Trading.com livechatt

Genom att klicka på knappen "Börja chatta" godkänner du att de personuppgifter du lämnat via chatten bearbetas av Trading Point of Financial Instruments UK Limited, enligt företagets Integritetspolicy, med syftet att du ska få hjälp från vår kundtjänstavdelning.

Om du inte godkänner ovanstående kan du istället kontakta oss genom medlemssidan eller på support.uk@trading.com.

Alla inkommande och utgående telefonsamtal såväl som annan elektronisk kommunikation (inklusive chat-meddelanden och e-post) mellan dig och oss kommer att spelas in och lagras för kvalitetssyften, utbildning och regleringssyften.

Ange dina uppgifter här nedanför. Om du är en befintlig kund, ange ditt konto-ID så att vi kan hjälpa dig bättre.

Handla spotmetaller

Handla guld, silver och en rad andra smetaller och dra nytta av det snabba utförandet och de lägsta spreadsen på marknaden.

Spotmetall-instrument

Valutapar Faktablad Minsta prisfluktuation Spreads från* Genomsnittliga spreads* Långt swapvärde (punkter)** Kort swapvärde (punkter)** Värdet på 1 lot Limit- och Stop-nivåer***
GOLD# Info 0.01 0.2 0.25 -3.26 -1.66 100 oz 0
SILVER# Info 0.001 0.022 0.025 -1.14 -0.84 5000 oz 0
Valutapar Faktablad Minsta prisfluktuation Spreads från* Genomsnittliga spreads* Långt swapvärde (punkter)** Kort swapvärde (punkter)** Värdet på 1 lot Limit- och Stop-nivåer***
GOLDm# Info 0.01 0.2 0.25 -3.26 -1.66 1 oz 0
SILVERm# Info 0.001 0.022 0.025 -1.14 -0.84 50 oz 0

Marginalkravet för guld och silver beräknas på följande sätt: lots * avtalsstorlek * marknadspris * marginalprocent

* De genomsnittliga spreads som indikeras här beräknas under dagen. De brukar vara smalare vid normala marknadsförhållanden. Spreads kan dock breddas på grund av viktiga nyheter, vid politiska oroligheter, på grund av oväntade händelser som kan leda till volatila marknadsförhållanden, eller vid slutet av arbetsdagen eller på helger när likviditeten är lägre. När du handlar med vårt företag är Trading Point din motpart. Din handel matchas och exponering över fördefinierade tröskelvärden hedgas med våra likviditetsgaranter till nuvarande marknadsspreads. Dock kan våra likviditetsgaranters spreads vara större än vanligt när marknaderna är volatila och icke-likvida. Vid sådana tillfällen tvingas Trading.com föra vidare en del av ökningen i spreads till sina kunder.

** Om du lämnar en position öppen tills nästa handelsdag, betalar du eller mottager du en specifik summa som beräknas baserat på skillnaden i ränteavgifter för två valutor i aktuellt valutapar. Detta kallas "swap." I handelsterminalen konverteras "swap" automatiskt till insättningsvalutan. Detta genomförs kl. 00.00 (Tidszon GMT+2 (OBS: ev. sommartid)) och kan ta flera minuter. Swap från onsdag till torsdag tas ut för tre dagar.

*** Den lägsta nivån för att placera väntande order till ett nuvarande marknadspris.

ÖPPETTIDER FÖR GULD & SILVER
(tidszon GMT+2, observera att sommartid kan gälla)

Måndag – torsdag: 01:05 – 23:55

Fredag: 01:05 – 23:50


Andra metaller

Symbol Faktablad Beskrivning Minsta prisfluktuation Värde för minsta prisfluktuation Spreads från Värdet på 1 lot Min/Max handelsstorlek Marginalprocent Limit- och Stop-nivåer***
PALL Info Palladium 0.01000 USD 0.1 10.01 10 Troy ounces 1/45 4.5 % 0
PLAT Info Platinum 0.01000 USD 0.1 4.25 10 Troy ounces 1/100 4.5 % 0

Marginalkravet för CFD beräknas enligt följande: Lots x Kontraktsstorlek x Öppningspris x Marginalprocent och inte baserat på hävstången på ditt handelskonto.

Marginalen är alltid 50% när du hedgar positioner på CFD och om din marginalnivå är över 100%.

*** Den lägsta nivån för att placera väntande order till ett nuvarande marknadspris.

Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk rollover för nya kontrakt på finansinstrument som har ett utgångsdatum.

Symbol Beskrivning Servertid Veckodag Öppning måndag Stängning fredag
PALL Palladium GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10
PLAT Platinum GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10

Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk rollover för nya kontrakt på finansinstrument som har ett utgångsdatum.

Instrument Status Feb
21
Mar
21
Apr
21
Maj
21
Jun
21
Jul
21
Aug
21
Sep
21
Okt
21
Nov
21
Dec
21
Jan
22
Palladium
(PALL)
Öppning 2021-02-26 2021-05-28 2021-08-25
Palladium
(PALL)
Endast stängning 2021-02-26 2021-05-28 2021-08-25 2021-11-30
Palladium
(PALL)
Utgång 2021-03-01 2021-05-31 2021-08-26 2021-12-01
Platinum
(PLAT)
Öppning 2020-12-29 2021-03-30 2021-06-29 2021-09-23
Platinum
(PLAT)
Endast stängning 2021-03-30 2021-06-29 2021-09-23 2021-12-29
Platinum
(PLAT)
Utgång 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-24 2021-12-30

Datum är indikativa och kan komma att ändras.

Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk rollover för nya kontrakt på finansinstrument som har ett utgångsdatum.