Trading.com livechatt

Genom att klicka på knappen "Börja chatta" godkänner du att de personuppgifter du lämnat via chatten bearbetas av Trading Point of Financial Instruments UK Limited, enligt företagets Integritetspolicy, med syftet att du ska få hjälp från vår kundtjänstavdelning.

Om du inte godkänner ovanstående kan du istället kontakta oss genom medlemssidan eller på support.uk@trading.com.

Alla inkommande och utgående telefonsamtal såväl som annan elektronisk kommunikation (inklusive chat-meddelanden och e-post) mellan dig och oss kommer att spelas in och lagras för kvalitetssyften, utbildning och regleringssyften.

Ange dina uppgifter här nedanför. Om du är en befintlig kund, ange ditt konto-ID så att vi kan hjälpa dig bättre.

Handla aktieindex

Öppna en position på populära aktiemarknader genom att handla aktieindex inklusive Dax, Dow, FTSE och Nasdaq.

Symbol Minsta prisfluktuation Spreads från Max handelsstorlek Marginalprocent Långt swap-värde (marginalvaluta)* Kort swap-värde (marginalvaluta)* Limit- och Stop-nivåer**
EU50Cash 0.01000 1.5 280 1 % -0.9 0.09 0 Läs mer
NETH25Cash 0.01000 0.3 1500 1 % -0.17 0.02 0 Läs mer
IT40Cash 1.00000 10 50 1 % -6.17 0.61 0 Läs mer
US100Cash 0.01000 1.8 260 100 % -4.38 0.79 0 Läs mer
JP225Cash 1.00000 7 10010 100 % -3.3 -3.13 0 Läs mer
US500Cash 0.01000 0.57 740 100 % -1.2 0.22 0 Läs mer
AUS200Cash 0.01000 1.8 210 1 % -1.59 0.29 0 Läs mer
FRA40Cash 0.01000 1.65 330 1 % -1.41 0.14 0 Läs mer
HK50Cash 1.00000 8 360 1.5 % -3.75 0.75 0 Läs mer
SWI20Cash 0.01000 3.3 90 1 % -1.51 -0.53 0 Läs mer
UK100Cash 0.01000 1.4 230 100 % -1.89 0.51 0 Läs mer
US30Cash 0.01000 4 160 100 % -8.63 1.56 0 Läs mer
GER40Cash 0.01000 1.8 230 100 % -3.38 0.33 0 Läs mer
SA40Cash 0.01000 50 150 100 % -21.84 10.15 0 Läs mer
ChinaHCash 0.01000 3.6 650 100 % -1.35 0.27 0 Läs mer
Sing30Cash 0.01000 0.28 1150 100 % -0.06 0.01 0 Läs mer
CA60Cash 0.01000 0.8 1000 100 % -0.29 0.07 0 Läs mer
US2000Cash 0.01000 0.44 700 100 % -0.46 0.08 0 Läs mer
China50Cash 0.01000 7.5 125 100 % -2.79 0.51 0 Läs mer
SPAIN35Cash 1.00000 6 120 1 % -2.03 0.2 0 Läs mer

* Swapavgifter beräknas utefter indexvalutornas aktuella interbankavgifter. För långa positioner tas en avgift ut för den aktuella interbankavgiften plus ett påslag och för korta positioner mottages avgiften minus ett påslag. Detta sker kl. 00:00 (Tidszon GMT+2 (OBS: ev. sommartid)) och kan ta flera minuter. För positioner som hålls öppna när handeln stängs på fredagar debiteras swap för 3 dagar.

** Den lägsta nivån för att placera väntande order till ett nuvarande marknadspris.

Marginalkravet för CFD beräknas enligt följande: Lots x Kontraktsstorlek x Öppningspris x Marginalprocent och inte baserat på hävstången på ditt handelskonto.

Marginalen är alltid 50% när du hedgar positioner på CFD och om din marginalnivå är över 100%.

Symbol Beskrivning Servertid Veckodag Öppning måndag Stängning fredag
EU50Cash EU Stocks 50 GMT +3 03:20-23:55 03:20 22:55 Läs mer
NETH25Cash Netherlands 25 GMT +3 09:05-22:55 09:05 22:55 Läs mer
IT40Cash Italy 40 GMT +3 09:05-22:45 09:05 22:45 Läs mer
US100Cash US Tech 100 GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:50 Läs mer
JP225Cash Japan 225 GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:50 Läs mer
US500Cash US 500 GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:50 Läs mer
AUS200Cash Australia 200 GMT +3 02:55-09:25,10:15-23:55 02:55 23:45 Läs mer
FRA40Cash France 40 GMT +3 09:05-22:55 09:05 22:55 Läs mer
HK50Cash Hong Kong 50 GMT +3 04:20-06:55,08:05-11:25,12:20-21:55 04:20 21:55 Läs mer
SWI20Cash Switzerland 20 GMT +3 09:05-22:55 09:05 22:55 Läs mer
UK100Cash UK 100 GMT +3 01:05-23:55 01:10 22:55 Läs mer
US30Cash Wall Street 30 GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:50 Läs mer
GER40Cash Germany 40 GMT +3 01:10-02:55,03:20-23:55 01:10 22:55 Läs mer
SA40Cash SA40Cash, South Africa 40 Index Cash GMT +3 09:35-18:25 09:35 18:25 Läs mer
ChinaHCash ChinaHCash, Hong Kong China H-shares Index Cash GMT +3 04:20-06:55,08:05-11:25,12:20-21:55 04:20 21:55 Läs mer
Sing30Cash Sing30Cash, Singapore 30 Index Cash GMT +3 03:35-12:15,12:55-23:40 03:35 23:40 Läs mer
CA60Cash CA60Cash, Canada 60 Index Cash GMT +3 16:35-23:10 16:35 23:10 Läs mer
US2000Cash US2000Cash, US 2000 Index Cash GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:50 Läs mer
China50Cash China50Cash, ChinaA50 Index Cash GMT +3 04:05-11:25,12:05-23:40 04:05 23:40 Läs mer
SPAIN35Cash Spain 35 GMT +3 09:05-20:55 09:05 20:55 Läs mer
Symbol Minsta prisfluktuation Spreads från Max handelsstorlek Marginalprocent Limit- och Stop-nivåer**
US100 0.01000 3.8 170 100 % 0 Läs mer
USDX 0.00100 0.05 950 1 % 0 Läs mer
EU50 0.01000 3 280 1 % 0 Läs mer
FRA40 0.01000 3.5 170 1 % 0 Läs mer
US30 0.01000 8.75 160 100 % 0 Läs mer
US500 0.01000 1.2 270 100 % 0 Läs mer
JP225 1.00000 14 10700 100 % 0 Läs mer
UK100 0.01000 4.5 120 100 % 0 Läs mer
SWI20 0.01000 6 90 1 % 0 Läs mer
GER40 0.01000 3.45 230 100 % 0 Läs mer
VIX 0.01000 0.07 15000 100 % 0 Läs mer

** Den lägsta nivån för att placera väntande order till ett nuvarande marknadspris.

Marginalkravet för CFD beräknas enligt följande: Lots x Kontraktsstorlek x Öppningspris x Marginalprocent och inte baserat på hävstången på ditt handelskonto.

Marginalen är alltid 50% när du hedgar positioner på CFD och om din marginalnivå är över 100%.

Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk rollover för nya kontrakt på finansinstrument som har ett utgångsdatum.

Symbol Beskrivning Servertid Veckodag Öppning måndag Stängning fredag
US100 US Tech 100 GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:50 Läs mer
USDX US Dollar Index GMT +3 03:05-23:55 03:05 23:10 Läs mer
EU50 EU Stocks 50 GMT +3 03:20-23:55 03:20 23:45 Läs mer
FRA40 France 40 GMT +3 09:05-22:55 09:05 22:55 Läs mer
US30 Wall Street 30 GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:50 Läs mer
US500 US 500 GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:50 Läs mer
JP225 Japan 225 GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:50 Läs mer
UK100 UK 100 GMT +3 01:05-23:55 01:10 22:55 Läs mer
SWI20 Switzerland 20 GMT +3 09:05-22:55 09:05 22:55 Läs mer
GER40 Germany 40 GMT +3 01:10-02:55,03:20-23:55 01:10 22:55 Läs mer
VIX VIX, Volatility Index Futures (S&P500) GMT +3 01:05-23:45 01:05 23:00 Läs mer

Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk rollover för nya kontrakt på finansinstrument som har ett utgångsdatum.

Beskrivning Symbol Tillgängligt kontrakt Öppningsdatum Close only-datum* Förfallodatum* Kontraktsmånader Kontraktsutgångar**
EU Stocks 50 EU50 Sep 2024-06-19 2024-09-19 2024-09-20 MAR, JUN, SEP, DEC Contract Expirations
France 40 FRA40 Jul 2024-06-19 2024-07-19 2024-07-20 Månadsvis Contract Expirations
Germany 40 GER40 Sep 2024-06-19 2024-09-19 2024-09-20 MAR, JUN, SEP, DEC Contract Expirations
Japan 225 JP225 Sep 2024-06-13 2024-09-11 2024-09-12 MAR, JUN, SEP, DEC Contract Expirations
Switzerland 20 SWI20 Sep 2024-06-19 2024-09-19 2024-09-20 MAR, JUN, SEP, DEC Contract Expirations
UK 100 UK100 Sep 2024-06-19 2024-09-19 2024-09-20 MAR, JUN, SEP, DEC Contract Expirations
US Tech 100 US100 Sep 2024-06-20 2024-09-19 2024-09-20 MAR, JUN, SEP, DEC Contract Expirations
Wall Street 30 US30 Sep 2024-06-20 2024-09-19 2024-09-20 MAR, JUN, SEP, DEC Contract Expirations
US 500 US500 Sep 2024-06-20 2024-09-19 2024-09-20 MAR, JUN, SEP, DEC Contract Expirations
US Dollar Index USDX Sep 2024-06-13 2024-09-13 2024-09-14 MAR, JUN, SEP, DEC Contract Expirations
Volatility Index Futures (S&P500) VIX Jul 2024-06-14 2024-07-16 2024-07-17 Månadsvis Contract Expirations

*Close only- och förfallodatumen kan ändras när vi närmar oss datumet i fråga. Detta beror på de regler som våra likviditetsleverantörer har fastställt för terminskontraktens rullning och baseras på likviditeten i både det aktiva kontraktet och nästföljande kontrakt som ska löpa ut. Affärsdagen efter det nya instrumentets öppningsdatum är föregående kontrakts förfallodatum.

**Förfallodatumet varierar beroende på månad och baseras på våra likviditetsleverantörers rullningsscheman och kontraktens likviditet.

Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk överrullning av nya kontrakt för finansiella instrument som har ett utgångsdatum.


Utdelningsjusteringar på kontantaktier (exklusive GER40)

CFD:er på kontantindex omfattas av utdelningsjusteringar. När en indexdeltagare betalar ut utdelning till sina aktieägare innebär det i praktiken att företagsvärdet reduceras motsvarande utdelningsbeloppet. På avstämningsdagen återspeglas detta genom att företagets aktiekurs minskar liksom indexvärdet i förhållande till aktiens vikt i indexet. För att säkerställa att detta inte påverkar positioner görs en utdelningsjustering för konton till kunder som har en indexposition kl. 00:00 (tidszon GMT+2, observera att sommartid kan gälla) på avstämningsdagen. Utdelningsjusteringen görs innan marknaden öppnar på avstämningsdagen (för marknadstider, se ovan). CFD:er i Germany40 (GER40Cash) omfattas inte av utdelningsjusteringar eftersom den utdelning som utbetalas av de ingående aktierna återinvesteras i indexet. Det görs därför ingen nedåtjustering på grund av att utdelning utbetalas av en indexdeltagare. CFD:er på terminsindex omfattas inte heller av utdelningsjusteringar.

Utdelningsjusteringar på långa positioner krediteras ditt konto efter avdrag för eventuella källskatter. Avdraget belopp kan variera beroende på underliggande finansiellt instrument. Källskatt dras inte från korta positioner.

Köphandel kommer att få en summa som beräknas enligt följande:

Utdelningsjustering = Indexutdelning som meddelas x positionsstorlek i lots

Säljhandel kommer att debiteras en summa som beräknas enligt följande:

Utdelningsjustering = Indexutdelning som meddelas x positionsstorlek i lots


Indexutdelning

De symboler som visas är enbart symbolerna (instrumenten) som förväntas betala utdelningar denna vecka. Utdelningssiffror representerar förväntningarna hos våra likviditetsgaranter och kan komma att skilja sig åt.

Symbol Mån 17 Jun Tis 18 Jun Ons 19 Jun Tor 20 Jun Fre 21 Jun
EU50Cash - - 2,684 - -
US100Cash - 0,346 - - -
US500Cash 0,672 0,169 - 0,038 0,281
AUS200Cash - 0,212 - - -
FRA40Cash - - 8,599 - -
HK50Cash 2,623 8,419 0,272 - -
UK100Cash - - - 4,054 -
US30Cash 18,855 - - - -
SPAIN35Cash - 17,215 1,706 - -

Aktieindex är på ett enkelt språk index som representerar det totala priset på en korg av underliggande aktier.

Stora aktieindex (världsindex) inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

 1. S&P 500
 2. Dow Jones
 3. Nasdaq
 4. FTSE100
 5. Nikkei225
 6. DAX
 7. CAC40
 8. Euro Stoxx 50
 9. ASX200

Aktieindex är i de flesta fall en representation av den övergripande bilden av aktiemarknaden som deras korg tillhör. I de flesta fall utgör de underliggande aktier som tillhör ett aktieindex de mest inflytelserika företagen (störst börsvärde).

Under varje börsdag kommer aktiekurserna för specifika företag gå upp eller ner. Eftersom ett aktieindex är en sammanställning av en korg av underliggande aktier kommer det faktiska priset att röra sig upp eller ner beroende på den totala dynamiken (matematiska och statistiska formler) som varje aktiekurs bidrar till det slutliga priset.

Följande punkter är användbara att förstå när man handlar med aktieindex:

 1. Alla aktier i ett specifikt aktieindex (t.ex. Dow jones) är föremål för en urvalsprocess och kan bytas ut mot ett annat företag om deras totala handelsresultat slås av en nykomling. Med andra ord garanteras det inte att företagen som tillhör en korg alltid förblir de samma.
 2. Att avgöra inflytandet av en specifik aktie på ett övergripande aktieindex inkluderar uträkningar och regler. De aktier som är del av korgen behandlas inte alla på samma sätt. Med enkla ord är det totala priset på ett aktieindex inte en enkel addition av priserna på aktier och en division med antalet aktier.
 3. Ett aktieindex visar det allmänna samförståndet och kan betraktas som ett riktmärke för resultatet för den totala aktiemarknaden med historiskt värde.
 4. Som nämns i punkt 2, eftersom inte alla aktier som tillhör korgen behandlas likadant, ges mer vikt till ett index från företag med större marknadsvärde. Det här innebär att om ett stort företags aktie faller av någon anledning, kommer det totala indexet att följa efter trots att resten av aktierna i korgen kanske inte faller.
 5. Som nämns i punkt 1 kan de underliggande aktierna som tillhör korgen, vilket kallas ett index, förändras över tid. Under en historisk period representerar själva indexet inte alltid samma korg av aktier.