Trading.com livechatt

Genom att klicka på knappen "Börja chatta" godkänner du att de personuppgifter du lämnat via chatten bearbetas av Trading Point of Financial Instruments UK Limited, enligt företagets Integritetspolicy, med syftet att du ska få hjälp från vår kundtjänstavdelning.

Om du inte godkänner ovanstående kan du istället kontakta oss genom medlemssidan eller på support.uk@trading.com.

Alla inkommande och utgående telefonsamtal såväl som annan elektronisk kommunikation (inklusive chat-meddelanden och e-post) mellan dig och oss kommer att spelas in och lagras för kvalitetssyften, utbildning och regleringssyften.

Ange dina uppgifter här nedanför. Om du är en befintlig kund, ange ditt konto-ID så att vi kan hjälpa dig bättre.

Ekonomisk kalender

Håll koll på kommande händelser som kan få stor betydelse för marknaderna med hjälp av den ekonomiska kalendern på Trading.com.

Filtrera bort bruset och fokusera på de händelser som har direkt inverkan på din handel. Håll koll på kommande händelser och vilken påverkan de kan komma att få. Slutligen kan du här se tidigare resultat samt förväntningar inför kommande datapubliceringar.

Ekonomiska indikatorer

Makroekonomiska händelser är bland de viktigaste faktorerna för marknadsvolatilitet och omfattar dataposter som arbetslöshet, BNP och detaljhandelns försäljning. För att lyckas med din handel behöver du följa dessa händelser mycket uppmärksamt och lägga upp din strategi därefter.
Det är här vår kalender kommer in i bilden.

Nedan kan du se en kort översikt över några av de viktigaste indikatorerna:

CCI publiceras varje månad och mäter konsumenternas förväntningar och köpkraft. Dessa data utgör ett genomsnitt av svaren från över 5 000 hushåll. CCI är en indikator på ekonomisk hälsa, där låga värden tyder på att ekonomin håller på att försvagas.

KPI mäter prisförändringar för över 200 tjänster och konsumentvaror. Dessa data är statistiska estimat och används som inflationsindikator.

Denna datapost publiceras varje månad och visar de kapitalvaruorder som inkommit till inhemska tillverkare. Detta används som en indikator på ekonomisk hälsa, och ett högt värde tyder på en växande ekonomi.

AKI publiceras varje kvartal och mäter förändringar i arbetstagarnas ersättning, inklusive löner och förmåner. Det är en indikator på ekonomisk hälsa och inflation eftersom stigande löner tyder på en växande ekonomi och stigande inflation.

BNP är en av de mest observerade dataposterna och mäter det totala värdet av de varor och tjänster som framställs i ett land under en viss tidsperiod. Används som indikator på ekonomisk hälsa och levnadsstandard.

BNP-deflatorn gör det möjligt att direkt jämföra den ekonomiska aktiviteten från ett år till ett annat. Deflatorn mäter den exakta prisförändringen på varor och tjänster, rensat för inflation.

IP, som publiceras varje månad, mäter produktionen av industriprodukter från fabriker, gruvor och allmännyttiga företag. Kan användas som indikator på tillväxt för vissa branscher samt på den samlade ekonomiska hälsan. 

IPCU publiceras varje månad och mäter den ekonomiska aktiviteten genom att analysera föregående månads industriproduktion. IPCU används som indikator för hur vissa branscher presterar.

Handelsbalansen mäter skillnaden mellan export och import för samtliga varor och tjänster. Den utgör en indikator på ekonomisk hälsa, men kan även ge insikter om potentiell valutadevalvering.

IFO-rapporten bygger på en enkät med över 7 000 tyska företagsledare och används för att mäta det rådande och framtida ekonomiska klimatet i Tyskland och Europa som helhet.

ISM, som tidigare förkortades NAPM, publiceras varje månad och mäter den generella ekonomin med fokus på tillverkningssektorn. Detta index bygger på en enkät som går ut till över 250 företag och omfattar olika aspekter, bland annat ny orderingång, produktion och sysselsättning.

NFP, som är en av de mest noggrant observerade dataposterna, är en månadsrapport som mäter förändringar i sysselsättningen på amerikanska företag utanför jordbruket. NFP är en indikator på ekonomisk tillväxt och inflation.

PPI mäter förändringen i inhemska producenters försäljningspriser för varor och tjänster under en viss tidsperiod. Detta omfattar samtliga varor som produceras i landet exklusive export. Rapporten används som en inflationsindikator.

PMI, som publiceras varje månad, mäter riktningen på ekonomiska trender inom tillverkningssektorn. PMI bygger på en enkät som skickas ut till inköpschefer i ett flertal branscher och utgör en indikator på ekonomisk tillväxt. 

Månadsrapport som mäter värdet på sålda produkter inom detaljhandeln. Detaljhandelns försäljning, som används för att bedöma konsumenternas utgiftsmönster, kan ge en fingervisning om ekonomiska trender och utgöra en inflationsindikator.

Tankan, som publiceras varje kvartal, bedöms som en viktig indikator i Japan och mäter tillståndet i den japanska ekonomin. Den kan ha en betydande effekt på såväl valuta- som aktiemarknader.

Mäter antalet arbetslösa i ett land vid en viss tidpunkt genom att dividera antalet arbetslösa med hela arbetskraften. Kan ha stor effekt på räntor och används som en indikator på ekonomisk hälsa.