Trading.com livechatt

Genom att klicka på knappen "Börja chatta" godkänner du att de personuppgifter du lämnat via chatten bearbetas av Trading Point of Financial Instruments UK Limited, enligt företagets Integritetspolicy, med syftet att du ska få hjälp från vår kundtjänstavdelning.

Om du inte godkänner ovanstående kan du istället kontakta oss genom medlemssidan eller på support.uk@trading.com.

Alla inkommande och utgående telefonsamtal såväl som annan elektronisk kommunikation (inklusive chat-meddelanden och e-post) mellan dig och oss kommer att spelas in och lagras för kvalitetssyften, utbildning och regleringssyften.

Ange dina uppgifter här nedanför. Om du är en befintlig kund, ange ditt konto-ID så att vi kan hjälpa dig bättre.

Handla spotmetaller

Handla guld, silver och en rad andra smetaller och dra nytta av det snabba utförandet och de lägsta spreadsen på marknaden.

Spotmetall-instrument

Valutapar Faktablad Minsta prisfluktuation Spreads från* Genomsnittliga spreads* Långt swapvärde (punkter)** Kort swapvärde (punkter)** Värdet på 1 lot Limit- och Stop-nivåer***
GOLD# Info 0.01 0.2 0.25 -9.43 -6.24 100 oz 0.5
SILVER# Info 0.001 0.022 0.025 -1.29 -0.72 5000 oz 0.04
Valutapar Faktablad Minsta prisfluktuation Spreads från* Genomsnittliga spreads* Långt swapvärde (punkter)** Kort swapvärde (punkter)** Värdet på 1 lot Limit- och Stop-nivåer***
GOLDm# Info 0.01 0.2 0.25 -9.43 -6.24 1 oz 0.5
SILVERm# Info 0.001 0.022 0.025 -1.29 -0.72 50 oz 0.04

Min/Max handelsstorlek: 0.1/200

Marginalkravet för guld och silver beräknas enligt följande: Lots x Kontraktsstorlek x Marknadspris / Hävstång.

ÖPPETTIDER FÖR GULD & SILVER
(tidszon GMT+2, observera att sommartid kan gälla)

Måndag – torsdag: 01:05 – 23:55

Fredag: 01:05 – 23:50


Andra metaller

Symbol Faktablad Beskrivning Minsta prisfluktuation Värde för minsta prisfluktuation Spreads från Värdet på 1 lot Min/Max handelsstorlek Marginalprocent Limit- och Stop-nivåer***
PALL Info Palladium 0.01000 USD 0.1 4 10 Troy ounces 1/45 4.5 % 10
PLAT Info Platinum 0.01000 USD 0.1 3 10 Troy ounces 1/100 4.5 % 8
Symbol Beskrivning Servertid Veckodag Öppning måndag Stängning fredag
PALL Palladium GMT +2 00:05-22:55 00:05 22:10
PLAT Platinum GMT +2 00:05-22:55 00:05 22:10
Instrument Status Feb
20
Mar
20
Apr
20
Maj
20
Jun
20
Jul
20
Aug
20
Sep
20
Okt
20
Nov
20
Dec
20
Jan
21
Palladium
(PALL)
Öppning 2019-11-22 2020-02-21 2020-05-21 2020-08-25
Palladium
(PALL)
Endast stängning 2020-02-21 2020-05-21 2020-08-25
Palladium
(PALL)
Utgång 2020-02-24 2020-05-22 2020-08-26
Platinum
(PLAT)
Öppning 2019-12-26 2020-03-25 2020-06-25 2020-09-24
Platinum
(PLAT)
Endast stängning 2020-03-25 2020-06-25 2020-09-24
Platinum
(PLAT)
Utgång 2020-03-26 2020-06-26 2020-09-25

* Den genomsnittlig spread som visas här beräknas under dagen. Spreads är smalare under normala marknadsförhållanden, men de kan vidgas efter viktiga nyhetssläpp, i tillfällen med politisk instabilitet, oväntade händelser som leder till volatila marknadsförhållanden, eller vid slutet av en vardag eller under helger när likviditeten är lägre. När du handlar med oss är Trading Point din motpart. Din handel matchas och exponering över fördefinierade tröskelvärden hedgas med våra partnerbanker (våra likviditetsgaranter) till nuvarande marknadsspreads. Dock kan våra likviditetsgaranters spreads vara större än vanligt när marknaderna är volatila och icke-likvida. Vid sådana tillfällen tvingas Trading Point föra vidare en del av ökningen i spreads till sina kunder

** Om du lämnar en position öppen tills nästa handelsdag, betalar du eller mottager du en specifik summa som beräknas baserat på skillnaden i ränteavgifter för två valutor i aktuellt valutapar. Detta kallas "swap." I handelsterminalen konverteras "swap" automatiskt till insättningsvalutan. Detta genomförs kl. 00.00 (Tidszon GMT+2 (OBS: ev. sommartid)) och kan ta flera minuter. Swap från onsdag till torsdag tas ut för tre dagar.

*** Lägsta nivå för att placera Stop Loss och Take Profit order från ett aktuellt marknadspris.

Marginalkravet för CFD beräknas enligt följande: Lots x Kontraktsstorlek x Öppningspris x Marginalprocent och inte baserat på hävstången på ditt handelskonto.

Marginalen för hedgade positioner när man handlar CFD är alltid 50%.

Datum är indikativa och kan komma att ändras.