Trading.com livechatt

Genom att klicka på knappen "Börja chatta" godkänner du att de personuppgifter du lämnat via chatten bearbetas av Trading Point of Financial Instruments UK Limited, enligt företagets Integritetspolicy, med syftet att du ska få hjälp från vår kundtjänstavdelning.

Om du inte godkänner ovanstående kan du istället kontakta oss genom medlemssidan eller på support.uk@trading.com.

Alla inkommande och utgående telefonsamtal såväl som annan elektronisk kommunikation (inklusive chat-meddelanden och e-post) mellan dig och oss kommer att spelas in och lagras för kvalitetssyften, utbildning och regleringssyften.

Ange dina uppgifter här nedanför. Om du är en befintlig kund, ange ditt konto-ID så att vi kan hjälpa dig bättre.

Handla spotmetaller

Handla guld, silver och en rad andra smetaller och dra nytta av det snabba utförandet och de lägsta spreadsen på marknaden.

Spotmetall-instrument

Valutapar Minsta prisfluktuation Spreads från Långt swapvärde (punkter)** Kort swapvärde (punkter)** Värdet på 1 lot Limit- och Stop-nivåer***
GOLD# 0.01 0.19 0 0 100 oz 0
XAUEUR# 0.01 0.22 0 0 100 oz 0
SILVER# 0.001 0.022 0 0 5000 oz 0
Valutapar Minsta prisfluktuation Spreads från Långt swapvärde (punkter)** Kort swapvärde (punkter)** Värdet på 1 lot Limit- och Stop-nivåer***
GOLDm# 0.01 0.19 0 0 1 oz 0
SILVERm# 0.001 0.022 0 0 50 oz 0
XAUEURm# 0.01 0.22 0 0 1 oz 0

Marginalkravet för guld och silver beräknas på följande sätt: lots * avtalsstorlek * marknadspris * marginalprocent

** Om du lämnar en position öppen tills nästa handelsdag, betalar du eller mottager du en specifik summa som beräknas baserat på skillnaden i ränteavgifter för två valutor i aktuellt valutapar. Detta kallas "swap." I handelsterminalen konverteras "swap" automatiskt till insättningsvalutan. Detta genomförs kl. 00.00 (Tidszon GMT+2 (OBS: ev. sommartid)) och kan ta flera minuter. Swap från onsdag till torsdag tas ut för tre dagar.

*** Den lägsta nivån för att placera väntande order till ett nuvarande marknadspris.

ÖPPETTIDER FÖR GULD & SILVER
(tidszon GMT+2, observera att sommartid kan gälla)

Måndag – torsdag: 01:05 – 23:55

Fredag: 01:05 – 23:50


Andra metaller

Symbol Beskrivning Minsta prisfluktuation Värde för minsta prisfluktuation Spreads från Värdet på 1 lot Min/Max handelsstorlek Marginalprocent Limit- och Stop-nivåer***
PALL Palladium 0.01000 USD 0.1 10.01 10 Troy ounces 1/45 4.5 % 0
PLAT Platinum 0.01000 USD 0.1 4.5 10 Troy ounces 1/100 4.5 % 0

Marginalkravet för CFD beräknas enligt följande: Lots x Kontraktsstorlek x Öppningspris x Marginalprocent och inte baserat på hävstången på ditt handelskonto.

Marginalen är alltid 50% när du hedgar positioner på CFD och om din marginalnivå är över 100%.

*** Den lägsta nivån för att placera väntande order till ett nuvarande marknadspris.

Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk rollover för nya kontrakt på finansinstrument som har ett utgångsdatum.

Symbol Beskrivning Servertid Veckodag Öppning måndag Stängning fredag
PALL Palladium GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10
PLAT Platinum GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10

Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk rollover för nya kontrakt på finansinstrument som har ett utgångsdatum.

Beskrivning Symbol Tillgängligt kontrakt Öppningsdatum Close only-datum* Förfallodatum* Kontraktsmånader Kontraktsutgångar**
Palladium PALL Sep 2024-05-23 2024-08-23 2024-08-24 MAR, JUN, SEP, DEC Contract Expirations
Platinum PLAT Oct 2024-06-20 2024-09-23 2024-09-24 JAN, APR, JUL, OCT Contract Expirations

*Close only- och förfallodatumen kan ändras när vi närmar oss datumet i fråga. Detta beror på de regler som våra likviditetsleverantörer har fastställt för terminskontraktens rullning och baseras på likviditeten i både det aktiva kontraktet och nästföljande kontrakt som ska löpa ut. Affärsdagen efter det nya instrumentets öppningsdatum är föregående kontrakts förfallodatum.

**Förfallodatumet varierar beroende på månad och baseras på våra likviditetsleverantörers rullningsscheman och kontraktens likviditet.

Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk överrullning av nya kontrakt för finansiella instrument som har ett utgångsdatum.