Trading.com live chat

Klikając przycisk "Rozpocznij chat", wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem usługi Live Chat przez Trading Point of Financial Instruments UK Limited zgodnie z Polityką prywatności Firmy w celu uzyskania pomocy od naszego Działu Wsparcia Klienta.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem Strefy Inwestora lub wysyłając e-mail na adres pl.support.uk@trading.com.

Wszystkie przychodzące i wychodzące rozmowy telefoniczne, a także wiadomości elektroniczne (w tym wiadomości przesyłane za pośrednictwem czatu oraz wiadomości e-mail) między tobą a nami będą rejestrowane i przechowywane w celu monitorowania jakości oraz do celów szkoleniowych i regulacyjnych.

Wprowadź swoje dane poniżej. Jeżeli jesteś naszym klientem, proszę wprowadź swój numer konta, aby móc efektywniej pomóc.

Depozyt zabezpieczający i dźwignia w Trading.com

Inwestuj z dźwignią do 30:1.

Dźwignia do 30:1
w zależności od instrumentu

Ochrona przed
ujemnym saldem

Monitorowanie ekspozycji na ryzyko
w czasie rzeczywistym

Brak zmian depozytu zabezpieczającego
w ciągu nocy i w weekendy

Depozyt zabezpieczający – co musisz wiedzieć

Depozyt zabezpieczający wyrażony jest jako procent pełnej kwoty danej pozycji. Na przykład, jeśli wymóg depozytu wynosi 10% (tj. przy dźwigni 10:1) i otworzysz pozycję o wielkości 10 000 $, będziesz musiał wpłacić kwotę w wysokości 1000 $.

Kwota środków dostępna na Twoim koncie w celu otwarcia nowych pozycji to wolne środki (ang. free margin). Na przykład, jeśli Twoje saldo rejestru operacyjnego (łączna kwota środków na Twoim koncie transakcyjnym uwzględniająca zyski i straty, ang. equity) wynosi 11 000 $, a Twoje otwarte pozycje wymagają 1000 $ (wykorzystany depozyt, ang. used margin), będziesz mieć do dyspozycji 10 000 $ dla otwierania nowych pozycji.

Dźwignia – co musisz wiedzieć

Dźwignia zawsze idzie w parze z depozytem zabezpieczającym. W celu zawierania transakcji z wykorzystaniem dźwigni, najpierw musisz posiadać depozyt początkowy (tj. wpłatę minimalną) na swoim koncie transakcyjnym. Dźwignia umożliwia wówczas otwieranie pozycji o wielkości przewyższającej kwotę Twojego depozytu początkowego.

Dźwignia w Trading.com wynosi do 30:1. Na przykład, jeśli masz 1000 $ na swoim koncie transakcyjnym i chcesz wykorzystać 500 $ z tych środków w celu otwarcia pozycji na parze walutowej EUR/USD, twój wskaźnik dźwigni wyniesie 30:1. Oznacza to, że będziesz mógł utrzymać pozycję o wartości 15 000 $.

Poziom Stop-Out

Poziom Stop-Out odnosi się do kwoty salda rejestru operacyjnego, przy której Twoje otwarte pozycje zostają automatycznie zamknięte. W przypadku kont transakcyjnych klientów detalicznych Trading.com, poziom Stop-Out wynosi 50% wymogu depozytu zabezpieczającego dla Twoich otwartych pozycji.