Trading.com livechatt

Genom att klicka på knappen "Börja chatta" godkänner du att de personuppgifter du lämnat via chatten bearbetas av Trading Point of Financial Instruments UK Limited, enligt företagets Integritetspolicy, med syftet att du ska få hjälp från vår kundtjänstavdelning.

Om du inte godkänner ovanstående kan du istället kontakta oss genom medlemssidan eller på support.uk@trading.com.

Alla inkommande och utgående telefonsamtal såväl som annan elektronisk kommunikation (inklusive chat-meddelanden och e-post) mellan dig och oss kommer att spelas in och lagras för kvalitetssyften, utbildning och regleringssyften.

Ange dina uppgifter här nedanför. Om du är en befintlig kund, ange ditt konto-ID så att vi kan hjälpa dig bättre.

Faktablad

Syfte med detta "Faktablad" (KID): Detta dokument ger dig viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inte marknadsföringsmaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå arten, riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster för denna produkt och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Tanken bakom varför Trading.com ska finnas till sattes igång när vi identifierade en mycket uppenbar lucka i marknaden som existerade om man skulle jämföra interbankprodukter med den produkt som var tillgänglig för icke-professionella handlare.

Produkt - Contract for Differences (CFD) på NZDJPY#

Denna produkt kan handlas "Over The Counter" (OTC).

PRIIP-tillverkare:
 • Namn: Trading Point of Financial Instruments UK Limited ("Företaget")
 • Webbplats: Trading.com
 • Telefonnummer för ytterligare information: +44 (0) 203 150 1500
 • Tillsynsmyndighet: Financial Conduct Authority (FCA)

Detta faktablad uppdaterades den 03.01.2022.

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad är denna produkt?

Denna produkt kan handlas "Over The Counter" (OTC).

 • Typ

  Denna produkt är ett finansinstrument av följande kategori: CFD på Valutapar.

 • Mål

  Denna produkt skapar en hävstångsexponering gällande rörelsen hos den underliggande tillgången (d.v.s. NZDJPY# Valutapar).
  Avkastningen påverkas huvudsakligen av den underliggande tillgångens pris och volatilitet, omfattningen av den hävstångseffekt som används av investeraren och därtill hörande kostnader för handeln. Priset på den underliggande tillgången drivs av efterfrågan och utbud, vilket i hög grad beror på olika viktiga politiska händelser (t.ex. val, folkomröstningar m.m.), centralbankmeddelanden, ekonomisk och geopolitisk utveckling och investerarnas beteende.
  Positioner på denna produkt kan öppnas och stängas 24 timmar om dygnet från söndag 22:05 GMT till fredag 21:50 GMT.
  Denna produkt har INTE en minsta innehavstid.

 • Avsedd icke-professionell investerare

  Handel med denna produkt kommer inte att vara lämplig för alla. Denna produkt brukar användas av personer som i allmänhet vill få kortfristiga exponeringar mot finansiella instrument/marknader; använder (handlar med) pengar som de har råd att förlora; har en diversifierad investerings- och sparportfölj; har en hög risktolerans och förstår effekterna och riskerna kopplade till marginalhandel.

 • Period

  Denna produkt har ingen fast löptid eller slutdatum.

Vilka är riskerna och vad kan jag få i utbyte?

Samlad riskindikator (SRI):

SRI är en guide till risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Det visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av rörelser på marknaderna. Vi har klassificerat denna produkt som 7 av 7, vilket är den högsta riskklassen.

Det är möjligt att förlora alla dina investerade pengar, om du inte anger en gräns för den ekonomiska förlusten som resulterar (”Stop Loss”) från din investering. Dessutom kan investeringen gå förlorad om företaget inte kan betala ut. Du kan dock dra nytta av ett konsumentskyddssystem (se avsnittet "Vad händer om vi inte kan betala dig"). Det är möjligt att ytterligare investeringar till din ursprungliga investering kan krävas för att undvika att dina öppna positioner drabbas av stop out.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
images
Låg risk Hög risk
image
Denna produkten är mycket likvid och företaget rekommenderar inte en viss innehavsperiod för någon position, oavsett om det är en köp- eller säljposition. Kunder är fria att öppna/stänga handel närhelst de anser att det passar dem bäst, givet att marknaderna är öppna.
Resultatscenarier:

Framtida marknadsutveckling kan inte förutses exakt. De scenarion som visas i tabell 2 ger endast en indikation om vissa möjliga resultat baserat på den senaste tidens avkastning. Den faktiska avkastningen kan bli lägre.

Resultaten kan variera beroende på hur marknaden går och hur länge du behåller din CFD. Stresscenariot illustrerar ett extremt ogynnsamt scenario baserat på historiska data. Maximal förlust skulle vara förlusten av hela investeringen. Resultatet är exklusive alla produktkostnader, utan hänsyn till personliga skattekostnader.

De antaganden som används i resultatanalysen beskrivs nedan:

CFD på NZDJPY#
Tabell 1
Investering
1 000,00€
Innehavsperiod
1 dag
Nominellt handelsvärde
20 000,00€
Hävstång
20
Marginalkrav
1 000,00€
Marginal som används
1 000,00€
Scenarier
Tabell 2
Långt resultatscenario
Gynnsam
Saldo
1 147,76€
Avkastning
+ 15%
Vinst / förlust
+ 147,76€
Måttlig
Saldo
995,62€
Avkastning
- 0%
Vinst / förlust
- 4,38€
Ogynnsam
Saldo
860,78€
Avkastning
- 14%
Vinst / förlust
- 139,22€
Stress
Saldo
629,94€
Avkastning
- 37%
Vinst / förlust
- 370,06€
Kort resultatscenario
Gynnsam
Saldo
1 141,13€
Avkastning
+ 14%
Vinst / förlust
+ 141,13€
Måttlig
Saldo
986,59€
Avkastning
- 1%
Vinst / förlust
- 13,41€
Ogynnsam
Saldo
855,43€
Avkastning
- 14%
Vinst / förlust
- 144,57€
Stress
Saldo
628,92€
Avkastning
- 37%
Vinst / förlust
- 371,08€

Vad händer om Trading Point of Financial Instruments UK Limited inte kan betala?

Alla kundmedel som innehas av företaget är segregerade från företagets egna medel och säkras av högklassiga kreditinstitut i Europa. Företaget utför dagligen interna och externa avstämningar enligt FCA:s krav och vad som föreskrivs i reglerna för CASS 7 för företaget att se till att det upprätthåller tillräckliga belopp på sina kundpengakonton för att täcka alla kundfonder.

I det osannolika fallet att företaget inte kommer att kunna betala ut kan kunden kontakta FSCS (Financial Services Compensation Scheme). FSCS är Storbritanniens lagstadgade fond för sista utväg för kunder från finansiella tjänsteföretag. Detta innebär att FSCS kan betala ersättning till konsumenter upp till 85 000£ per person per företag, om ett finansiellt företag inte kan eller sannolikt inte kan betala fordringar mot det. Den faktiska ersättningsnivå som kommer att betalas ut av FSCS kommer att baseras på ditt krav. FSCS är ett oberoende organ som inrättats enligt Financial Services & Markets Act 2000 (FSMA) som företaget är en del av, eftersom det är auktoriserat och reglerat av FCA (FRN: 705428).

Vilka är kostnaderna?

I tabellen visas olika typer av kostnadskategorier
Kontant och terminer
Engångskostnader för ingång eller avveckling
Provision
Inte tillämpbar
Spread
Skillnaden mellan köppriset och säljpriset kallas spread. Denna kostnad realiseras varje gång du öppnar och stänger handel. Information om spreads finns på Företagets webbplats
Endast kontant
Löpande kostnader
Dagliga innehavskostnader (swappar)
En avgift debiteras ditt konto för varje natt som din position hålls. Det innebär att ju längre du har en position, desto mer kostar det. Information om swappar finns på Företagets webbplats

Hur länge ska jag behålla den och kan jag ta ut pengarna tidigt?

Handel med CFD-produkter innebär betydande risker med frekventa marknadsrörelser och prisförändringar. Kunderna är fria att öppna/stänga handel när de anser att det passar bäst, förutsatt marknaderna är öppna. Företaget rekommenderar inte en innehavsperiod för någon position oavsett om det är en köp- eller säljposition. Kunden kan välja att ställa in "Stop Loss" eller "Take Profit" på sin handel för att minimera risken för stora oväntade rörelser.

Kunder kan ta ut sitt totala saldo närhelst de väljer att göra det, om det inte finns några öppna positioner på deras handelskonto. Om det finns öppna positioner kan kunden ta ut eventuellt belopp som överstiger den marginal som krävs för handeln i fråga, d.v.s. deras "fria marginal". Begäran om uttag kan göras från "Medlemssidan" från företagets webbplats.

Hur kan jag klaga?

Steg för att skicka in ett klagomål: Kunder som vill lämna ett klagomål måste göra det genom att skicka in den relevanta klagomålsblanketten till nedan angivna e-postadress tillsammans med all relevant information.

E-postadress: complaints.uk@trading.com

Klagomålsformuläret finns i avdelningen "Medlemssidan" på företagets webbplats.