Trading.com livechatt

Genom att klicka på knappen "Börja chatta" godkänner du att de personuppgifter du lämnat via chatten bearbetas av Trading Point of Financial Instruments UK Limited, enligt företagets Integritetspolicy, med syftet att du ska få hjälp från vår kundtjänstavdelning.

Om du inte godkänner ovanstående kan du istället kontakta oss genom medlemssidan eller på support.uk@trading.com.

Alla inkommande och utgående telefonsamtal såväl som annan elektronisk kommunikation (inklusive chat-meddelanden och e-post) mellan dig och oss kommer att spelas in och lagras för kvalitetssyften, utbildning och regleringssyften.

Ange dina uppgifter här nedanför. Om du är en befintlig kund, ange ditt konto-ID så att vi kan hjälpa dig bättre.

Handla energier

Öppna en position på populära energier som olja och gas genom att handla aktiva marknader inklusive WTI, Brent och naturgas.

Symbol Minsta prisfluktuation Spreads från Max handelsstorlek Marginalprocent Långt swap-värde (marginalvaluta)* Kort swap-värde (marginalvaluta)* Limit- och Stop-nivåer**
NGASCash 0.00100 0.005 370 100 % -4.91 4.39 0 Läs mer
OILCash 0.01000 0.03 330 100 % -0.62 -0.92 0 Läs mer
BRENTCash 0.01000 0.03 270 100 % -0.23 -1.49 0 Läs mer

* Swapavgifter beräknas utefter indexvalutornas aktuella interbankavgifter. För långa positioner tas en avgift ut för den aktuella interbankavgiften plus ett påslag och för korta positioner mottages avgiften minus ett påslag. Detta sker kl. 00:00 (Tidszon GMT+2 (OBS: ev. sommartid)) och kan ta flera minuter. Swap från onsdag till torsdag tas ut för tre dagar.

** Den lägsta nivån för att placera väntande order till ett nuvarande marknadspris.

Marginalkravet för CFD beräknas enligt följande: Lots x Kontraktsstorlek x Öppningspris x Marginalprocent och inte baserat på hävstången på ditt handelskonto.

Marginalen är alltid 50% när du hedgar positioner på CFD och om din marginalnivå är över 100%.

Symbol Beskrivning Servertid Veckodag Öppning måndag Stängning fredag
NGASCash Natural Gas Cash GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10 Läs mer
OILCash WTI Oil Cash GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10 Läs mer
BRENTCash BRENT Cash GMT +3 00:00-00:55,03:05-00:00 03:05 23:10 Läs mer
Symbol Beskrivning Minsta prisfluktuation Värde för minsta prisfluktuation Spreads från Värdet på 1 lot Min/Max handelsstorlek Marginalprocent Limit- och Stop-nivåer*
OIL WTI Oil 0.01000 USD 1 0.03 100 Barrels 1/280 1.5 % 0
NGAS Natural Gas 0.00100 USD 1 0.03 1000 MMBtu 1/180 3 % 0
OILMn WTI Oil Mini 0.01000 USD 0.1 0.03 10 Barrels 1/2800 1.5 % 0
GSOIL London Gas Oil 0.01000 USD 0.04 1.2 4 Tonnes 1/200 3 % 0
BRENT Brent Crude Oil 0.01000 USD 1 0.03 100 Barrels 1/280 1.5 % 0

* Den lägsta nivån för att placera väntande order till ett nuvarande marknadspris.

Marginalkravet för CFD beräknas enligt följande: Lots x Kontraktsstorlek x Öppningspris x Marginalprocent och inte baserat på hävstången på ditt handelskonto.

Marginalen är alltid 50% när du hedgar positioner på CFD och om din marginalnivå är över 100%.

De spreads/villkor som visas ovan gäller alla typer av konton hos Trading.com.

Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk rollover för nya kontrakt på finansinstrument som har ett utgångsdatum.

Handelsplattformar stöder inte negativa priser på finansiella instrument. Skulle det osannolika inträffa att priset på ett energiinstrument (OIL, OILMn, BRENT, GSOIL och NGAS) når 0, kommer företaget därför att börja stänga alla öppna positioner till senast tillgängliga pris.

Symbol Beskrivning Servertid Veckodag Öppning måndag Stängning fredag
OIL WTI Oil GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10
NGAS Natural Gas GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10
OILMn WTI Oil Mini GMT +3 01:05-23:55 01:05 23:10
GSOIL London Gas Oil GMT +3 03:05-23:55 03:05 23:10
BRENT Brent Crude Oil GMT +3 00:00-00:55,03:05-00:00 03:05 23:10

Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk rollover för nya kontrakt på finansinstrument som har ett utgångsdatum.

Beskrivning Symbol Tillgängligt kontrakt Öppningsdatum Close only-datum* Förfallodatum* Kontraktsmånader Kontraktsutgångar**
Brent Crude Oil BRENT Aug 2023-05-25 2023-06-27 2023-06-28 Månadsvis Contract Expirations
London Gas Oil GSOIL Jun 2023-05-08 2023-06-07 2023-06-08 Månadsvis Contract Expirations
Natural Gas NGAS Jul 2023-05-23 2023-06-23 2023-06-26 Månadsvis Contract Expirations
WTI Oil OIL Jul 2023-05-17 2023-06-15 2023-06-16 Månadsvis Contract Expirations
WTI Oil Mini OILMn Jul 2023-05-17 2023-06-15 2023-06-16 Månadsvis Contract Expirations

*Close only- och förfallodatumen kan ändras när vi närmar oss datumet i fråga. Detta beror på de regler som våra likviditetsleverantörer har fastställt för terminskontraktens rullning och baseras på likviditeten i både det aktiva kontraktet och nästföljande kontrakt som ska löpa ut. Affärsdagen efter det nya instrumentets öppningsdatum är föregående kontrakts förfallodatum.

**Förfallodatumet varierar beroende på månad och baseras på våra likviditetsleverantörers rullningsscheman och kontraktens likviditet.

Observera att vårt företag inte erbjuder automatisk överrullning av nya kontrakt för finansiella instrument som har ett utgångsdatum.