Trading.com live chat

Klikając przycisk "Rozpocznij chat", wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem usługi Live Chat przez Trading Point of Financial Instruments UK Limited zgodnie z Polityką prywatności Firmy w celu uzyskania pomocy od naszego Działu Wsparcia Klienta.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem Strefy Inwestora lub wysyłając e-mail na adres pl.support.uk@trading.com.

Wszystkie przychodzące i wychodzące rozmowy telefoniczne, a także wiadomości elektroniczne (w tym wiadomości przesyłane za pośrednictwem czatu oraz wiadomości e-mail) między tobą a nami będą rejestrowane i przechowywane w celu monitorowania jakości oraz do celów szkoleniowych i regulacyjnych.

Wprowadź swoje dane poniżej. Jeżeli jesteś naszym klientem, proszę wprowadź swój numer konta, aby móc efektywniej pomóc.

Rolowanie w Trading.com

Konkurencyjne i przejrzyste stopy swap. Strategia 3-dniowego rolowania.

Konkurencyjne stopy swap

Przejrzyste stopy swap

Strategia 3-dniowego rolowania

Zgodność z aktualnymi
stopami procentowymi

Rolowanie – co musisz wiedzieć

Rolowanie odnosi się do wydłużenia terminu rozliczenia, przed upłynięciem którego otwarta pozycja musi zostać zrealizowana.

Rolowanie w Trading.com

W odróżnieniu od standardowej praktyki 2-dniowego rolowania, Trading.com stosuje strategię rolowania 3-dniowego dla pozycji, które pozostają otwarte w weekendy oraz w nocy.

Pomimo że w soboty i niedziele rynki są zamknięte, banki naliczają odsetki od pozycji utrzymywanych w ciągu weekendu. Aby wyrównać te lukę czasową, Trading.com stosuje 3-dniowe rolowanie, które odbywa się w środy. Nasze stopy rolowania są dostosowywane do bieżących warunków rynkowych.

Zgodnie z naszą strategią rolowania nie zamykamy i nie otwieramy ponownie pozycji, ale obciążamy/zasilamy konta transakcyjne naszych klientów odsetkami od rolowania stosownie do obowiązujących stóp procentowych.

Godzina 22:00 GMT to standardowy czas wyznaczający początek i koniec dnia handlu na rynku walutowym.

Obliczanie rolowania

W zależności od obowiązujących stóp procentowych, rolowanie może stanowić koszt lub zysk dla inwestorów internetowych, którzy utrzymują otwarte pozycje w nocy.

Ze względu na fakt, że waluty są przedmiotem obrotu w parach (tj. waluta bazowa w relacji do waluty kwotowanej), traderzy pożyczają środki, aby nabyć drugą walutę. Oznacza to, że od pożyczonej waluty płaci się odsetki, a zarabia się je od waluty nabywanej. Wynik netto tej operacji stanowią odsetki od rolowania.

Odsetki od rolowania można obliczyć mając do dyspozycji trzy dane: krótkoterminowe stopy procentowe dla obu walut w parze walutowej, bieżący kurs wymiany pary walutowej oraz ilość jednostek pary walutowej, stanowiącej przedmiot transakcji.