Trading.com livechatt

Genom att klicka på knappen "Börja chatta" godkänner du att de personuppgifter du lämnat via chatten bearbetas av Trading Point of Financial Instruments UK Limited, enligt företagets Integritetspolicy, med syftet att du ska få hjälp från vår kundtjänstavdelning.

Om du inte godkänner ovanstående kan du istället kontakta oss genom medlemssidan eller på support.uk@trading.com.

Alla inkommande och utgående telefonsamtal såväl som annan elektronisk kommunikation (inklusive chat-meddelanden och e-post) mellan dig och oss kommer att spelas in och lagras för kvalitetssyften, utbildning och regleringssyften.

Ange dina uppgifter här nedanför. Om du är en befintlig kund, ange ditt konto-ID så att vi kan hjälpa dig bättre.

Vanliga frågor huvudkategorier

Vilka stöddokument behöver jag tillhandahålla om jag vill bli kund hos er?

 • En färgkopia på ett giltigt pass eller annat officiellt identifikationsdokument utfärdat av myndigheter (t.ex. körkort, ID-kort, etc). Identifikationshandlingen måste innehålla kundens fullständiga namn, ett utfärdande- eller utgångsdatum, kundens födelseplats och datum eller skatteregistreringsnummer och kundens namnteckning.
 • En aktuell räkning (t.ex. el, gas, vatten, telefon, olja, Internet och/eller kabel-TV) eller kontoutdrag daterat inom de senaste 6 månaderna som bekräftar din registrerade adress.

Ja, det behöver du. För att kunna börja handla och göra uttag från ditt konto måste ditt konto valideras, därför måste du lämna en aktuell hushållsräkning (t.ex. el, gas, vatten, telefon, olja, Internet och/eller kabel-TV) eller bankkontoutdrag som ej är äldre än 6 månader, och bekräftar din registrerade adress.

Som ett reglerat bolag arbetar vi i enlighet med våra interna processer som utformats för efterlevnad av alla lagkrav. Dessa processer involverar insamling av tillräcklig dokumentation från våra kunder när det gäller KYC (Know Your Client, Känn Din Kund), inklusive insamling av ett giltigt ID-kort och en aktuell (inom 6 månader) hushållsräkning eller bankutdrag som bekräftar adressen kunden registrerat sig med.

Ja, det kan du. Du bör dock använda samma personuppgifter som för ditt/dina andra handelskonto(n). Du kan registrera dig för ytterligare ett konto i Medlemsområdet med 1 klick. Vänligen notera att max antal konton per kund är 8.

Nej, ditt nya konto kommer att verifieras automatiskt, så länge du använder samma person-/kontaktuppgifter som för ditt tidigare konto.

Om du vill uppdatera din e-postadress, var god skicka ett mejl till compliance.department.uk@trading.com från din registrerade e-postadress.

Om du vill uppdatera din bostadsadress, skicka ett mejl till compliance.department.uk@trading.com från din registrerade e-postadress och ladda upp bostadsbevis (ej äldre än 6 månader) som bekräftar adressen på medlemssidan.

Hur kan jag öppna ett handelskonto?

Det är enkelt och snabbt. Klicka på Öppna ett riktigt konto, fyll i formuläret och när det är klart får du ett e-postmeddelande med dina inloggningsuppgifter som du kan använda för att logga in på vår säkra medlemssida. Här kommer du att kunna finansiera ditt handelskonto genom att klicka på fliken Insättningar i huvudmenyn. Om du redan har ett riktigt konto hos Trading.com kan du öppna ett extra konto via medlemssidorna.

Om du fyller i alla uppgifter rätt, tar det mindre än 5 minuter.

När din ansökan om ett konto har skickats in kommer den att granskas av den berörda avdelningen, och du kommer senare att kontaktas.

Om du redan öppnat ett handelskonto, fått dina inloggningsuppgifter via e-post, skickat in dina identifikationshandlingar för kontovalidering och gjort en insättning – då är nästa steg att ladda ner den handelsplattform du föredrar från valen här ovanför.

Vi erbjuder följande typer av handelskonton:

Ultra-Low Standard: 1 standard lot är 100 000 enheter av basvalutan
Ultra-Low Micro: 1 micro lot är 1 000 enheter av basvalutan

För mer information, klicka här.

Den minsta insättningen/uttaget för våra handelskonton är $5.

Ja, det gör vi. Du kan begära ett swap-fritt islamiskt konto genom att följa instruktionerna här.

Hos Trading.com har demokonton inget utgångsdatum, så du kan använda dem så länge du vill. Demokonton som har varit inaktiva längre än 60 dagar från senaste inloggning kommer att stängas. Du kan dock öppna ett nytt demokonto när du vill. Observera att maximalt 5 aktiva demokonton tillåts.

Det är inte möjligt att ändra basvalutan på ditt konto, däremot kan du öppna ett nytt konto när som helst och då ange din önskade basvaluta.

Nej, du kan inte förlora mer än summan du satte in. Om slippage skulle uppstå i ett visst valutapar och detta orsakar ett negativt saldo kommer det återställas automatiskt vid din nästa insättning.

Var god högerklicka på någon av symbolerna i Market Watch som du vill se och välj alternativet Diagramfönster. Alternativt kan du dra-och-släppa den symbol du önskar i diagramfönstret.

Vi erbjuder variabla spreads som kan vara så låga som 0,6 pips. Vi har ingen re-quoting: våra kunder ges direkt det marknadspris vårt system erhåller. Du kan läsa mer om våra spreads och villkor här.

Ja, det gör vi.

Vi erbjuder hävstång upp till 30:1. Hävstången beror på instrumentet som handlas. Mer information hittar du här.

Marginalen är det belopp av basvalutan på handelskontot som krävs för att öppna eller upprätthålla en position. Vid forex-handel är den krävda marginalen/använda marginalen för en specifik position = Antalet lots * Kontraktsstorlek / Hävstång. Här räknas resultatet ursprungligen ut i den första valutan av basparet och sedan konverterat till basvalutan på ditt handelskonto, som i sin tur visas numeriskt på din handelsplattform.

Marginalkraven för guld och silver beräknas på följande vis: Lots * Kontraktsstorlek * Marknadspriset / Hävstång. Resultatet är i USD, som i sin tur konverteras till basvalutan på ditt handelskonto (i de fall den inte är satt till USD).

För CFD är den marginal som krävs Lots * Kontraktsstorlek * Öppningskurs * Marginalprocent. Resultatet kommer att vara USD som senare omvandlas till basvalutan för ditt handelskonto (i de fall den inte är satt till USD).

Marginalnivån beräknas med formeln Eget kapital / Marginal * 100%.

Fri marginal är ditt egna kapital minus marginalen. Det innebär de tillgängliga medel du använder för att öppna nya positioner eller upprätthålla befintliga positioner.

Formeln som används till marginaluträkningar för forex-instrument är följande:

(Lots * kontraktsstorlek / hävstång) där resultatet alltid är i symbolens basvaluta.

För Ultra Low Standard-konton har alla forex-instrument en kontraktsstorlek på 100 000enheter. För Ultra Low Micro-konton har alla forex-instrument en kontraktsstorlek på 1 000 enheter.

Till exempel, om basvalutan på ditt handelskonto är USD, din hävstång är 30:1 och du handlar 1 lot EURUSD, kommer marginalen att räknas ut enligt följande:

(1 * 100 000 / 30) = 3 333,33 Euro

Euro är den basvalutan i paret EURUSD, och eftersom ditt konto är satt i USD, kommer systemet automatiskt konvertera 3 333,33 EUR till det aktuella värdet i USD.

Marginalformeln för guld/silver är lots * kontraktsstorlek * marknadspris/hävstång.

Marginalformeln för CFD är Lots * Kontraktsstorlek * Öppningspris * Marginalprocent.

Du kan läsa om swap-kostnader här.

Swap-formeln för alla forex-instrument, inklusive guld och silver, är följande:

lots * långa eller korta positioner * punktstorlek

Här är ett exempel för EUR/USD:

Kundens basvaluta är USD
1 lotköp EUR/USD
Lång = -3.68
Eftersom det är en köpposition kommer systemet ta swap-avgifter för lång position, vilket för närvarande är -3.68
Punktstorlek = kontraktsstorlek på en symbol * minsta prisfluktuation
EUR/USD punktstorlek = 100 000 * 0.00001 = 1
Om vi applicerar de givna siffrorna i formeln kommer det att bli 1 * (-3.68) * 1 = -3.68 USD.
Så för 1 lotköp EUR/USD, om positionen lämnas över natten, kommer swap-beräkningen för kunden att vara -3.68 USD.

Här är ett exempel för guld:

Kundens basvaluta är USD
1 lotköp guld
Lång = -2.17
Eftersom det är en köpposition kommer systemet ta långa punkter, vilket för närvarande är -2.17.
Punktstorlek = kontraktsstorlek på en symbol * minsta prisfluktuation
Guld punktstorlek = 100 * 0.01 = 1
Om vi applicerar de nya givna siffrorna i formeln kommer det att bli 1 * (-2.17) * 1 = -2.17 USD.
Så för 1 lotköp guld, om positionen lämnas över natten, kommer swap-beräkningen för kunden att vara -2.17 USD.

Vänligen notera att om basvalutan på handelskontot är i EUR (som i exemplen ovan), kommer swap-beräkningen att omvandlas från USD till EUR. Resultatet av swap-beräkningen är alltid motvalutan i en symbol och systemet omvandlar den till basvalutan på handelskontot.

Ja, det gör vi.

Stop loss är en order om att stänga en tidigare öppnad position till ett pris mindre lönsamt för kunden än priset vid den tidpunkt då ordern lades. Stop loss är en gränspunkt som du ställer in för din order. När denna gränspunkt nåtts, kommer din order stängas. Var god observera att du måste lämna vissa avstånd från det nuvarande marknadspriset när du lägger dina stop- eller limitordrar. För mer information om avståndet i punkter för varje valutapar, se limit- och stopnivåer här.

Att använda stop loss är användbart om du vill minimera dina förluster när marknaden går emot dig. Stop loss-punkter ställs alltid lägre än det aktuella SÄLJ-priset på KÖP eller över det aktuella KÖP-priset på SÄLJ.

Take profit är en order om att stänga en tidigare öppnad position till ett pris mer lönsamt för kunden än priset vid den tidpunkt för ordern lades. När take profit uppnås, kommer ordern stängas. Var god observera att du måste lämna vissa avstånd från det nuvarande marknadspriset när du lägger dina stop- eller limitordrar. För mer information om avståndet i punkter för varje valutapar, se limit- och stopnivåer här.

Take Profit-punkter är alltid under det nuvarande ASK-priset för SELL eller över det nuvarande BID-priset på BUY.

Trailing stop är en typ av stop loss-order. Den ställs till en procentnivå antingen under marknadspriset för LÅNGA positioner, eller över marknadspriset för KORTA positioner. Var god observera att du måste lämna vissa avstånd från det nuvarande marknadspriset när du lägger stop- eller limitordrar.

För mer information om avståndet i punkter för varje valutapar, se limit- och stopnivåer här.

Stäng genom är en funktion som låter dig stänga två positioner i motsatta riktningar på samma instrument samtidigt och spara in ett spread. Köp-ordern måste stängas med en sälj-order, och sälj-ordern måste stängas med en köp-order.

Stäng flera genom tillåter stängning av mer än en position i motsatt riktning samtidigt. Om du har två order i motsatt riktning kan du använda en av dina order för att stänga den andra, och på så sätt göra vinst eller förlust på nettoskillnaden.

Belopp av basvalutan * Pips = värde i motvalutan
Värdet av 1 pip i EUR/USD = 1 Lot (€100 000) * 0.0001 = 10 USD
Värdet av 1 pip i USD/CHF = 1 Lot ($100 000) * 0.0001 = 10 CHF
Värdet av 1 pip i EUR/JPY = 1 Lot (€100 000) * 0.01 = 1000 JPY

Siffrorna nedan gäller per transaktion, och du kan öppna ett obegränsat antal.

Ultra-Low Standard

1 lot = 100 000
Minsta handelsvolym = 0,01
Maximal handelsvolym = 50
Handelssteg = 0,01

Ultra-Low Micro

1 Lot = 1 000
Minsta handelsvolym = 0,1
Maximal handelsvolym = 100
Handelssteg = 0,01
Vänligen notera att minsta lot-storlek för handel med CFDs är 1 lot.

Ja, det gör vi. Det står dig fritt att hedgea dina positioner på ditt handelskonto. Hedging sker när du öppnar en LÅNG och en KORT position på samma instrument samtidigt. När du öppner en KÖP- och SÄLJ-position på samma instrument och med samma lot-storlek, blir marginalen 0.

Men när du öppnar en KÖP- och SÄLJ-position på CFD av samma typ och lot-storlek, behövs marginalen endast en gång, och kan hittas här.

Marginalen på CFD, när du hedgat, är alltid 50%.

Hävstång anger hur mycket ditt saldo ska multipliceras med. Detta gör att du kan öppna större handelspositioner eftersom den marginal som krävs kommer att sänkas i enlighet med hävstången för det instrument du har valt att handla med. Hävstången innebär visserligen att du kan göra större vinst, men du riskerar också att göra större förlust eftersom positionerna du öppnar har större volym (lotstorlek).

Ditt handelskapital är 10 000 EUR
Baserat på det instrument du vill handla med är hävstången 30:1
För ett Ultra-Low Standard-handelskonto innebär detta 30*10 000 = 300 000 EUR
På EURUSD lång position öppnad vid 1,3055, position stängd vid 1,3155
Skillnaden är 0,0100 pips och därmed är 300 000*0,0100 = 3 000 EUR vinsten du gör.

Du kan ändra hävstången under fliken Mitt konto, och sedan genom att klicka på fliken Ändra hävstång på vår Medlemssida. Denna metod för att ändra hävstång är direkt.

Vinsteberäkningen görs på följande vis:
(Stängningspris - Öppningspris) * Lots * Kontraktsstorlek
Lot-storleken på varje CFD varierar. Var god läs mer information här.

Alla våra klientmedel förvaras på avskilda europeiska konton hos första klassens bankinstitutioner.

Slippage inträffar i stort sett aldrig när du handlar med oss. Ibland däremot, i synnerhet när viktiga ekonomiska nyheter släpps, på grund av kraftig ökning/fall av marknadspriset, kan din order slutföras till en annan kurs än den du önskade.

Hos Trading.com slutförs dina order till bästa möjliga marknadspris, vilket kan vara till din fördel.

Mer information om Trading.coms utförandepolicy finns tillgänglig här.

Ja, det kan du, upp till maximalt 8 aktiva handelskonton. Det är dock att föredra att använda samma personuppgifter som du använt för ditt/dina andra handelskonto(n). Du kan registrera ytterligare konton på Medlemssidan med 1 klick.

Konton med nollsaldo kommer att arkiveras efter en period på nittio (90) kalenderdagar.

Ett konto ska anses vara vilande från och med den sista dagen av de sex (6) månader då det inte har varit någon aktivitet (handel/uttag/insättningar) på kontot.

Ett vilande konto debiteras med en månadsavgift på 10USD (tio US-dollar) eller hela kontots fria saldo om det understiger 10USD (tio US-dollar). Om kontot har ett fritt saldo på noll, tas ingen avgift ut.

Öppna positioner och pågående order stannar i systemet även om du loggar ut från din handelsplattform. Detsamma gäller alla ordertyper förutom trailing stops. Trailing stops blir inaktiva när du stänger eller loggar ut från plattformen. Expert Advisors blir också inaktiva när plattformen stängs ner eller när du inte är inloggad.

Du kan stänga öppna positioner via telefon 24 timmar per dygn. Det enda du behöver göra är att kontakta vår kundsupport på tfn +44 2031501500. Innan ditt samtal kopplas vidare till handelsrummet för exekvering av din order, kommer du att få svara på några säkerhetsfrågor för att validera ditt konto.

Det finns inget högstabelopp du kan handla online.

Det finns ett högsta antal 50 du kan handla till strömmande priser för Ultra-Low Standard-konton och 100 för Ultra-Low Micro-konton.

Högsta antal samtida öppna positioner för alla kontotyper är 200.

Om du vill handla för ett belopp större än din kontotyps maximala lots måste du dela upp din affär i mindre delar.

När en order läggs på spotforex-marknaden är det egentliga datumet två dagar framåt. Till exempel, om en affär görs på torsdag går den i lås på måndag, en affär som görs på fredag går i lås på tisdag, och så vidare. På onsdagar tredubblas rollover-avgiften för att kompensera för den kommande helgen (under vilken rollover inte tas ut eftersom handel stoppas under helgerna).

Vi tar inte emot kunder som bur i USA. Vi ber om ursäkt för eventuellt besvär.

Ja det gör vi. Kunder som upprätthåller ett minsta saldo på 5 000 USD eller motsvarande i annan valuta är berättigade att begära en gratis VPS från medlemssidan när som helst under förutsättning att de handlar minst 5 round turn lots per månad.

Kunder som inte uppfyller kraven ovan kan fortfarande begära en VPS från medlemssidan för 28 USD i månaden, som kommer dras automatiskt från kontot den första dagen varje kalendermånad.

Handel-med-ett-klick gör det möjligt för dig att öppna positioner med endast ett klick. När du vill stänga en position däremot, fungerar inte ett klick och du måste stänga den manuellt.

För att aktivera handel-med-ett-klick i ditt diagrams vänstra hörn, klicka på pilen. Genom att klicka på den aktiverar du handel-med-ett-klick och ett fönster dyker upp i diagrammets vänstra hörn.

Nej, det kan du inte. Var god registrera ytterligare ett konto på Medlemssidan.

Nej, det gör vi inte.

Ett terminskontrakt är ett avtal om att köpa (”gå lång”) eller sälja (”gå kort”) ett handelsinstrument (en finansiell tillgång eller en real tillgång) vid en framtida tidpunkt till ett visst pris.

Terminskontrakt gäller en begränsad tid: de har ett förutbestämt start- och förfallodatum. Vid förfallodatumet måste alla öppna positioner i terminskontraktet stängas. Den som önskar behålla en position i det underliggande instrumentet behöver öppna en position i terminskontraktet för nästa löptid.

Detta kallas överrullning.

Trading.com rullar inte automatiskt över positioner till nästa löptidsslut, utan dina positioner stängs precis före terminskontraktets förfallodatum.

Du kan själv välja att stänga dina positioner före det angivna förfallodatumet och att öppna en position i nästa terminskontrakt när det träder i kraft om du skulle vilja behålla en position i det underliggande instrumentet.

Frekvensen för terminers förfallodatum varierar.

OIL-terminer har t.ex. förfallodatum varje månad, medan PLAT-terminer (platinum) löper ut varje kvartal.

Klicka på någon av följande kategorier för att se respektive tabell:

Spotpriser är det aktuella marknadspriset, som gäller för omedelbara köp och försäljningar av ett instrument.

Med terminspriser fördröjs däremot betalning och leverans till förutbestämda datum i framtiden, vilket innebär att du kan spekulera om var handeln med ett instrument kommer att ligga framöver.

Terminer används inte bara för spekulation, utan även för hedging.

Terminskontrakt omfattas inte av över natten-avgifter.

Enligt de regler som har utfärdats av den amerikanska skattemyndigheten IRS (Internal Revenue Service) i enlighet med avsnitt 871(m) i den amerikanska skattelagen, ska alla personer som har hemvist utanför USA och som innehar USA-baserade aktiederivat (inbegripet CFD:er) beskattas på utdelningsinkomster från handel med dessa instrument.

För mer information från IRS-webbplatsen, klicka här.

i) Vad behöver jag göra?

Om du vill fortsätta eller börja handla i relaterade instrument från något av dina konton, fyll i W-8BEN-blanketten som du hittar på medlemssidorna.

 • Gå till menyraden på medlemssidan och klicka på ”Profil”.
 • Gå till Profil och klicka på alternativet ”Ändra profil”.
 • Klicka på alternativet ”W-8BEN-blankett”.
 • Fyll i blanketten och skriv under med e-signatur.

ii) Vilka produkter berörs?)

Denna källskatt gäller för CFD:er på aktier i USA-registrerade företag samt för icke-kvalificerade index som innehåller USA-aktier. Det görs emellertid ett undantag för CFD:er på kvalificerade index, till exempel (ej uttömmande uppräkning):

 • Dow Jones Industrial Average
 • S&P 500
 • NASDAQ 100
 • Russell 2000

iii) Vilka positioner gäller detta för?

Reglerna gäller för långa (köp)-positioner på relaterade instrument som har öppnats den 1 januari 2017 eller därefter (och som fortfarande är öppna när regelverket träder i kraft) samt alla nya positioner på relaterade instrument från och med den 1 januari 2022. Dessa instrument omfattar bland annat alla USA-noterade aktier.

iv) Vad är avsnitt 871(m)?

IRS har utfärdat föreskrifter i enlighet med 871(m) som säkerställer att personer som har hemvist utanför USA och som innehar USA-baserade aktiederivat ska beskattas på utdelningsinkomster från de underliggande aktierna på samma sätt som personer med hemvist utanför USA beskattas på underliggande aktier. Utdelningsjusteringen på derivat med underliggande USA-aktier är "betalningar att likställa med utdelningar" och bedöms därför som utdelningsinkomster från USA. Utdelningar som betalas för instrument med underliggande USA-aktier anses således komma från USA och beskattas därför enligt kraven i USA:s skattelagstiftning.

För alla privatpersoner dras normalt 30 % för innehållande av skatt i enlighet med USA:s regelverk. Med vissa länder har USA dock ingått skatteavtal och om du omfattas av ett sådant avtal kan du ha rätt till lägre källskatt. En person som har hemvist i Storbritannien kan t.ex. vara berättigad till en källskatt på 15 % i stället för 30 %.

v) Vad händer med uppgifterna jag lämnar?

De uppgifter du lämnar via W-8BEN-blanketten kommer att lagras på ett säkert sätt hos oss i enlighet med vår integritetspolicy och vidarebefordras endast om detta krävs som led i en IRS-revision enligt gällande regler.

vi) Vad blir konsekvensen av att du fyller i blanketten?

För att vi ska kunna tillämpa relevant skattesats i enlighet med det avtal som du eventuellt omfattas av bör du fylla i blanketten och begära lägre källskatt i enlighet med det tillämpliga avtalet.

Underlåtenhet att lämna blanketten inom angiven tidsfrist kan leda till restriktioner för ditt handelskonto samt innehållande av skatt på 30 %, oberoende av om USA har undertecknat något bilateralt avtal med ditt land.

Enligt USA:s regelverk ska våra kunder dock fortfarande lämna skatteblanketter för att styrka sin status. Vad gäller investeringsplattformen får dock kunderna utdelningsvärdet efter skatteavdrag.

vii) W-8BEN-blankettens giltighet och förändrade omständigheter

Generellt sett är en W-8BEN-blankett giltig från och med den dag då blanketten har undertecknats och fram till den sista dagen i det tredje efterföljande kalenderåret, om det inte har skett en förändring av omständigheter som leder till att de uppgifter som har lämnats på blanketten inte längre stämmer. En W-8BEN-blankett som har undertecknats den 30 september 2020 är till exempel giltig till och med den 31 december 2023.

Förändrade omständigheter

Om omständigheterna förändras så att någon av de uppgifter du har lämnat i W-8BEN-blanketten inte längre stämmer, måste du underrätta oss inom 30 dagar räknat från det att omständigheterna förändras. I så fall måste du lämna in en ny W-8BEN-blankett eller annan lämplig blankett.

Om du t.ex. blir amerikansk medborgare eller får status som utlänning med hemvist i USA sedan du har lämnat in en W-8BEN-blankett, bedöms detta som förändrade omständigheter och du omfattas inte längre av kravet på 30 % källskatt. I så fall måste du underrätta oss inom 30 dagar räknat från det att du blev amerikansk medborgare eller fick status som utlänning med hemvist i USA och kan då behöva lämna en W-9-blankett.

Vilka alternativ för insättningar/uttag har ni?

För närvarande kan du välja mellan följande alternativ för att sätta in och ta ut pengar: ett flertal kreditkort, många elektroniska betalningsmetoder, banköverföring, lokal banköverföring och andra betalningsmetoder.

Du kan göra insättningar i alla valutor eftersom pengarna automatiskt konverteras till din valda basvaluta på kontot. Detta sker genom att Trading.com använder rådande priser mellan bankerna.

För att skydda alla inblandade mot bedrägeri och minska risken för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism, kommer Trading.com bara att bearbeta uttag/utbetalningar tillbaka till källan för insättningen enligt Uttagsprioriteringsproceduren nedan:

Uttag via kredit-/betalkort

Uttagsbegäran som skickas in, oavsett vilken uttagsmetod som valts, kommer att bearbetas via denna kanal upp till det totala belopp som satts in via denna metod.

E-plånboksuttag

Återbetalningar/uttag till e-plånbok kommer att behandlas så fort alla kredit-/betalkortsinsättningar har återbetalats till fullo.

Andra metoder

Alla andra metoder såsom uttag via banköverföring ska användas när insättningar gjorda via de ovanstående metoder till fullo uttömts.

Alla uttagsbegäran kommer att slutföras inom 24 arbetstimmar; de kommer dock att ses direkt på ditt handelskonto som väntande uttag. Om du väljer en felaktig uttagsmetod kommer din begäran att behandlas enligt processen som beskrivs här nedanför.

Alla uttagsbegäran ska behandlas i den valuta som insättningen gjordes i. Om insättningsvalutan skiljer sig från överföringsvalutan kommer vi att omvandla beloppet till överföringsvalutan till rådande växlingskurs.

Eftersom vi endast kan överföra samma belopp tillbaka till ditt kort som beloppet du satt in, kan vinster överföras till ditt bankkonto via banköverföring. Om du även satt in pengar via e-plånbok, har du också möjlighet att ta ut vinster till samma e-plånbok.

Innan du kan göra några uttag måste ditt konto verifieras. Det innebär att du först måste ladda upp följande dokument från medlemssidorna: Identitetsbevis (ID, pass, körkort) och bostadsbevis (elräkning, telefon/Internet/TV-räkning eller kontoutdrag från din bank), som måste innehålla ditt namn och adress samt vara nyare än 6 månader.

När du får bekräftelse från vår valideringsavdelning att ditt konto har validerats kan du begära uttag genom att logga in på medlemssidan, välja uttagsfliken och skicka en uttagsbegäran. Det är endast möjligt att skicka ditt uttag tillbaka till den ursprungliga källan för insättning. Alla uttag bearbetas av vårt back office inom 24 timmar på arbetsdagar.

Ja, det kan du, men för att skydda dina affärer och minimera risken för potentiella stop outs gäller följande begränsningar:

 • Begäranden som skulle få din marginalnivå att falla under 150 % kommer inte att accepteras från måndag 01:00 till fredag 23:50 GMT+2 (DST gäller).
 • Begäranden som skulle få din marginalnivå att falla under 400 % kommer inte att accepteras från fredag 23:50 till måndag 01:00 GMT+2 (DST gäller).

Det beror på landet dit pengarna skickas. En standardbanköverföring inom EU tar 3 arbetsdagar. Banköverföringar till vissa länder kan ta upp till 5 arbetsdagar.

Din uttagsbegäran behandlas av vårt backoffice inom 24 timmar. Via e-plånböcker kommer du få dina pengar samma dag och via banköverföring eller kredit-/betalkort tar det vanligtvis 2-5 arbetsdagar.

Alla uttag sker direkt, förutom banköverföringar. Alla uttag behandlas av vår back office-avdelning inom 24 timmar på arbetsdagar.

Vi erbjuder ett brett utbud av betalningsalternativ för insättningar: flera olika kreditkort, flera olika elektroniska betalningsmetoder, banköverföring, lokal banköverföring och andra betalningsmetoder.

Så fort du öppnar ett handelskonto kan du logga in på vår Medlemssida, välja den betalningsmetod du föredrar på insättningssidan och följa de instruktioner som ges. Alla förfrågningar utförs inom några sekunder.

Vi tar inte ut några avgifter för våra insättnings-/uttagsalternativ. Till exempel, om du sätter in 100 USD genom Skrill och sedan tar ut 100 USD, kommer du se hela summan på 100 USD på ditt Skrill-konto då vi täcker alla transaktionsavgifter åt båda hållen för dig.

Detta gäller även alla insättningar med kredit-/betalkort. För insättningar via internationell banköverföring täcker Trading.com alla överföringsavgifter som banken tar ut, med undantag för insättningar mindre än 200 USD (eller motsvarande i annan valuta).

För att skydda alla parter mot bedrägeri och för att minimera risken för penningtvätt och/eller finansiering av terrorism, är vår företagspolicy att återföra kundernas pengar till ursprunget för dessa medel, och som sådant kommer uttaget att återföras till ditt Skrill-konto. Detta gäller alla uttagsmetoder och uttaget måste återföras till ursprunget för pengainsättningen.

Nej, detta är inte möjligt. Det är förbjudet att föra över pengar mellan olika kundkonton och att involvera någon tredje part.

Eftersom vi är ett reglerat bolag accepterar vi inte insättningar/uttag gjorda av tredje part. Din insättning kan enbart göras från ditt eget konto, och uttaget måste återföras till källan där insättningen gjordes.

Ja, det är möjligt. Du kan begära en intern överföring mellan två handelskonton, men enbart om båda handelskontona öppnades i ditt namn och om båda har blivit validerade. Om basvalutan skiljer sig åt kommer beloppet att konverteras. Interna överföringar kan begäras via medlemssidorna, och begäran behandlas direkt.

Om en av dina insättningsmetoder var via kredit/betalkort, måste du alltid begära uttag upp till det insatta beloppet för respektive betalningsmetod före andra alternativa metoder kan bli aktuella. Enbart i de fall där beloppet som sattes in via kredit/betalkort återbetalats till fullo kan du välja andra uttagsmetoder enligt dina andra insättningar.

Hos Trading.com tar vi inte ut några avgifter eller provision. Vi täcker alla transaktionsavgifter (för banköverföringar gäller detta för summor över 200 USD).

Vad är skillnaden mellan demo- och riktiga konton?

Även om alla funktioner och all funktionalitet hos ett riktigt konto också är tillgängligt för ett demokonto, bör du ha i åtanke att simuleringen inte kan replikera riktiga handelsförhållanden på marknaden. En viktig skillnad är att volymen som utförs genom simuleringen inte påverkar marknaden; medan volymen inom riktig handel har en effekt på marknaden, särskilt när affärsstorleken är stor. Hastigheten på utförandet är densamma för riktiga handelskonton som för Trading.com demokonton.

Dessutom kan användare ha välidigt olika psykologisk profil beroende på om de handlar med demo- eller riktiga konton. Denna aspekt kan påverka utvärderingen som utförs med ett demokonto. Vi råder dig att vara försiktig och undvika självbelåtenhet gällande de slutsatser som du kan dra från användadet av ett demokonto. Du kan läsa mer om demokonton här.

Öppna terminalfönstret genom att trycka Ctrl+T på ditt tangentbord, och välj fliken Kontohistorik. Högerklicka för att aktivera snabbmenyn, som gör att du kan spara din handelshistorik som en html-fil så att du senare kan titta på den när du loggar ut från handelsplattformen.

Ja, det kan du. Vår datorplattform stöder användningen av EA.

Välj fil > Öppna datamappen från plattformsmenyn.

Gå till MQL5 > Experts och placera din expert advisor i mappen.

Efter att du startat om din plattform bör din EA dyka upp i navigeringsfönstret.

Dubbelklicka på din EA för att dra och släppa den i det diagram där du vill ha den.

Kontrollera först om handel är tillåten genom att gå till fliken Tools -> Options -> Experts tab -> Allow real trading. Säkerställ sedan att knappen för expert advisors på huvudverktygsfältet är intryckt. Du bör se ett leende ansikte i det högra hörnet på ditt diagram som visar att du har aktiverat din EA korrekt. Om allting är ok, men advisorn fortfarande inte handlar, titta i dina loggfiler via fliken Experts i Terminal-fönstret (du ska kunna se vilket fel som uppstår). Du kan även mejla oss för ytterligare assistans på support.uk@trading.com.

Logga in på din MT5-plattform -> Market watch-fönstret -> högerklicka -> Show all -> bläddra nedåt så kommer du att kunna se alla instrument som är tillgängliga för handel.

Nej, det kan du inte. Tidszonen för våra handelsservrar är alltid GMT+2 under vintertid och GMT+3 under sommartid. Tidsinställningarna på GMT undviker att små candlesticks uppstår på söndagar och de gör att körning av teknisk analys och utfallstester går mycket mjukare och smidigare.

Vi håller isär standardhandel från microhandel (1 volym på ett standardkonto = 100 000 enheter, 1 volym på ett microkonto = 1000 enheter). Det är därför du ska söka i ditt Market Watch-fönster efter symbolerna med "m#" tillagt (t.ex. EUR/USDm# istället för EUR/USD), högerklicka och välja Show all. De andra "skuggade" symbolerna används av plattformen för att beräkna oljepriser. Högerklicka på dessa "skuggade" symboler och välj alternativet Hide för att undvika eventuell förvirring.

Alla köporder öppnas till ASK-pris och stängs till BID-pris, och alla säljorder öppnas till BID-pris och stängs till ASK-pris. Som standard kan du bara se BID-linjen på ditt diagram. För att kunna se ASK-linjen, högerklicka på det aktuella diagrammet -> Properties -> Common-> och klicka i Show ASK price line.

För att börja handla på MT5-plattformen behöver du ha ett Trading.com MT5-handelskonto. Det är inte möjligt att handla på MT5-plattformen om du har ett existerande Trading.com MT4-konto. För att ladda ned MT5-plattformen klicka här.

Om du redan är en Trading.com-kund så kan du öppna ett nytt MT5-konto från medlemssidan utan att behöva skicka in dina valideringsdokument igen. Om du är en ny kund kommer du behöva ge oss alla nödvändiga valideringsdokument (t.ex. identitetsbevis och bostadsbevis).

På MT5-plattformen kan du handla alla instrument som finns tillgängliga hos Trading.com, inklusive aktie-CFD, aktieindex-CFD, forex, CFD på ädelmetaller och energier.

Övervakas ni av någon statlig-/tillsynsmyndighet?

Vårt företag är auktoriserat och reglerat av Financial Conduct Authority med licensnummer 705428, som går att se här.

Vårt företag ligger i City of London, Storbritannien. Vårt företags fullständiga address och kontaktuppgifter kan hittas här.

Vilka funktioner stöds hos Trading.com?

Handel med forex, aktier, råvaror, index, metaller och energier erbjuds.

 • Lägsta insättning på $5
 • Öppna mer än 1 konto
 • Dra nytta av det negativa saldoskyddet
 • Inga re-quotes eller avslag av order
 • Låga spreads från 0,6 pips
 • Fraktionell pip-prissättning
 • Handla på alla enheter, var som helst, när som helst
 • Marknadsutförande i realtid
 • Alla insättningar bearbetas automatiskt 24/7
 • Snabba uttag utan extra avgifter
 • Alla överföringskostnader täcks av Trading.com
 • Gratis demokonto med 100 000$ i virtuella pengar