Trading.com live chat

Klikając przycisk "Rozpocznij chat", wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przekazanych za pośrednictwem usługi Live Chat przez Trading Point of Financial Instruments UK Limited zgodnie z Polityką prywatności Firmy w celu uzyskania pomocy od naszego Działu Wsparcia Klienta.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem Strefy Inwestora lub wysyłając e-mail na adres pl.support.uk@trading.com.

Wszystkie przychodzące i wychodzące rozmowy telefoniczne, a także wiadomości elektroniczne (w tym wiadomości przesyłane za pośrednictwem czatu oraz wiadomości e-mail) między tobą a nami będą rejestrowane i przechowywane w celu monitorowania jakości oraz do celów szkoleniowych i regulacyjnych.

Wprowadź swoje dane poniżej. Jeżeli jesteś naszym klientem, proszę wprowadź swój numer konta, aby móc efektywniej pomóc.

Główne kategorie FAQ

Jakie dokumenty uwierzytelniające muszę dostarczyć, jeśli chcę zostać Waszym klientem?

 • Kolorową kopię ważnego paszportu lub innego oficjalnego dokumentu tożsamości wydanego przez organy państwowe (np. prawo jazdy, dowód osobisty, itd.). Dokument tożsamości musi zawierać imię i nazwisko klienta, datę wydania lub utraty ważności, miejsce i datę urodzenia klienta lub numer identyfikacji podatkowej oraz podpis klienta
 • Aktualny rachunek za korzystanie z mediów (np. elektryczność, gaz, wodę, telefon, internet i/lub telewizję) lub wyciąg z banku z datą z ostatnich 6 miesięcy, potwierdzający twój adres zamieszkania.

Tak. Aby zacząć zawierać transakcje i móc dokonywać wypłat ze swojego konta, Twoje konto musi być uwierzytelnione. Konieczne w tym celu jest dostarczenie aktualnego rachunku za korzystanie z mediów (np. za elektryczność, gaz, wodę, telefon, ogrzewanie, internet i/lub telewizję) lub wyciągu z konta bankowego sprzed maksymalnie 6 miesięcy, potwierdzającego Twój adres zamieszkania.

Jako firma prowadząca działalność nadzorowaną, działamy zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami opracowanymi w celu zapewnienia zgodności ze wszelkimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Procedury te obejmują zebranie odpowiedniej dokumentacji od naszych Klientów zgodnie z polityką Poznaj Swojego Klienta (Know Your Client, KYC), w tym ważnego dowodu tożsamości oraz aktualnego (z datą z ostatnich 6 miesięcy) rachunku za korzystanie z mediów lub wyciągu z konta bankowego, potwierdzających adres zamieszkania podany przez klienta przy rejestracji.

Tak. Jednakże, zalecane jest używanie tych samych danych osobowych, co przy innych kontach transakcyjnych. Dodatkowe konto można założyć w Strefie Inwestora jednym kliknięciem. Jeden klient może posiadać maksymalnie 8 kont.

Nie. Twoje nowe konto zostanie uwierzytelnione automatycznie, o ile zostało zarejestrowane przy użyciu tych samych danych osobowych/kontaktowych, jak poprzednie konto.

Jeśli chcesz zaktualizować swój adres e-mail, wyślij w tym celu wiadomość e-mail na adres compliance.department.uk@trading.com z adresu e-mail, który podałeś/-aś przy rejestracji.

Jeżeli chcesz zaktualizować swój adres zamieszkania, wyślij na adres compliance.department.uk@trading.com ze swojego zarejestrowanego u nas adresu e-mail potwierdzenie miejsca zamieszkania (pochodzące maksymalnie sprzed 6 miesięcy) potwierdzające ten adres w Strefie Inwestora.

Jak mogę założyć konto transakcyjne?

To proste i szybkie. Kliknij Otwórz konto rzeczywiste, wypełnij formularz i po jego uzupełnieniu otrzymasz e-mail z danymi do logowania, których możesz użyć, aby zalogować się do naszej bezpiecznej Strefy Inwestora. Tu możesz zasilić swoje konto transakcyjne, klikając zakładkę Wpłaty w menu głównym. Jeśli jesteś już posiadaczem konta rzeczywistego Trading.com, możesz otworzyć dodatkowe konto w Strefie Inwestora.

Jeśli wpiszesz wszystkie dane prawidłowo, zajmuje to mniej niż pięć minut.

Po wysłaniu wniosku o otwarcie konta zostanie on rozpatrzony przez odpowiedni dział, a następnie skontaktujemy się z Tobą.

Jeśli otworzyłeś/-aś już konto transakcyjne, otrzymałeś/-aś dane do logowania e-mailem, przesłałeś/-aś kopie dokumentów tożsamości w celu uwierzytelnienia konta oraz dokonałeś/-aś wpłaty na konto, kolejnym krokiem jest pobranie wybranej platformy transakcyjnej z powyższego menu Platformy.

Oferujemy następujące rodzaje kont transakcyjnych:

Ultra-Low Standard: 1 standardowy lot wynosi 100 000 jednostek waluty bazowej
Ultra-Low Micro: 1 mikrolot wynosi 1000 jednostek waluty bazowej

Dowiedz się więcej, klikając tutaj.

Minimalna kwota wpłaty/wypłaty dla naszych kont transakcyjnych wynosi $5.

Tak. Możesz zgłosić życzenie założenia konta islamskiego bez swapów, postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi tutaj.

W Trading.com konta demo nie mają daty wygaśnięcia, co oznacza, że możesz z nich korzystać bez ograniczeń. Konta demo, które pozostają nieaktywne przez ponad 60 dni od daty ostatniego logowania, są zamykane. Możesz jednak w każdej chwili otworzyć nowe konto demo. Pamiętaj, że maksymalna dozwolona liczba aktywnych kont demo na osobę wynosi 5.

Zmiana waluty bazowej na koncie nie jest możliwa, można jednak w dowolnym momencie otworzyć nowe konto i wybrać preferowaną przez siebie walutę bazową.

Nie, nie można stracić więcej niż kwota, którą wpłaciłeś/-aś. Jeśli poślizg danej pary walutowej spowoduje ujemne saldo, zostanie ono automatycznie zresetowane przy Twojej kolejnej wpłacie.

Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny symbol w sekcji Market Watch (Obserwacja rynku), który chcesz zobaczyć i wybierz opcję Chart Window (Okno Wykresów). Opcjonalnie możesz przeciągnąć wybrany symbol do okna wykresu.

Oferujemy zmienne spready, które mogą zaczynać się już od 0,6 pipsa/pipsów. Nie stosujemy rekwotowań – nasi Klienci otrzymują bezpośrednio cenę rynkową, jaką otrzymuje nasz system. Sprawdź nasze spready na poszczególnych rynkach tutaj.

Tak.

Oferujemy dźwignię do 30:1. Wysokość dźwigni zależy od instrumentu będącego przedmiotem transakcji. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

Depozyt zabezpieczający (margin) to wymagana kwota w walucie bazowej konta transakcyjnego potrzebna do otwarcia lub utrzymania pozycji. Zawierając transakcje na Forex, Wymagany / Wykorzystany depozyt zabezpieczający dla konkretnej pozycji = Liczba lotów * Wielkość kontraktu / Dźwignia. Tutaj wynik jest zazwyczaj obliczany w pierwszej walucie pary walutowej będącej przedmiotem transakcji, a następnie przeliczany na walutę bazową Twojego konta transakcyjnego, co zostanie wyświetlone cyfrowo na Twojej platformie transakcyjnej.

Wymóg depozytu zabezpieczającego dla złota i srebra obliczany jest w następujący sposób: Liczba lotów * Wielkość kontraktu * Cena rynkowa / Dźwignia. Wynik będzie ukazany w USD, a następnie przeliczony na walutę bazową Twojego konta transakcyjnego (w przypadku, jeśli jest ona inna od USD).

Wymóg depozytu zabezpieczającego dla kontraktów CFD obliczany jest następująco: Liczba lotów * Wielkość kontraktu * Cena otwarcia * Procent depozytu zabezpieczającego. Wynik będzie ukazany w USD, a następnie przeliczony na walutę bazową Twojego konta transakcyjnego (w przypadku, jeśli jest ona inna od USD).

Poziom depozytu zabezpieczającego (margin level) jest obliczany według wzoru Saldo rejestru operacyjnego (equity) / Depozyt zabezpieczający (margin) * 100%.

Wolne środki (free margin) to Twoje saldo rejestru operacyjnego (equity) minus depozyt zabezpieczający (margin). Oznacza to dostępne środki, z których korzystasz w celu otwarcia nowych pozycji lub utrzymania istniejących pozycji.

Wzór na obliczenie depozytu zabezpieczającego dla instrumentów Forex wygląda następująco:

(Loty * wielkość kontraktu / dźwignia), gdzie wynikiem jest zawsze kwota w walucie głównej symbolu.

Dla kont Ultra-Low Standard wielkość kontraktu dla wszystkich instrumentów Forex wynosi100 000 jednostek. Dla kont Ultra-Low Micro wielkość kontraktu dla wszystkich instrumentów Forex wynosi 1 000 jednostek.

Przykład: jeśli walutą bazową dla Twojego konta transakcyjnego jest USD, Twoja dźwignia wynosi 30:1 i przedmiotem obrotu jest 1 lot EURUSD, depozyt zabezpieczający zostanie obliczony w następujący sposób:

(1 * 100 000 / 30) = 3 333,33 EUR

Euro jest główną walutą symbolu EURUSD i, ponieważ walutą Twojego konta jest USD, system automatycznie przelicza 3 333,33 EUR po obowiązującym kursie.

Wzór na kalkulację depozytu zabezpieczającego dla złota/srebra to loty * wielkość kontraktu * cena rynkowa/dźwignia.

Wzór na kalkulację depozytu zabezpieczającego dla kontraktów CFD to Liczba lotów * Wielkość kontraktu * Cena otwarcia * Procent depozytu zabezpieczającego.

O opłatach za swap przeczytasz tutaj.

Wzór na swap dla wszystkich instrumentów Forex, w tym złota i srebra, wygląda następująco:

loty * długie lub krótkie pozycje * wielkość punktu

Oto przykład dla pary EUR/USD:

Walutą bazową Klienta jest USD
Kupno 1 lota EUR/USD
Długa = -3,68
Ze względu na to, iż jest to pozycja kupna, system przyjmie kurs swap dla pozycji długiej, który wynosi obecnie -3,68
Wielkość punktu = wielkość kontraktu danego symbolu * minimalna fluktuacja ceny
Wielkość punktu EUR/USD = 100 000 * 0,00001 = 1
Jeśli zastosujemy podane wartości we wzorze, otrzymamy 1 * (-3,68) * 1 = -3,68 USD.
Tak więc dla kupna 1 lota EUR/USD, jeśli pozycja jest pozostawiona na noc, kalkulacja swap dla Klienta wyniesie -3,68 USD.

Oto przykład dla złota:

Walutą bazową Klienta jest USD
Kupno 1 lota złota
Długa= -2,17
Ze względu na to, iż jest to pozycja kupna, system przyjmie punkty dla pozycji długiej, co wynosi obecnie -2,17.
Wielkość punktu = wielkość kontraktu danego symbolu * minimalna fluktuacja ceny
Wielkość punktu złota = 100 * 0,01 = 1
Jeśli zastosujemy podane wartości we wzorze, otrzymamy 1 * (-2,17) * 1 = -2,17 USD.
Tak więc dla 1 lota kupna EUR/USD, jeśli pozycja jest pozostawiona na noc, kalkulacja swap dla Klienta wyniesie -2,17 USD.

Należy zwrócić uwagę, że jeśli walutą bazową konta transakcyjnego jest EUR (jak w powyższych przykładach), kalkulacja swap zostanie przeliczona z USD na EUR. Wynikiem kalkulacji swap jest zawsze drugorzędna waluta w symbolu, a system przelicza ją na walutę bazową konta transakcyjnego.

Tak.

Stop loss jest zleceniem zamknięcia otwartej wcześniej pozycji po cenie mniej korzystnej dla klienta od tej, która obowiązywała w momencie składania zlecenia stop loss. Stop loss to punkt ograniczenia, jaki ustawiasz dla swojego zlecenia. Kiedy punkt ten zostanie osiągnięty, zlecenie zostanie zamknięte. Zwróć uwagę, iż przy składaniu zleceń stop/limit należy pozostawić pewien dystans od obecnej ceny rynkowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat dystansu w punktach dla każdej pary walutowej, sprawdź poziomy limit i stop tutaj.

Korzystanie ze stop loss jest pomocne, jeśli chcesz zminimalizować swoje straty, kiedy rynek obraca się przeciwko Tobie. Punkty stop loss są ustalone zawsze poniżej obowiązującej ceny sprzedaży (ASK) dla transakcji KUPNA lub powyżej obowiązującej ceny kupna (BID) dla transakcji SPRZEDAŻY.

Take profit to zlecenie zamknięcia otwartej wcześniej pozycji po cenie korzystniejszej dla klienta od tej, która obowiązywała w momencie składania take profit. Kiedy poziom take profit zostanie osiągnięty, zlecenie zostanie zamknięte. Zwróć uwagę, że przy składaniu zleceń stop/limit należy pozostawić pewien dystans od obecnej ceny rynkowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat dystansu w punktach dla każdej pary walutowej, sprawdź poziomy limit i stop tutaj.

Punkty Take Profit są ustalone zawsze poniżej obowiązującej ceny ASK dla transakcji SPRZEDAŻY lub powyżej obowiązującej ceny BID dla transakcji KUPNA.

Zlecenie ze stopem kroczącym (trailing stop) to rodzaj zlecenia stop loss. Jest ono ustalone na poziomie procentowym poniżej ceny rynkowej dla pozycji DŁUGICH albo powyżej ceny rynkowej dla pozycji KRÓTKICH. Zwróć uwagę, iż przy składaniu zleceń stop/limit należy pozostawić pewien dystans od obecnej ceny rynkowej.

Aby dowiedzieć się więcej na temat dystansu w punktach dla każdej pary walutowej, sprawdź poziomy limit i stop tutaj.

Funkcja Close by (Zamknij przez) umożliwia jednoczesne zamknięcie dwóch przeciwstawnych pozycji na tym samym instrumencie finansowym i zaoszczędzenie na spreadzie. Zlecenie kupna musi zostać zamknięte przez zlecenie sprzedaży, a zlecenie sprzedaży musi zostać zamknięte przez zleceniekupna.

Multiple close by (wielokrotne zamknięcie przez) umożliwia zamknięcie więcej niż jednej przeciwstawnej pozycji jednocześnie. Jeżeli masz dwa przeciwstawne zlecenia, możesz skorzystać z jednego z tych zleceń, aby zamknąć drugie, a tym samym zyskać lub stracić różnicę netto.

Kwota Waluty bazowej*Pipsy = Wartość w walucie kwotowanej
Wartość 1 pipsa w EUR/USD= 1 Lot (100 000 €)*0,0001 = 10 USD
Wartość 1 pipsa w USD/CHF = 1 Lot (100 000$)*0,0001 = 10 CHF
Wartość 1 pipsa w EUR/JPY = 1 Lot (100 000 €)*0,01 = 1000 JPY

Podane poniżej liczby odpowiadają jednej transakcji. Możesz otworzyć nieograniczoną ich liczbę.

Ultra-Low Standard

1 lot = 100 000
Minimalny wolumen obrotu = 0,01
Maksymalny wolumen obrotu = 50
Krok transakcyjny = 0,01

Ultra-Low Micro

1 Lot = 1 000
Minimalny wolumen obrotu = 0,1
Maksymalny wolumen obrotu = 100
Krok transakcyjny = 0,01
Należy zwrócić uwagę, iż minimalna wielkość dla transakcji CFD wynosi 1 lot.

Tak. Możesz zabezpieczać swoje pozycje stosując hedging na koncie transakcyjnym. Hedging ma miejsce, kiedy otwierasz DŁUGĄ i KRÓTKĄ pozycję na tym samym instrumencie jednocześnie. Kiedy otworzysz pozycję KUPNA i SPRZEDAŻY na tym samym instrumencie i przy takiej samej wielkości lota, depozyt zabezpieczający wyniesie 0.

Jednakże, jeśli otworzysz pozycje KUPNA i SPRZEDAŻY na kontrakcie CFD tego samego rodzaju i przy tej samej wielkości lota, depozyt zabezpieczający jest konieczny tylko jeden raz i można go sprawdzić tutaj.

Depozyt zabezpieczający dla kontraktów CFD, jeżeli stosujesz hedging, wynosi zawsze 50%.

Dźwignia to Twoje pomnożone saldo. Pozwala Ci otwierać większe pozycje transakcyjne, ponieważ wymagany depozyt zabezpieczający jest zmniejszony w zależności od dźwigni dla instrumentu, na którym chcesz zawrzeć transakcję. Pomimo że z dźwignią można zanotować większy zysk, istnieje także ryzyko odnotowania większej straty, ponieważ otwarte przez Ciebie pozycje będą miały większy wolumen (wielkość w lotach).

Twój kapitał transakcyjny wynosi 10 000 EUR
Dźwignia w oparciu o instrument, na którym chcesz zawrzeć transakcję, wynosi 30:1
Dla konta transakcyjnego Ultra-Low Standard oznacza to 30 x10 000 = 300 000 EUR
Dla pozycji długiej EURUSD otwieranej po 1,3055, zamykanej po 1,3155
Różnica wynosi 0,0100 pipsa/pipsów, a zatem 300 000 x 0,0100 = 3 000 EUR to Twój zysk.

Możesz zmienić dźwignię w zakładce Moje konto klikając opcję Zmień dźwignię w naszej Strefie Inwestora. Ta metoda zmiany dźwigni jest natychmiastowa.

Kalkulacja zysku wygląda następująco:
(Cena zamknięcia-Cena otwarcia)*Loty*Wielkość kontraktu
Wielkość lota różni się w zależności od kontraktu CFD. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Wszystkie środki finansowe naszych Klientów są przechowywane w europejskich instytucjach bankowych ze współczynnikiem kapitału Tier 1 na oddzielnych kontach.

Jeśli inwestujesz z nami, poślizgi nie występują prawie nigdy. Jednak w niektórych sytuacjach, szczególnie kiedy publikowane są ważne wiadomości ekonomiczne, wskutek gwałtownego wzrostu/spadku ceny rynkowej Twoje zlecenie może zostać zrealizowane po innym kursie niż ten, po którym je składałeś/-aś.

W Trading.com, Twoje zlecenia są realizowane przy najlepszej dostępnej cenie rynkowej, co może działać na Twoją korzyść.

Więcej informacji na temat Polityki realizacji zleceń Trading.com znajdziesz tutaj.

Tak, możesz posiadać maksymalnie 8 aktywnych kont transakcyjnych. Wskazane jest użycie tych samych danych osobowych w przypadku wszystkich kont. Dodatkowe konto możesz otworzyć w Strefie Inwestora jednym kliknięciem.

Konta z zerowym saldem zostaną zarchiwizowane po upływie dziewięćdziesięciu (90) dni kalendarzowych.

Konto uważa się za nieaktywne od ostatniego dnia sześciu (6) miesięcy, podczas których nie zanotowano na nim żadnej aktywności (transakcji/wypłat/wpłat).

Nieaktywne konta objęte są opłatą miesięczną w wysokości 10USD (dziesięciu dolarów amerykańskich) lub pełną kwotą dostępnych środków, jeśli wynosi ona poniżej 10USD (dziesięciu dolarów amerykańskich). Jeśli kwota dostępnych środków na koncie wynosi zero, opłata nie zostanie pobrana.

Otwarte pozycje i zlecenia oczekujące pozostają w systemie nawet, jeśli wylogujesz się z platformy transakcyjnej. To samo dotyczy wszystkich rodzajów zleceń poza zleceniami ze stopem kroczącym (trailing stop). Zlecenia ze stopem kroczącym dezaktywują się, kiedy zamykasz platformę lub się z niej wylogowujesz. Automatyczne systemy transakcyjne EA także stają się nieaktywne, kiedy platforma jest zamknięta lub kiedy nie jesteś zalogowany/-a.

Możesz zamknąć wszelkie otwarte pozycje przez telefon 24 godziny na dobę. Wystarczy w tym celu skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +44 2031501500. Zanim rozmowa zostanie przekierowana do dealing roomu w celu realizacji zlecenia, zostaniesz poproszony(-a) o podanie odpowiedzi na kilka pytań bezpieczeństwa w celu uwierzytelnienia Twojego konta.

Nie istnieje kwota maksymalna, którą możesz przeprowadzać transakcje online.

Możesz zawrzeć transakcje o wolumenie maksymalnie 50 po cenach strumieniowych na koncie Ultra-Low Standard oraz 100 na koncie Ultra-Low Micro.

Maksymalna liczba pozycji otwartych jednocześnie dla wszystkich typów kont wynosi 200.

Jeśli chcesz zainwestować sumę większą niż maksymalna liczba lotów dla Twojego typu konta, możesz podzielić swoją transakcję na mniejsze części.

Kiedy składa się zlecenie transakcji na rynku Spot forex, faktyczna data waluty (value date) jest późniejsza o dwa dni, np. transakcja dokonana w czwartek ma wartość z poniedziałku, transakcja dokonana w piątek ma wartość z wtorku, itd. W środy kwota rolowania jest potrojona, aby zrekompensować następny weekend (podczas którego rolowanie nie jest naliczane, ponieważ obrót jest zatrzymany w weekendy).

Nie przyjmujemy klientów mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Przepraszamy za tę niedogodność.

Tak. Klienci, którzy utrzymają na swoim koncie minimalną Saldo konta w wysokości 5 000 USD lub równowartość tej kwoty w innej walucie, kwalifikują się do otrzymania bezpłatnego dostępu do usługi wirtualnego serwera VPS w Strefie Inwestora w dowolnym momencie, pod warunkiem, że przeprowadzają dwukierunkowe transakcje wymiany o wolumenie co najmniej 5 lotów w miesiącu.

Klienci, którzy nie spełniają wymienionych powyżej kryteriów, mogą zamówić usługę wirtualnego serwera VPS w Strefie Inwestora za opłatą miesięczną w wysokości 28 USD, która będzie pobierana automatycznie z ich konta pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

Funkcja transakcji jednym kliknięciem pozwala na otwarcie pozycji tylko dzięki jednemu kliknięciu. Jeśli jednak chcesz zamknąć daną pozycję, jedno kliknięcie nie wystarczy i będziesz musiał/-a dokonać tego ręcznie.

Aby aktywować transakcje jednym kliknięciem, należy kliknąć strzałkę znajdującą się w lewym rogu wykresu, po czym w lewym rogu wykresu pojawi się okno.

Nie jest to możliwe. Zarejestruj dodatkowe konto w Strefie Inwestora.

Nie.

Kontrakty futures to umowa kupna ("pozycja długa") lub sprzedaży ("pozycja krótka") instrumentu transakcyjnego (aktywa finansowego lub rzeczywistego) po ustalonej wcześniej cenie i w ustalonym wcześniej terminie w przyszłości.

Kontrakty futures mają określony czas ważności i ustaloną z góry datę wygaśnięcia. W dacie wygaśnięcia wszelkie otwarte pozycje muszą zostać zamknięte. Każdy, kto chce utrzymać pozycję na instrumencie bazowym, musi otworzyć pozycję na kontrakcie z następną datą wygaśnięcia.

Określa się to mianem rolowania.

Trading.com nie roluje pozycji automatycznie do kolejnej daty wygaśnięcia. Twoje pozycje są zamykane tuż przed datą wygaśnięcia kontraktu futures.

Masz elastyczność samodzielnego zamykania pozycji przed określoną datą wygaśnięcia oraz, jeżeli chcesz utrzymać pozycję na instrumencie bazowym, możesz otworzyć nową pozycję na następnym kontrakcie, kiedy zacznie on obowiązywać.

Częstotliwość dat wygaśnięcia kontraktów futures jest różna.

Przykładowo, kontrakty na OIL mają miesięczną datę wygaśnięcia, a kontrakty na PLAT (platynę) mają kwartalną datę wygaśnięcia.

Kliknij dowolną kategorię, aby wyświetlić odpowiednią tabelę:

Ceny spot to aktualne ceny rynkowe, mające zastosowanie przy natychmiastowym kupnie lub sprzedaży instrumentu.

Przeciwnie, ceny kontraktów futures opóźniają płatność i dostawę do z góry określonych przyszłych dat, co pozwala spekulować, jaka będzie jego cena transakcyjna w przyszłości.

Poza celami spekulacyjnymi, kontrakty futures są także wykorzystywane w celach zabezpieczenia (hedgingu).

Kontrakty futures nie podlegają opłatom za utrzymywanie pozycji przez noc.

Na mocy przepisów wydanych przez Urząd podatkowy w USA („IRS”) na podstawie sekcji 871(m) amerykańskiego kodeksu podatkowego, wszyscy niebędący rezydentami USA posiadacze amerykańskich instrumentów pochodnych na akcje (w tym kontraktów CFD) podlegają opodatkowaniu z tytułu dochodu z dywidendy uzyskanego z transakcji na tych instrumentach.

Aby uzyskać więcej informacji ze strony internetowej IRS, kliknij tutaj.

i) Co muszę zrobić?

Jeśli chcesz kontynuować lub rozpocząć zawieranie transakcji na amerykańskich akcjach z dowolnego swojego konta, wypełnij formularz W-8BEN w Strefie Inwestora.

 • Kliknij zakładkę „Profil” na pasku menu w Strefie Inwestora
 • Kliknij opcję „Edytuj profil” w zakładce Profil
 • Kliknij opcję „Formularz W-8BEN”
 • Wypełnij formularz i złóż e-podpis

ii) Których produktów to dotyczy?

Ten podatek u źródła dotyczy kontraktów CFD na akcje w spółkach zarejestrowanych w USA i niekwalifikowanych indeksów, które zawierają akcje amerykańskie. Istnieje jednakże zwolnienie dla kontraktów CFD na indeksy kwalifikowane, takie jak (niewyczerpujące):

 • Dow Jones Industrial Average
 • S&P 500
 • NASDAQ 100
 • Russell 2000

iii) Których pozycji to dotyczy?

Przepisy mają zastosowanie do pozycji długich (kupna) na dane instrumenty otwartych 1 stycznia 2017 roku (które pozostają otwarte, kiedy przepisy wchodzą w życie), oraz wszystkich nowych pozycji na dane instrumenty od 1 stycznia 2022 roku i później. Do tych instrumentów należą, między innymi, dowolne akcje notowane na giełdzie w USA.

iv) Czym jest Sekcja 871(m)

Przepisy wydane przez IRS na podstawie sekcji 871(m) amerykańskiego kodeksu podatkowego zapewniają, że niebędący rezydentami USA posiadacze amerykańskich instrumentów pochodnych na akcje podlegają opodatkowaniu z tytułu dochodu z dywidendy jak niebędący rezydentami USA posiadacze akcji bazowych. Wyrównanie dywidendy od instrumentów pochodnych, które odnoszą się do akcji amerykańskich są 'wypłatami ekwiwalentu dywidendy', a zatem uważane za dochód z dywidendy pochodzący z USA. Zatem dywidendy wypłacane od instrumentów odnoszących się do akcji amerykańskich uznaje się za dochód pochodzący z USA i podlegają opodatkowaniu zgodnie z amerykańskimi przepisami podatkowymi.

Standardowo, zgodnie z amerykańskimi przepisami wszystkie osoby podlegają 30% podatku u źródła. Jednakże, umowy podatkowe podpisane przez Stany Zjednoczone z niektórymi krajami mogą upoważniać Cię, jeśli jest to dopuszczalne, do obniżonej stawki podatku u źródła. Na przykład, rezydent Zjednoczonego Królestwa może kwalifikować się do 15%, a nie 30% podatku u źródła.

v) Co dzieje się z dostarczonymi przez mnie informacjami?

Informacje, które podajesz w formularzu W-8BEN będą przez nas bezpiecznie przechowywane zgodnie z naszą Polityką prywatności i będą udostępniane jedynie w wypadku wymagań regulacyjnych w ramach audytu IRS.

vi) Jakie są skutki wypełnienia formularza?

Abyśmy mogli zastosować odpowiednią stawkę zgodnie z umową, której moc może Cię obejmować, musisz wypełnić formularz, aby wystąpić o obniżoną stawkę podatku u źródła na mocy mającej zastosowanie umowy.

Niedostarczenie formularza może spowodować ograniczenia transakcyjne na Twoim koncie, a także nałożenie 30% podatku u źródła, bez względu na dwustronną umowę, jaką Stany Zjednoczone mogły podpisać z Twoim krajem.

Zgodnie z przepisami amerykańskimi, nasi klienci nadal muszą dostarczyć formularze podatkowe, aby udokumentować ich status. W odniesieniu to platformy inwestycyjnej klienci otrzymują wartość dywidendy po odliczeniach podatkowych.

vii) Data wygaśnięcia formularza W-8BEN i zmiana okoliczności

Najczęściej formularz W-8BEN pozostaje w mocy przez okres rozpoczynający się od daty podpisania formularza, a kończący się ostatniego dnia trzeciego następnego roku kalendarzowego, o ile zmiana okoliczności nie sprawi, że informacje podane w formularzu staną się nieprawidłowe. Na przykład, formularz W-8BEN podpisany 30 września 2020 roku zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 roku.

Zmiana okoliczności

Jeśli zmiana okoliczności sprawi, że jakiekolwiek informacje podane w złożonym przez Ciebie formularzu W-8BEN staną się nieprawidłowe, musisz nas o tym powiadomić w ciągu 30 dni od zmiany okoliczności oraz wypełnić nowy formularz W-8BEN lub inny odpowiedni formularz.

Na przykład, jeśli zostaniesz obywatelem lub cudzoziemcem rezydentem Stanów Zjednoczonych po złożeniu formularza W-8BEN, jest to uważane za zmianę okoliczności i w związku z tym nie podlegasz już 30% podatkowi u źródła. W takiej sytuacji musisz powiadomić nas w ciągu 30 dni od momentu zostania obywatelem lub cudzoziemcem rezydentem Stanów Zjednoczonych i być może będziesz musiał/-a złożyć formularz W-9.

Jakie opcje wpłaty/wypłaty środków oferujecie?

Obecnie można wybierać spośród następujących opcji wpłat i wypłat środków: liczne rodzaje kart kredytowych, liczne metody płatności elektronicznej, przelew bankowy, przelew z banku lokalnego i inne.

Możesz wpłacać środki w każdej walucie. Zdeponowana kwota zostanie automatycznie przeliczona przez Trading.com na walutę bazową Twojego konta po obowiązującym kursie międzybankowym.

W celu ochrony wszystkich stron przed nadużyciami finansowymi oraz zminimalizowania możliwości prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu, Trading.com będzie realizować wypłaty/zwroty środków jedynie do źródła pierwotnej wpłaty zgodnie z poniższą Procedurą priorytetu wypłat:

Wypłaty przy użyciu kart kredytowych/debetowych

Zgłoszone żądania wypłat środków, bez względu na wybraną metodę wypłaty, będą realizowane za pośrednictwem tego kanału do łącznej wysokości kwoty zdeponowanej tą metodą.

Wypłaty za pośrednictwem e-portfela

Wypłaty/zwroty środków za pośrednictwem e-portfela będą realizowane w momencie, kiedy wszystkie wpłaty przy użyciu karty kredytowej/debetowej zostaną całkowicie zwrócone.

Inne metody

Wszystkie inne metody, takie jak wypłaty za pośrednictwem przelewu bankowego, będą wykorzystywane w momencie, kiedy powyższe metody zostaną całkowicie wyczerpane.

Wszystkie żądania wypłat będą realizowane w ciągu 24 godzin roboczych, jednak zostaną natychmiast ukazane na kontach transakcyjnych Klientów jako wypłaty oczekujące na realizację. W przypadku wyboru przez Klienta niewłaściwej metody wypłaty, żądanie Klienta zostanie zrealizowane zgodnie z opisaną powyżej procedurą.

Wszystkie żądania wypłat będą realizowane w walucie, w której pierwotnie zdeponowano środki. W przypadku, kiedy waluta wpłaty jest inna od waluty przelewu, przeliczymy kwotę na walutę przelewu po obowiązującym kursie wymiany walut.

Ze względu na to, że możemy przelać z powrotem na Twoją kartę jedynie taką samą kwotę, jaką zdeponowałeś/-aś, kwota zysku może zostać wysłana na Twoje konto bankowe przelewem. Jeśli dokonywałeś/-aś także wpłat przy pomocy e-portfela, masz również możliwość wypłaty zysków do tego samego e-portfela.

Aby móc wypłacić środki, Twoje konto transakcyjne musi zostać uwierzytelnione. Oznacza to, że najpierw należy przesłać do naszej Strefy Inwestora swoje dokumenty: dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) oraz dokument potwierdzający miejsce zamieszkania (rachunek za korzystanie z mediów, telefon/internet/telewizję lub wyciąg z banku), zawierający Twój adres, imię i nazwisko oraz pochodzący z ostatnich 6 miesięcy.

Po otrzymaniu potwierdzenia od naszego Działu Weryfikacji, że Twoje konto zostało uwierzytelnione, możesz zlecić wypłatę środków poprzez zalogowanie się do Strefy Inwestora, wybór zakładki Wypłaty, a następnie wysłanie do nas polecenia wypłaty. Możliwe jest jedynie wysłanie Twojej wypłaty do oryginalnego źródła wcześniejszego depozytu. Wszystkie wypłaty realizowane są przez nasz dział Back Office w ciągu 24 godzin w dni robocze.

Tak, masz taką możliwość. Jednak w celu ochrony Twoich transakcji oraz zminimalizowania ryzyka uruchomienia mechanizmu „Stop-Out” mają zastosowanie następujące ograniczenia:

 • Od poniedziałku 01:00 do piątku23:50 GMT+2 (obowiązuje czas letni) nie przyjmuje się dyspozycji powodujących obniżenie depozytu zabezpieczającego poniżej poziomu 150%.
 • Od piątku 23:50 do poniedziałku 01:00 GMT+2 (obowiązuje czas letni) nie przyjmuje się dyspozycji powodujących obniżenie depozytu zabezpieczającego poniżej poziomu 400%.

Zależy to od kraju, do którego wysyłane są pieniądze. Standardowy przelew bankowy na terenie UE trwa 3 dni robocze. Przelewy bankowe do niektórych krajów mogą trwać do 5 dni roboczych.

Twoje żądanie wypłaty zostanie zrealizowane przez nasz dział back office w ciągu 24 godzin. W wypadku żądań wypłaty za pośrednictwem którejkolwiek z metod e-portfela otrzymasz swoje pieniądze tego samego dnia, podczas gdy realizacja przelewu bankowego oraz przelewu za pośrednictwem karty kredytowej/debetowej trwa zazwyczaj od 2 do 5 dni roboczych.

Wszystkie wpłaty są natychmiastowe, za wyjątkiem przelewów bankowych. Wszystkie wypłaty są przetwarzane przez nasz dział back office w ciągu 24 godzin w dni robocze.

Oferujemy szeroki wybór metod płatności dla wpłat: liczne karty kredytowe, liczne metody płatności elektronicznej, przelewy bankowe, przelewy z banków lokalnych i inne.

Kiedy tylko założysz konto transakcyjne, możesz zalogować się do naszej Strefy Inwestora i wybrać preferowaną przez siebie metodę płatności na stronie Wpłaty, postępując zgodnie z podanymi tam instrukcjami. Wszystkie żądania są realizowane w ciągu zaledwie kilku sekund.

Nie naliczamy żadnych opłat za oferowane przez nas opcje deponowania/wypłacania środków. Na przykład, jeśli zdeponujesz 100 USD za pośrednictwem Skrill, a następnie wypłacisz 100 zobaczysz pełną sumę 100 USD na swoim koncie Skrill, ponieważ pokrywamy koszty wszystkich transakcji w obie strony.

Dotyczy to także wszystkich depozytów dokonywanych za pośrednictwem kart kredytowych/debetowych. W przypadku wpłat/wypłat dokonywanych za pośrednictwem międzynarodowego przelewu bankowego, Trading.com pokrywa wszelkie opłaty za przelew nałożone przez banki, za wyjątkiem sytuacji, kiedy kwota wpłaty jest niższa niż 200 USD (lub równowartość tej kwoty w innej walucie).

W celu ochrony wszystkich stron przed oszustwem oraz zminimalizowania możliwości prania pieniędzy i/lub finansowania terroryzmu, zgodnie z polityką naszej firmy zwracamy środki naszych Klientów z powrotem do ich źródła, w związku z czym kwota wypłaty zostanie przelana na Twoje konto Skrill. Dotyczy to wszystkich metod wypłaty – wypłata musi powrócić do źródła wpłaty środków.

Nie, jest to niemożliwe. Zabronione jest przelewanie środków pomiędzy kontami, należącymi do różnych klientów oraz angażowanie w to osób trzecich.

Ze względu na to, że jesteśmy firmą nadzorowaną, nie akceptujemy wpłat/wypłat dokonywanych przez strony trzecie. Wpłata może być przez Ciebie wykonana tylko z Twojego konta, a wypłata musi wrócić do źródła, z którego dokonano wpłaty.

Tak, jest to możliwe. Możesz głosić żądanie przelewu wewnętrznego pomiędzy dwoma kontami transakcyjnymi, ale tylko jeśli oba te konta zostały otwarte na Twoje imię i nazwisko oraz jeśli oba są uwierzytelnione. W przypadku, gdy waluty bazowe obu kont są różne, kwota przelewu zostanie przeliczona. Żądanie przelewu wewnętrznego można zgłosić w Strefie Inwestora. Zostanie ono zrealizowane natychmiast.

Jeśli jedną z tych metod była karta kredytowa/debetowa, musisz zawsze zgłaszać żądanie wypłaty na kwotę nie wyższą od kwoty wpłaty przed skorzystaniem z jakiejkolwiek innej metody dokonywania wypłat. Dopiero, kiedy kwota wpłacona za pośrednictwem karty kredytowej/debetowej zostanie z powrotem przelana do swojego źródła, możesz wybrać inną metodę dokonywania wypłat, zgodnie z pozostałymi swoimi wpłatami.

W Trading.com nie naliczamy żadnych opłat ani prowizji. Pokrywamy koszty wszystkich transakcji (dla przelewów bankowych na kwoty wyższe niż 200 USD).

Jaka jest różnica pomiędzy kontem demo a kontem rzeczywistym?

Chociaż wszystkie cechy i funkcje konta rzeczywistego są także dostępne dla konta demo, należy pamiętać, że symulacja nie może odzwierciedlać prawdziwych warunków rynkowych. Jedną zasadniczą różnicą jest to, że wolumen realizowany poprzez symulację nie wpływa na rynek, podczas gdy w inwestowaniu rzeczywistym wolumeny mają wpływ na rynek, szczególnie kiedy wielkość transakcji jest duża. Szybkość realizacji zleceń jest taka sama dla rzeczywistych kont transakcyjnych, jak dla kont demo Trading.com.

Co więcej, użytkownicy mogą mieć zupełnie inny profil psychologiczny w zależności od tego, czy inwestują przy pomocy konta demo czy konta rzeczywistego. Ten aspekt może mieć wpływ na ocenę dokonywaną przy koncie demo. Zalecamy ostrożność i unikanie samozadowolenia ze wszelkich wniosków, jakie można wysnuć, korzystając z konta demo. Więcej szczegółowych informacji na temat kont demo można znaleźć tutaj.

Otwórz okno terminala, przyciskając klawisze Ctrl+T na klawiaturze i wybierając zakładkę Historia Konta. Kliknij prawym przyciskiem na menu kontekstowe, które pozwoli Ci zapisać swoją historię transakcji jako plik .html, abyś mógł/-a ją potem przeglądać będąc wylogowany/-a z platformy transakcyjnej.

Tak. Nasza platforma w wersji desktop obsługuje automatyczne systemy EA.

Wybierz plik > Otwórz folder danych z menu platformy.

Przejdź do MQL5 > Experts i umieść swój system EA w tym folderze.

Po zrestartowaniu platformy system EA powinien pojawić się w oknie Nawigatora.

Kliknij dwukrotnie swój system EA lub przeciągnij go i upuść, aby dodać go do wybranego wykresu.

Najpierw sprawdź, czy transakcja jest dozwolona poprzez Tools/Narzędzia -> Options/Opcje -> zakładka Experts -> Allow real trading/Zezwól na transakcje rzeczywiste. Następnie upewnij się, że przycisk systemu EA w głównym pasku narzędzi jest naciśnięty. Powinieneś/-aś widzieć emotikon z uśmiechniętą twarzą w prawym górnym rogu wykresu, który pokazuje, że prawidłowo aktywowałeś/-aś swój system EA. Jeśli wszystko jest w porządku, ale system EA nadal nie zawiera transakcji, sprawdź swoje pliki rejestrujące operacje dzienne komputera w zakładce Experts w oknie Terminala (powinieneś/-aś widzieć jaki błąd występuje). Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, możesz wysłać do nas e-mail na adres pl.support.uk@trading.com.

Zaloguj się do swojej platformy MT5 -> wybierz okno Market watch (Obserwacja rynku) -> kliknij prawym przyciskiem -> wybierz opcję Show all (Pokaż wszystkie) -> przewiń w dół i będziesz mógł/-a zobaczyć wszystkie instrumenty dostępne do transakcji.

Nie jest to możliwe. Strefą czasową naszych serwerów transakcyjnych jest zawsze czas zimowy GMT+2 oraz czas letni GMT+3. Dzięki ustawieniom czasu GMT możliwe jest uniknięcie pojawiania się w niedziele świec o małym korpusie, co ułatwia przebieg analizy technicznej oraz analizy na podstawie danych historycznych.

Oddzielamy standardowe transakcje od transakcji micro (1 wolumen na koncie standard = 100 000 jednostek, 1 wolumen na koncie micro = 1000 jednostek). To dlatego powinieneś szukać w swoim oknie Market watch (Obserwacji rynku) symboli z rozszerzeniem "m#" (np. EUR/USDm# zamiast EUR/USD). Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Show all (Pokaż wszystkie). Inne “wyszarzone” symbole są używane przez platformę do kalkulacji cen ropy. Kliknij prawym przyciskiem te "wyszarzone" symbole i wybierz opcję Hide (Ukryj), aby uniknąć pomyłki.

Każde zlecenie kupna jest otwierane po cenie ASK (sprzedaży) i zamykane po cenie BID (kupna), a każde zlecenie sprzedaży jest otwierane po cenie BID (kupna) i zamykane po cenie ASK (sprzedaży). Domyślnie możesz zobaczyć na swoim wykresie jedynie linię BID (kupna). Aby wyświetlić linię ASK (sprzedaży), kliknij prawym przyciskiem konkretny wykres, a następnie wybierz -> Properties (Właściwości) -> Show (Pokaż) -> Show ask price line (Pokaż linię ASK).

Aby zacząć inwestować na platformie MT5, musisz posiadać konto Trading.com MT5. Zawieranie transakcji na platformie MT5 nie jest możliwe z konta Trading.com MT4. Pobierz platformę MT5 klikając tutaj.

Jeżeli jesteś już klientem Trading.com, możesz otworzyć dodatkowe konto MT5 w Strefie Inwestora bez konieczności ponownego składania dokumentów w celu uwierzytelnienia. Jeżeli jesteś nowym klientem, konieczne będzie dostarczenie dokumentów uwierzytelniających (tj. dowodu tożsamości i potwierdzenia miejsca zamieszkania).

Na platformie MT5 możesz zawierać transakcje na wszystkich instrumentach dostępnych w Trading.com, w tym CFD na akcje, CFD na indeksy giełdowe, Forex, CFD na metale szlachetne i CFD na surowce energetyczne.

Czy znajdujecie się pod nadzorem jakiegoś organu rządowego/regulacyjnego?

Nasza firma posiada zezwolenie na prowadzenie działalności i jest nadzorowana przez urząd Financial Conduct Authority na mocy licencji o numerze 705428, którą można zobaczyć tutaj.

Siedziba główna naszej firmy znajduje się w Londynie w Wielkiej Brytanii. Pełen adres i dane kontaktowe naszej firmy znajdziesz tutaj.

Jakie funkcje obsługuje Trading.com?

Dostępne są transakcje na Forex, akcjach, towarach, indeksach giełdowych, metalach szlachetnych i surowcach energetycznych.

 • Wpłata minimalna w wysokości $5
 • Otwórz więcej niż jedno konto
 • Korzystaj z ochrony przed ujemnym saldem
 • Brak rekwotowań i odrzuceń zleceń
 • Niskie spready już od 0,6 pipsów
 • Kwotowanie cen w pipsach ułamkowych
 • Inwestuj mobilnie, gdzie i kiedy chcesz
 • Rynkowa realizacja zleceń w czasie rzeczywistym
 • Wszystkie wpłaty są przetwarzane natychmiast w trybie 24/7
 • Szybkie wypłaty bez żadnych dodatkowych opłat
 • Wszystkie opłaty transakcyjne pokrywane przez Trading.com
 • Bezpłatne konta Demo z wirtualnymi środkami w wysokości 100 000 $