer att inte tillhandahålla informationen vi behöver för att uppfylla din begäran om en viss produkt eller tjänst kanske vi inte kan tillhandahålla den begärda produkten eller tjänsten.

Vi kan komma att spela in all kommunikation, elektronisk, över telefon, personligen eller på annat sätt, som vi har med dig kopplat till de tjänster vi tillhandahåller till dig och våra affärsrelationer med dig. Dessa inspelningar kommer att tillhöra oss och kommer att utgöra bevis på kommunikationen mellan oss. Sådana telefonsamtal kan spelas in utan användning av en varningston eller något annat meddelande. Vidare, om du besöker någon av våra kontor eller lokaler kan vi ha CCTV som spelar in din bild.

Ej begärda personuppgifter

När vi tar emot personuppgifter om en person som vi inte har begärt och som inte krävs för tillhandahållandet av våra tjänster kommer vi på ett säkert sätt att förstöra uppgifterna (förutsatt att det är lagligt och rimligt för oss att göra det).

Jobbsökande

Personuppgifter lagras i personalfiler eller inom företagets HR-system. Vi har ett separat sekretessavtal för anställda, vilket kommer att ges till dig när du rekryteras. Följande typer av data kan innehas av företaget, beroende på vad som är relevant, för relevanta individer:

 • namn, adress, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress, kön, civilstånd etc.;
 • CV och annan information som samlats in under rekryteringen;
 • referenser från tidigare arbetsgivare;
 • nationella försäkringsnummer;
 • utdrag ur brottsregistret;
 • jobbtitel, arbetsbeskrivning och löneklass;
 • uppförandefrågor som skriftliga varningar och disciplinärenden;
 • intern prestationsinformation;
 • medicinsk eller hälsohistorik/-information;
 • skattekoder;
 • villkor för anställningen;
 • utbildningsinformation.

Vi kan även begära andra personuppgifter som vi anser vara nödvändiga för rekrytering.

Om du inte får en anställning kommer vi att be om ditt samtycke till att behålla dina uppgifter om det finns andra lämpliga lediga platser hos företaget som vi tror att du kanske vill ansöka om. Du är fri att tacka nej till detta och det kommer inte att bli några påföljder för att du inte ger ditt samtycke.

Vi kan behandla dina personuppgifter på följande grunder och för följande ändamål:

 1. Utförande av ett avtal

  Vi bearbetar personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster och produkter, liksom information om våra produkter och tjänster baserat på avtalsförhållandet med våra kunder (det vill säga för att uppfylla våra avtalsförpliktelser). Dessutom sker behandling av personuppgifter för att kunna fullborda våra kunders onboarding-/godkännanderutin.

  Med tanke på ovanstående måste vi verifiera din identitet för att acceptera dig som vår kund och vi måste använda dessa uppgifter för att effektivt hantera ditt handelskonto hos oss. Detta kan innefatta tredje part som utför kredit- eller identitetskontroller å våra vägnar. Användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna veta vem du är, eftersom vi har en juridisk skyldighet att följa "Know Your Customer" och "Due Diligence" för kunder.

 2. Efterlevnad av rättsliga förpliktelser

  Det finns ett antal juridiska skyldigheter enligt gällande lagar som vi är föremål för, såväl som specifika lagstadgade krav (till exempel lagstiftning om penningtvätt, lagar om finansiella tjänster, bolagsrätt, sekretesslagar och skattelagstiftning). Det finns också olika tillsynsmyndigheter vars lagar och förordningar gäller för oss. Sådana skyldigheter och krav gör det nödvändigt att bearbeta personuppgifter för kreditkontroll, identitetsverifiering, betalningsbehandling, efterlevnad av domstolsbeslut, skattelagstiftning eller andra rapporteringsskyldigheter och kontroller gällande penningtvätt.

  Dessa förpliktelser gäller vid olika tillfällen, inklusive onboarding/godkännande av kunder, betalningar och systemkontroll för riskhantering.

 3. För att skydda legitima intressen

  Vi bearbetar personuppgifter för att skydda de legitima intressen som vi eller en tredje part åtar oss. Ett legitimt intresse är när vi har en affärs- eller kommersiell anledning att använda din information. Trots det måste det inte orättvist gå emot vad som är rätt och bäst för dig. Exempel på sådana bearbetningsaktiviteter innefattar följande:

  • initiera rättsliga anspråk och förbereda vårt försvar i rättegångsprocesser;
  • procedurer och processer vi åtar oss att tillhandahålla företagets IT- och systemskydd, förhindra potentiell brottslighet, tillgångssäkerhet, tillträdeskontroller och åtgärder mot överträdelser;
  • upprättande av CCTV-system (t.ex. i våra lokaler av säkerhetsskäl);
  • åtgärder för att hantera affärer och vidareutveckla produkter och tjänster;
  • delning av dina personuppgifter med våra gruppmedlemmar eller tredjepartsleverantörer i syfte att uppdatera/verifiera dina personuppgifter i enlighet med gällande rambestämmelser för bekämpning av penningtvätt;
  • riskhantering.
 4. Du har gett ditt samtycke

  Vår lagring och användning av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke (annat än av de skäl som beskrivs eller underförstås i denna policy när ditt samtycke inte är nödvändigt). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst; all behandling av personuppgifter före mottagandet av din återkallelse påverkas emellertid inte.

 5. För att bedöma lämpligheten hos våra tjänster/produkter för kunder
 6. För att ge dig produkter och tjänster, eller information om våra produkter och tjänster, och för att se över dina pågående behov

  När du väl har öppnat ett handelskonto med oss, eller prenumererar på en uppdatering eller ett webbinarie, måste vi använda dina personuppgifter för att kunna utföra våra tjänster och uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. Det är också i våra legitima intressen att försöka se till att vi tillhandahåller de bästa produkterna och tjänsterna så att vi med jämna mellanrum kan granska dina behov baserat på vår bedömning av dina personuppgifter för att försäkra oss om att du får de bästa möjliga produkterna och tjänsterna från oss.

 7. För att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster, inklusive kundtjänst, och utveckla och marknadsföra nya produkter och tjänster

  Vi kan från tid till annan använda personuppgifter som tillhandahålls av dig genom din användning av tjänsterna och/eller genom kundundersökningar för att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster. Det är i våra legitima intressen att använda dina personuppgifter på detta sätt för att försöka säkerställa högsta standard när vi tillhandahåller våra produkter och tjänster och fortsätta att vara marknadsledande inom finansbranschen.

  Vi följer besökarnas aktivitet och beteende på vår webbplats varje gång du går in på webbplatsen. De data detta ger upphov till gör att vi kan erbjuda en effektivare användarsupport om du behöver hjälp eller rådgivning via vår webbplats. Vi konstaterar att denna information inte kan användas för att identifiera dig.

 8. För att skapa en profil om dig

  Vi kan från tid till annan använda personuppgifter som tillhandahålls av dig genom din användning av tjänsterna och/eller genom kundundersökningar för att hjälpa oss att förbättra våra produkter och tjänster. Det är i våra legitima intressen att använda dina personuppgifter på detta sätt för att försöka säkerställa högsta standard när vi tillhandahåller våra produkter och tjänster och fortsätta att vara marknadsledande inom finansbranschen.

 9. För att undersöka eller avgöra frågor eller tvister

  Vi kan behöva använda personuppgifter som samlats in från dig för att undersöka problem eller för att lösa tvister med dig eftersom det ligger i våra legitima intressen att se till att problem och tvister blir undersökta och lösta på ett snabbt och effektivt sätt.

 10. För att följa gällande lagar, domstolsbeslut, andra rättsliga processer eller kraven från eventuella tillsynsmyndigheter

  Vi kan behöva använda dina personuppgifter för att följa gällande lagar och förordningar, domstolsbeslut eller andra rättsliga processer eller kraven från en tillämplig tillsynsmyndighet. Vi gör detta inte bara för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, utan för att det också kan vara vårt legitima intresse att göra det.

 11. För att skicka dig undersökningar

  Från tid till annan kan vi skicka undersökningar som en del av vår kundfeedbackprocess. Det är i vårt legitima intresse att be om sådan feedback för att försöka se till att vi tillhandahåller våra tjänster och produkter enligt högsta standard. Vi kan emellertid också från tid till annan be dig att delta i andra undersökningar och om du samtycker till att delta i sådana undersökningar, litar vi på ditt samtycke att använda de personuppgifter vi samlar in som en del av en sådan undersökning. Alla svar på en undersökning som vi skickar ut, oavsett om det gäller kundfeedback eller något annat, kommer att aggregeras och avpersonaliseras innan undersökningsresultat delas med någon tredje part.

 12. Dataanalys

  Våra webbsidor och e-postmeddelanden kan innehålla webb-beacons eller pixel-taggar eller någon annan liknande typ av dataanalysverktyg som tillåter oss att spåra korrespondens och räkna antal användare som har besökt vår webbplats eller öppnat vår korrespondens. Vi kan samla dina personuppgifter (t.ex. handelshistorik) med personuppgifter från våra andra kunder på anonym basis (det vill säga med dina personliga identifierare borttagna) så att mer noggrann statistisk analys av allmänna mönster kan leda till att vi erbjuder bättre produkter och tjänster

  Om din personliga information är fullständigt anonymiserad behöver vi inte en rättslig grund eftersom informationen inte längre utgör personuppgifter. Om din personliga information inte är i anonymiserad form är det i vårt legitima intresse att kontinuerligt utvärdera personuppgifterna för att säkerställa att de produkter och tjänster vi tillhandahåller är relevanta för marknaden.

 13. Marknadsföringssyften

  Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringskommunikation via e-post eller telefon eller andra överenskomna sätt (inklusive sociala medier) för att säkerställa att du alltid håller dig uppdaterad med våra senaste produkter och tjänster. Om vi skickar dig marknadsföringskommunikation gör vi det antingen baserat på ditt samtycke eller om det ligger i vårt berättigade intresse.

  Vi kommer inte lämna ut din information till någon annan part för att de ska kunna marknadsföra till dig direkt.

 14. Interna affärsändamål och journalföring

  Vi kan behöva bearbeta dina personuppgifter för interna affärs- och forskningsändamål såväl som för journalföringsändamål. Sådan bearbetning är i våra egna legitima intressen och krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Det kan innefatta all kommunikation vi har med dig i förhållande till de tjänster och produkter vi tillhandahåller till dig och vårt förhållande till dig. Vi kommer även att föra journaler för att säkerställa att du följer dina avtalsförpliktelser enligt avtalet som reglerar vår relation med dig.

 15. Juridiska meddelanden

  Ofta kräver lagen att vi ska meddela dig om vissa ändringar av produkter eller tjänster eller lagar. Vi kan behöva informera dig om ändringar i villkoren eller funktionerna hos våra produkter eller tjänster. Vi måste bearbeta dina personuppgifter för att skicka dig dessa juridiska meddelanden. Du kommer att fortsätta att ta emot denna information från oss även om du väljer att inte ta emot direktmarknadsföring från oss.

 16. Omstrukturering av företaget

  Om vi genomgår en företagsomstrukturering eller om en del eller hela vår verksamhet förvärvas av en tredje part, kan vi behöva eller välja att använda dina personuppgifter i samband med den omstruktureringen eller förvärvet. Sådan användning kan innebära att din information delas ut som en del av en förfrågning eller information i enlighet med juridiska avtal. Det är vårt legitima intresse att använda dina uppgifter på det sättet, förutsatt att vi följer alla juridiska skyldighet vi har mot dig.

 17. Fysisk säkerhet

  Om du besöker någon av våra lokaler kan vi registrera din bild på vår CCTV av säkerhetsskäl. Vi kan också ta dina uppgifter för att registrera vem som har gått in i våra lokaler på en viss dag. Det är i vårt legitima intresse att göra detta för att upprätthålla en säker och trygg arbetsmiljö.

Företaget kommer inte att avslöja någon av sina kunders konfidentiella uppgifter till tredje part, med undantag för: a) i den utsträckning det är skyldigt att göra det enligt gällande lagar, regler eller förordningar, b) om det förekommer en skyldighet att avslöja, (c) om våra legitima affärsintressen kräver avslöjande, eller (d) på din förfrågan eller med ditt samtycke eller till personer som beskrivs i denna policy. Företaget kommer att sträva efter att göra sådana avslöjanden endast där behov föreligger om inte annat föreskrivs av en tillsynsmyndighet. Under sådana omständigheter kommer företaget att underrätta tredje part om den konfidentiella karaktären av sådan information.

Som en del av användningen av dina personuppgifter för ovan angivna syften kan företaget lämna ut dina personuppgifter till följande:

 • andra gruppmedlemmar
 • våra samarbetspartners och tjänsteleverantörer, för affärsändamål, inklusive tredje part som företagstjänstleverantörer och specialiserade rådgivare som har fått i uppdrag att tillhandahålla administrativa, finansiella, juridiska, skattemässiga, compliance-, försäkrings-, forsknings- eller andra tjänster;
 • affärsintroducerare med vilka vi har en gemensam affärsrelation;
 • affärsenheter, kreditgivare, domstolar, tribunaler och tillsynsmyndigheter enligt överenskommelse eller auktorisation enligt lag;
 • betalningsleverantörer (PSP) och/eller bankinstitut i förhållande till frågor som uppkommit beträffande insättningar/uttag till/från handelskonton som innehas hos företaget och/eller i syfte att inleda en utredning om sådana frågor (t.ex. tredje partsinsättningar); och
 • alla som godkänts av dig.

I händelse av att företaget delar dina personuppgifter till affärsenheter, som kort- eller andra betalningsföretag eller banker, för att kunna utföra de tjänster som kunderna begär, kan sådana tredje parter lagra din information för att uppfylla sina juridiska och andra skyldigheter.

I allmänhet kräver vi att organisationer utanför Trading Point of Financial Instruments UK Limited som får eller bearbetar personuppgifter bekräftar sekretessen för denna information, åtar sig att respektera den enskildes rätt till integritet och följa alla relevanta dataskyddslagar och denna integritetspolicy. Tredjeparts-tjänsteleverantörer som kreditreferensbyråer (om och när det är tillämpligt) kan registrera eventuella sökningar som utförts å våra vägnar och kan använda sökinformationen för att hjälpa andra företag att utföra sina sökningar. Observera att användningen av dina personuppgifter av externa tredje parter som fungerar som datainsamlare av din personliga information inte omfattas av denna integritetspolicy och inte är föremål för vår integritetsstandard och våra rutiner.

Kunder accepterar och godkänner att företaget från tid till annan kan analysera de uppgifter som samlats in under besök på vår(a) webbplats(er) eller på andra sätt, t.ex. enkäter, för statistiska ändamål för att förbättra företagets affärsverksamhet.

Vi kan överföra dina personuppgifter i eller utanför Storbritannien till några av våra holdingbolag och deras respektive dotterbolag, eller tjänsteleverantörer (dvs. bearbetare). I den utsträckning vi överför dina uppgifter utanför Storbritannien kommer vi att säkerställa att överföringen är laglig och att bearbetare i tredjeländer måste följa den bevarade förordningen (EU) 2016/679 (UK GDPR) och Data Protection Act 2018 (DPA 2018) eller de europeiska dataskyddslagarna eller andra länders lagar som är jämförbara och att tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder i relation till överföringen av dina uppgifter i enlighet med UK GDPR artikel 46. Om vi gör överföringar till bearbetare i USA kan vi i vissa fall förlita oss på tillämpliga standardavtalsklausuler, bindande företagsregler eller andra likvärdiga tillämpliga skyddsåtgärder.

Mot bakgrund av det ovanstående kan dina personuppgifter behandlas av personal som är verksam i eller utanför Storbritannien som arbetar åt oss, ett av våra holdingbolag och deras respektive dotterbolag, eller åt en av våra tjänsteleverantörer. Sådan personal kan, bland andra, arbeta med att verkställa dina beställningar, behandla din betalningsinformation och tillhandahålla stödtjänster. Genom att skicka dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring och behandling. Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy.

Spårningssystem som används på företagets webbplats(er) kan samla in dina personuppgifter för att optimera de tjänster som erbjuds kunder/potentiella kunder. Webbplatsen samlar in information på följande sätt:

 • Enhetsinformation

  Genom att känna igen enheten som används för att få tillgång till och använda företagets webbplats(er),kan vi ge dig den bästa versionen av vår(a) webbplats(er).

 • Logginformation

  Att logga vissa beteenden på webbplatsen gör det möjligt för företaget att spåra användaråtgärder och därför felsöka eventuella problem som kan uppstå.

 • Platsinformation

  Att använda din IP-adress hjälper oss lokalisera vårt webbplatsinnehåll som vi visar för dig baserat på ditt land, och förbättra användarupplevelsen på vår(a) webbplats(er).

 • Cookies

  Cookies är textfiler med en liten mängd data som skickas från vår webbplats till din webbläsare och lagras på datorns hårddisk. Cookies hjälper oss att förbättra prestanda på vår webbplats och våra besökares upplevelse på webbplatsen, spåra din hänvisande webbplats (om sådan förekommer) och förbättra våra framtida reklamkampanjer.

 • Lokal lagring

  Du måste lämna in valideringsdokument till oss genom företagets medlemssida för att aktivera ditt handelskonto. Dessa dokument överförs via en säker 128-bitars SSL-anslutning och lagras på en säker plats.

Internetcookies är små bitar data som skickas från vår(a) webbplats(er) till din webbläsare och lagras på din dators hårddisk när du använder vår(a) webbplats(er), och de kan innehålla ett unikt identifikationsnummer. Syftet med att samla in denna information är att ge dig en mer relevant och effektiv upplevelse på vår(a) webbplats(er), inklusive presentationen av våra webbsidor enligt dina behov eller önskemål.

Cookies används på många webbplatser på internet, och du kan välja om och hur en cookie kommer att accepteras genom att ändra dina inställningar och alternativ i webbläsaren. Du kanske inte kan få tillgång till vissa delar av vår(a) webbplats(er) om du väljer att inaktivera cookies i webbläsaren, särskilt på företagets medlemssidor och andra säkra delar på vår(a) webbplats(er). Vi rekommenderar därför att du godkänner cookies för att kunna dra nytta av alla våra onlinetjänster.

Dessutom använder vi cookies för remarketing-funktioner för att göra det möjligt för oss att nå ut till användare som tidigare har besökt vår(a) webbplats(er) och har visat intresse för våra produkter och tjänster. Med jämna mellanrum kan vi använda tredjepartsleverantörer, som Google och AdRoll, för att visa våra annonser via internet till dig, baserat på din tidigare användning av vår(a) webbplats(er). Du kan välja bort denna användning av cookies när som helst genom att besöka sidorna för Googles annonsinställningar och DoubleClick opt-out eller eventuella senare uppdateringar.

Företaget använder cookies med sessions-ID och permanenta cookies. En cookie med sessions-ID går ut efter en viss tid eller när webbläsarfönstret stängs. En permanent cookie finns kvar på din hårddisk under en längre tidsperiod. Du kan ta bort beständiga cookies genom att följa anvisningarna i din webbläsares "Hjälp"-avsnitt.

För mer information om vår cookiepolicy och hur våra cookies fungerar, läs vår cookiepolicy här.

Där vår användning av dina personuppgifter kräver ditt samtycke kommer sådant samtycke att lämnas i enlighet med de uttryckliga skriftliga villkor som reglerar vårt affärsförhållande (som finns tillgängliga på vår(a) webbplats(er), och uppdateras från tid till annan) eller något annat avtal vi kan ha ingått med dig eller som anges i vår kommunikation med dig från tid till annan.

Om vi förlitar oss på ditt samtycke som vår rättsliga grund för att inneha och behandla dina personuppgifter har du rätt att återkalla samtycket när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i denna integritetspolicy.

Att värna om integriteten för din information är av största vikt för oss, oavsett om du interagerar med oss personligen, via telefon, post, internet eller något annat elektroniskt medium. Vi kommer att lagra personuppgifter, så länge vi har en affärsrelation med dig, i en kombination av säkra datorbaserade lagringsresurser och pappersbaserade arkiv och andra dokument, och vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda de personuppgifter vi lagrar mot missbruk, förlust, obehörig åtkomst, ändring eller avslöjande.

När vi anser att personuppgifter inte längre är nödvändiga för det syfte som de samlades in kommer vi att ta bort alla detaljer som identifierar dig eller så kommer vi att på ett säkert sätt att förstöra registret. Vi kan dock behöva behålla register under en betydande tidsperiod (efter att du slutat vara vår kund). Vi är till exempel föremål för vissa lagar om penningtvätt som kräver att vi behåller följande under en period på fem (5) år efter att vi har avslutat affärsrelationen med dig:

 • en kopia av de dokument som vi använde för att uppfylla våra krav enligt due diligence;
 • bevis och register över transaktioner med dig och dit förhållande med oss.

De personuppgifter vi håller i form av inspelad kommunikation, via telefon, elektroniskt, personligen eller på annat sätt, kommer att hållas i enlighet med lokala lagkrav (dvs. 5 år efter vårt affärsförhållande med dig har avslutats eller längre om du har legitima intressen (som att hantera en tvist med dig). Om du har valt bort marknadsföringskommunikation kommer vi att hålla dina uppgifter på vår lista så att vi vet att du inte vill få dessa meddelanden.

Vi kan komma att lagra din data längre än fem (5) år om vi inte kan radera den av juridiska, rättsliga eller tekniska skäl.

De rättigheter som kan vara tillgängliga för dig i relation till de personuppgifter vi innehar om dig beskrivs nedan. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka oss ett e-postmeddelande via dpo.uk@trading.com.

Information och åtkomst

Om du frågar oss, kommer vi att bekräfta om vi bearbetar dina personuppgifter och i så fall vilken information vi bearbetar och om så önskas ge dig en kopia av personuppgifterna (tillsammans med vissa andra uppgifter) inom trettio (30) dagar från dagen för din begäran. Om du behöver ytterligare kopior kan vi behöva ta ut en skälig administrationsavgift.

Rättelse

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är uppdaterade. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter förblir korrekta, fullständiga och aktuella. Om de personuppgifter vi innehar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade. Om vi har lämnat dina personuppgifter till andra kommer vi att låta dem veta om rättelsen där det är möjligt. Om du frågar oss, och om det är möjligt och tillåtet att göra det, informerar vi dig också om vem vi har delat dina personuppgifter med, så att du kan kontakta dem direkt.

Du kan informera oss när som helst att dina personuppgifter har förändrats genom att skriva till support.uk@trading.com. Företaget kommer att ändra dina personuppgifter i enlighet med dina instruktioner. För att fortsätta med en sådan begäran kan vi i vissa fall behöva underlag från dig som bevis, dvs. personuppgifter som vi måste hålla för regulatoriska eller juridiska syften.

Radering

Du kan be oss att ta bort eller radera dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om vi inte längre behöver dem eller om du tar tillbaka ditt samtycke (om tillämpligt) förutsatt att vi inte har någon juridisk skyldighet att behålla dessa uppgifter. En sådan begäran kommer att bli föremål för eventuella lagringsgränser som vi måste följa i enlighet med gällande lagar och förordningar och under avsnittet Lagring av dina personuppgifter och lagringsperiod. Om vi har lämnat dina personuppgifter till andra kommer vi att låta dem veta om radering där det är möjligt. Om du frågar oss, och om det är möjligt och tillåtet att göra det, informerar vi dig också om vem vi har delat dina personuppgifter med, så att du kan kontakta dem direkt.

Bearbetningsbegränsningar

Du kan be oss att "blockera" eller hindra bearbetningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om du bestrider riktigheten hos personuppgifterna eller motsätter dig till att vi bearbetar dem. Det kommer inte hindra oss från att lagra dina personuppgifter. Vi kommer att informera dig innan vi bestämmer oss för att inte tillåta en eventuell begärd begränsning. Om vi har lämnat dina personuppgifter till andra kommer vi att informera om begränsningen om det är möjligt. Om du frågar oss, och om det är möjligt och tillåtet att göra det, informerar vi dig också om vem vi har delat dina personuppgifter med, så att du kan kontakta dem direkt.

Uppgifters portabilitet

Enligt bevarad förordning (EU) 2016/679 (UK GDPR) och Data Protection Act 2018 (DPA 2018) har du under vissa omständigheter rätt att få personuppgifter som du har försett oss med (i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format) och att använda dem på annan plats eller be oss att överföra dem till en tredjepart som du väljer.

Invändningar

Du kan be oss att sluta bearbeta dina personuppgifter, och vi kommer att göra det om vi:

 • förlitar oss på vår egen eller andras legitima intressen att bearbeta dina personuppgifter förutom om vi kan visa tvingande rättsliga grunder för bearbetningen;
 • bearbetar dina personuppgifter för direktmarknadsföring; eller
 • bearbetning av dina personuppgifter för forskning om vi inte med rimlighet anser att sådan bearbetning är nödvändig eller riktig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse (t.ex. av ett tillsynsorgan eller ett verkställande organ).

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Om vi har fattat ett beslut om dig endast baserat på en automatiserad process (t.ex. genom automatisk profilering) som påverkar din förmåga att använda tjänsterna eller har en annan signifikant effekt på dig, kan du begära att du inte omfattas av ett sådant beslut om vi inte kan visa för dig att ett sådant beslut är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan dig och oss. Även om ett beslut är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal kan du bestrida beslutet och kräva mänsklig intervention. Vi kanske inte kan erbjuda våra tjänster eller produkter till dig om vi godkänner en sådan begäran (dvs. avsluta vår relation med dig).

Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter måste du informera företaget genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo.uk@trading.com. Om du väljer att göra det är det möjligt att vi inte kan fortsätta att tillhandahålla information, tjänster och/eller produkter som begärs av dig och vi har inget ansvar gentemot dig i detta avseende.

Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på dpo.uk@trading.com.

Eftersom vi inte har någon etablering i Europeiska unionen ("EU") har vi tillsatt en representant baserad i Cypern, som du kan vända dig till om du är baserad i EU för att ta upp problem eller ställa frågor om vår behandling av dina personuppgifter och/eller denna integritets- och/eller cookiepolicy mer allmänt. Vår EU-representant är: Trading Point of Financial Instruments Ltd, på 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Cypern. Vår EU-representant kan kontaktas direkt via e-post på följande adress: eurep@trading-point.com.

Företaget kan avslöja din personligt identifierbara information enligt regler och föreskrifter och om företaget anser att avslöjandet är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller att följa andra förfaranden, domstolsbeslut, rättsliga processer eller för att följa beslut från stater, mellanstatliga eller andra tillsynsorgan. Företaget är inte ansvarigt för missbruk eller förlust av personuppgifter eller på annat sätt på företagets webbplats(er) som företaget inte har tillgång till eller kontroll över. Företaget är inte ansvarigt för olaglig eller obehörig användning av dina personuppgifter på grund av felaktig användning eller felaktig lagring av dina lösenord, oaktsamhet eller skadligt ingripande eller på annat sätt av dig eller på grund av dina handlingar eller försummelser eller en person som är auktoriserad av dig (oavsett om auktoriseringen är tillåten enligt villkoren i vårt rättsliga förhållande med dig).

Vår integritetspolicy granskas regelbundet för att säkerställa att nya skyldigheter och tekniker samt eventuella förändringar i vår affärsverksamhet och praxis beaktas, samt att den följer alla ändringar i lagstiftningen. Alla personuppgifter som vi innehar regleras av vår senaste integritetspolicy.

Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar i denna integritetspolicy och andra platser vi finner lämpliga så att du är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi lämnar ut den.

Om du har några funderingar om någon del av vårt integritetsarbete kan du skicka in ett klagomål. Detta kommer att hanteras omedelbart. För att göra ett klagomål, kontakta oss via e-post på complaints.uk@trading.com.

Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål har du rätt att skicka ett klagomål till vår tillsynsmyndighet, Information Commissioner's Office ("ICO"). Du kan hitta information om hur man gör det på ICO:s webbplats på https://ico.org.uk/make-a-complaint eller genom att ringa 0303 123 1113.

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, skicka ett e-postmeddelande till support.uk@trading.com eller dpo.uk@trading.com.

CFD-handel innebär en stor risk för förluster