Trading.com livechatt

Genom att klicka på knappen "Börja chatta" godkänner du att de personuppgifter du lämnat via chatten bearbetas av Trading Point of Financial Instruments UK Limited, enligt företagets Integritetspolicy, med syftet att du ska få hjälp från vår kundtjänstavdelning.

Om du inte godkänner ovanstående kan du istället kontakta oss genom medlemssidan eller på support.uk@trading.com.

Alla inkommande och utgående telefonsamtal såväl som annan elektronisk kommunikation (inklusive chat-meddelanden och e-post) mellan dig och oss kommer att spelas in och lagras för kvalitetssyften, utbildning och regleringssyften.

Ange dina uppgifter här nedanför. Om du är en befintlig kund, ange ditt konto-ID så att vi kan hjälpa dig bättre.

Rollover hos Trading.com

Konkurrenskraftiga & transparenta swapavgifter. 3-dagars rolloverstrategi.

Konkurrenskraftiga swapavgifter

Transparenta swapavgifter

3-dagars rolloverstrategi

Följer de senaste
räntorna

Rollover – Vad du måste veta

Rollover är processen för att hålla affärer öppna över natten och föra dem vidare till nästa handelsdag.

När du behåller en öppen position över natt kan ränta vara tillämplig. Detta kallas rolloverkurs.

Avräkningen för valutaaffärer tar vanligen två handelsdagar, för hanteringen av den fysiska leveransen. Men eftersom detta inte är relevant vid marginalhandel måste öppna positioner stängas klockan 22:00 GMT varje dag och återöppnas nästa handelsdag.

Hos Trading.com görs en överenskommelse genom ett swapavtal som antingen innebär en kostnad eller en vinst för handlare. Därför stänger och återöppnar vi inte positioner, utan i stället debiterar/krediterar vi handelskonton för positioner som behålls över natten, beroende på aktuella räntor.

Rollover hos Trading.com

Vi tillämpar rollover klockan 22:00 GMT, den standardtid som anger början och slut på en valutahandelsdag.

Vi stänger och återöppnar inte positioner vid handelsdagens slut. I stället debiterar eller krediterar vi kundkonton beroende på deras position och i linje med de senaste räntorna.

Trots att marknaderna är stängda på lördagar och söndagar tar banker ut ränta på positioner som hålls öppna under helgen. För att jämna ut denna tidslucka tillämpar Trading.com en 3-dagars rolloveravgift på onsdagar för forex och spotmetaller (guld och silver) samt på fredagar för CFD:er på kontantindex, på kontantindex – energi samt på aktier.

Hur rollover beräknas

Beroende på rådande räntor kan rollover antingen innebära en kostnad eller en vinst för onlineinvesterare som håller positioner öppna över natten.

Vi beräknar rollover med användning av tom-next-kursen ("tomorrow into next day", morgondag till nästa dag) och lägger till en liten administrativ avgift till denna. Tom-next-kurser fastställs via skillnaden i växelkurs mellan valutor.

Då valutor handlas i par (dvs. basvaluta vs. motvaluta) lånar handlare pengar för att köpa en annan valuta. Det innebär att ränta betalas på den lånade valutan, och tjänas in på den köpta valutan. Rolloverränta är nettoresultatet av detta.

Rolloverränta kan beräknas med 3 siffror: den kortsiktiga räntan på de båda valutorna i valutaparet, den senaste växelkursen för valutaparet, antal valutapar som köptes.