Trading.com live chat

Klikając przycisk "Rozpocznij chat", wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem usługi Live Chat przez Trading Point of Financial Instruments UK Limited zgodnie z Polityką prywatności Firmy w celu uzyskania pomocy od naszego Działu Wsparcia Klienta.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem Strefy Inwestora lub wysyłając e-mail na adres pl.support.uk@trading.com.

Wszystkie przychodzące i wychodzące rozmowy telefoniczne, a także wiadomości elektroniczne (w tym wiadomości przesyłane za pośrednictwem czatu oraz wiadomości e-mail) między tobą a nami będą rejestrowane i przechowywane w celu monitorowania jakości oraz do celów szkoleniowych i regulacyjnych.

Wprowadź swoje dane poniżej. Jeżeli jesteś naszym klientem, proszę wprowadź swój numer konta, aby móc efektywniej pomóc.

Rolowanie w Trading.com

Konkurencyjne i przejrzyste stopy swap. Strategia 3-dniowego rolowania.

Konkurencyjne stopy swap

Przejrzyste stopy swap

Strategia 3-dniowego rolowania

Zgodność z aktualnymi
stopami procentowymi

Rolowanie – co musisz wiedzieć

Rolowanie to proces utrzymywania otwartych transakcji w nocy i przenoszenia ich na następny dzień handlowy.

W przypadku utrzymywania otwartej pozycji przez noc mogą obowiązywać odsetki. Jest to tzw. stawka rolowania.

Rolowanie w Trading.com

Rolowanie następuje o godz. 22:00 GMT (standardowy czas wyznaczający początek i koniec dnia handlowego na rynku walutowym).

Nie zamykamy i nie otwieramy ponownie pozycji na koniec dnia handlowego, a zamiast tego obciążamy bądź uznajemy rachunki klientów, w zależności od zajmowanych przez nich pozycji oraz zgodnie z aktualnymi stopami procentowymi.

Pomimo że w soboty i niedziele rynki są zamknięte, banki naliczają odsetki od pozycji utrzymywanych w ciągu weekendu. Aby zrównoważyć tę lukę czasową, Trading.com stosuje 3-dniową opłatę za rolowanie w środy dla rynku Forex i metali spot (złota i srebra) oraz w piątki dla kontraktów CFD na indeksy cash, energie cash i akcje.

Obliczanie rolowania

W zależności od obowiązujących stóp procentowych, rolowanie może stanowić koszt lub zysk dla inwestorów internetowych, którzy utrzymują otwarte pozycje w nocy.

Rolowanie obliczamy za pomocą stawki tom-next (tj. stawki na jeden dzień, od jutra), do której dodajemy niewielką opłatę administracyjną. Stawki tom-next ustalane są na podstawie różnicy kursów między walutami.

Ze względu na fakt, że waluty są przedmiotem obrotu w parach (tj. waluta bazowa w relacji do waluty kwotowanej), traderzy pożyczają środki, aby nabyć drugą walutę. Oznacza to, że od pożyczonej waluty płaci się odsetki, a zarabia się je od waluty nabywanej. Wynik netto tej operacji stanowią odsetki od rolowania.

Odsetki od rolowania można obliczyć mając do dyspozycji trzy dane: krótkoterminowe stopy procentowe dla obu walut w parze walutowej, bieżący kurs wymiany pary walutowej oraz ilość jednostek pary walutowej, stanowiącej przedmiot transakcji.