Trading.com live-chat

Door te klikken op de knop 'Chat starten' gaat u ermee akkoord dat uw via live-chat verstrekte persoonsgegevens door Trading Point of Financial Instruments UK Limited worden verwerkt. Dit gebeurt volgens het privacybeleid van het bedrijf. Deze gegevens zorgen ervoor dat onze afdeling klantondersteuning u kan helpen.

Indien u niet akkoord gaat met het bovenstaande, kunt u als alternatief contact met ons opnemen via de ledensectie of op support.uk@trading.com.

Alle inkomende en uitgaande telefoongesprekken, alsmede andere communicatieberichten (waaronder via chat of e-mail) tussen u en ons, worden opgenomen en bewaard voor kwaliteitsmonitorings-, trainings- en regelgevingsvereisten.

Voer hieronder uw gegevens in. Indien u een bestaande klant bent, verzoeken we u vriendelijk om uw gebruikersnaam te vermelden. Hierdoor kunnen we u betere ondersteuning bieden.

Inleiding

Als onderdeel van onze dagelijkse zakelijke activiteiten moeten we persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten verzamelen om ervoor te zorgen dat we hen onze producten en diensten kunnen aanbieden en kunnen voldoen aan hun behoeften bij het aanbieden van deze producten en diensten en het verstrekken van de bijbehorende informatie.

Uw privacy is uiterst belangrijk voor ons en het is ons beleid om de vertrouwelijkheid van gegevens en de privacy van individuen te respecteren. Dit privacybeleid vermeldt hoe Trading Point of Financial Instruments UK Limited (het “bedrijf” of “Trading.com”) de door u of een derde verstrekte persoonsgegevens in verband met het aanbieden van onze diensten aan u verzamelt, gebruikt en beheert of die we verzamelen als gevolg van uw gebruik van onze diensten en/of website (i.e. www.trading.com) en/of andere gerelateerde websites en applicaties, waaronder onder andere de ledensectie van het bedrijf. Het privacybeleid informeert u ook over uw rechten in verband met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Ons privacybeleid zal regelmatig worden herzien in verband met nieuwe wetten en technologieën, wijzigingen in onze activiteiten en procedures en om te garanderen dat het is afgestemd op de veranderende regelgevende omgeving. Eventuele persoonsgegevens die we bewaren vallen onder ons meest recente privacybeleid.

Let erop dat indien u een bestaande of voorgaande medewerker, externe kracht of dienstverlener bent van het bedrijf of een externe dienstverlener, uw persoonsgegevens worden gebruikt in verband met uw arbeidscontract of contractuele relatie, welke van toepassing is.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerkingsactiviteiten die door Trading.com worden uitgevoerd in verband met de persoonsgegevens van zijn bestaande en potentiële klanten, websitebezoekers en medewerkers. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites die worden beheerd door andere organisaties of derden.

Trading.com is een handelsnaam van Trading Point of Financial Instruments UK Limited.

Trading Point of Financial Instruments UK Limited is gelicentieerd en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) onder licentienummer 705428. De statutaire zetel van het bedrijf is gevestigd aan Coppergate House, 10 Whites Row, Spitalfields, Londen, E1 7NF, Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf staat ook geregistreerd bij de Information Commissioner’s Office (ICO) in het Verenigd Koninkrijk onder registratienummer ZA207621.

Het bedrijf respecteert de privacy van alle gebruikers van zijn website(s) en onderneemt daarom alle redelijke stappen om bestaande of potentiële klanten, aanvragers en websitebezoekers te beschermen.

Het bedrijf bewaart persoonsgegevens van bestaande en potentiële klanten in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingswetgeving en -richtlijnen.

We hanteren de vereiste en toepasselijke technische en organisatorische maatregelen en procedures die gelden om ervoor te zorgen dat uw gegevens te allen tijde veilig blijven. We trainen al onze medewerkers regelmatig en maken hen ervan bewust dat het bewaren, beschermen en respecteren van uw persoonsgegevens en privacy uitermate belangrijk is. We nemen inbreuken op iemands privacy uiterst serieus en zullen daarbij toepasselijke disciplinaire maatregelen opleggen, waaronder ontslag.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt wanneer u zich registreert als gebruiker van de website(s) of de diensten van de Onderneming, gelden als geregistreerde informatie. Hiervoor gelden meerdere veiligheidswaarborgen. U kunt uw geregistreerde informatie opvragen door in de ledensectie in te loggen met een gebruikersnaam en wachtwoord naar keuze. U dient ervoor te zorgen dat u de enige bent die uw wachtwoord kent. Geregistreerde informatie wordt veilig opgeslagen op een met wachtwoorden beveiligde locatie, die alleen toegankelijk is voor bevoegde medewerkers. Alle persoonsgegevens worden naar de Onderneming overgedragen via een beveiligde 128-bits SSL-verbinding, zodat alle redelijke maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat onbevoegden deze gegevens kunnen bekijken. Ook persoonsgegevens die aan de Onderneming zijn verstrekt maar niet als geregistreerde informatie gelden, worden op een veilige plek opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers die over de juiste gebruikersnamen en wachtwoorden beschikken.

Het overdragen van informatie via het internet is niet altijd compleet veilig, maar het bedrijf probeert uw persoonsgegevens te beschermen door robuuste voorzorgsmaatregelen toe te passen. Zodra we uw gegevens hebben ontvangen, zullen we procedures en veiligheidsoplossingen inzetten om onbevoegde toegang te voorkomen.

Om een rekening bij ons te kunnen openen, moet u eerst een registratieformulier volledig invullen en bij ons indienen. Bij het invullen van dit registratieformulier wordt u verzocht om persoonsgegevens te vermelden, om ervoor te zorgen dat het bedrijf uw aanmelding volgens de geldende wetgeving kan beoordelen (waaronder hun eigen richtlijnen). Het bedrijf kan deze gegevens ook gebruiken om u te informeren over zijn diensten.

De gegevens die we van u verzamelen omvatten het volgende:

 • volledige naam, woonadres en contactgegevens (bv. e-mailadres, telefoonnummer etc.);
 • geboortedatum, -plaats, geslacht, nationaliteit;
 • informatie over uw inkomen en gezondheid, waaronder gegevens over uw bron van inkomsten, activa en passiva, bankrekeninggegevens, handelsverklaringen, belastinggegevens en financiële overzichten;
 • saldo's van handelsrekeningen, handelsactiviteiten, uw (aan)vragen en onze respons(en);
 • informatie over of u een prominente publieke functie (PEP) bekleedt;
 • beroeps- en arbeidsgegevens;
 • authenticatiegegevens (bv. handtekening);
 • locatiegegevens;
 • handelsprestaties, -kennis en -ervaring;
 • verificatiegegevens, waaronder gegevens die zijn vereist voor het verifiëren van uw identiteit, zoals uw paspoort- of rijbewijsgegevens (voorbeelden omvatten ook achtergrondgegevens van u die we ontvangen van(uit) openbare bestanden of andere instanties die niet aan ons verbonden zijn). Bovendien kunnen we andere identificeerbare gegevens verzamelen, waaronder identificatie- en/of paspoort-/belastingnummers;
 • andere gegevens die gewoonlijk worden gebruikt om u te identificeren en over uw handelservaring die relevant is voor ons om onze diensten aan u te bieden;
 • activiteiten en bewegingen op de website.

We verkrijgen deze gegevens op een aantal manieren via uw gebruik van onze diensten, waaronder een van onze websites, apps, de toepassingen bij het openen van een rekening, onze registratieformulieren voor demorekeningen, aanmeldformulieren voor webinars, abonneren voor nieuwsupdates en vanuit informatie die wordt ingediend tijdens de continue communicatieberichten van de klantenservice. We kunnen deze gegevens ook van u verzamelen via derden, zoals betalingsaanbieders en openbaar toegankelijke bronnen. We houden ook bestanden bij over uw handelsgedrag, waaronder gegevens in verband met het volgende:

 • producten waarin u bij ons handelt en hun prestaties;
 • historische gegevens over de transacties en beleggingen die u heeft uitgevoerd, waaronder de geïnvesteerde bedragen;
 • uw voorkeur voor bepaalde soorten producten en diensten.

We kunnen u ook van tijd tot tijd om andere vrijwillige gegevens vragen (bv. via marktonderzoek of vragenlijsten).

Indien u deze informatie liever niet deelt en we hebben deze gegevens wel nodig voor een specifiek(e) product of dienst, is het mogelijk dat we dit aangevraagde product of deze dienst niet kunnen aanbieden.

We kunnen communicatieberichten, die we elektronisch, telefonisch, persoonlijk of anderszins uitvoeren in verband met de diensten die we u aanbieden en uw zakelijke relatie met ons, bewaren. Deze bestanden zijn uitsluitend ons eigendom en bestaan uit bewijs van de communicatieberichten tussen ons. Dergelijke telefonische gesprekken kunnen worden opgenomen zonder het gebruik van een waarschuwingstoon of andere kennisgeving. Als u daarnaast een van onze kantoren of gebouwen bezoekt, is het mogelijk dat ons cameratoezicht u opneemt.

Ongevraagd ontvangen persoonsgegevens

Wanneer we over iemand persoonsgegevens ontvangen waarom wij niet hebben gevraagd en die niet noodzakelijk zijn om onze diensten te kunnen leveren, zullen wij deze gegevens op een veilige manier vernietigen (mits dit wettelijk toegestaan en voor ons redelijk uitvoerbaar is).

Sollicitanten

Persoonsgegevens worden in personeelsbestanden of het systeem van personeelszaken opgeslagen. We hebben een afzonderlijke geheimhoudingsovereenkomst voor medewerkers, die bij de werving aan u wordt verstrekt. De volgende soorten gegevens van relevante personen kunnen door het bedrijf, indien toepasselijk, worden bewaard:

 • naam, adres, telefoonnummers, geboortedatum, e-mailadres, geslacht, burgerlijke staat etc.;
 • CV's en andere gegevens die tijdens het aanwerven worden verzameld;
 • referenties van vorige werkgevers;
 • nationale verzekeringsnummers;
 • gegevens over strafrechtelijke veroordeling(en);
 • functies, functiebeschrijvingen en loonschalen;
 • het nagaan van onder andere schriftelijke aanbevelingen en disciplinaire maatregelen;
 • interne prestatiegegevens;
 • medische of gezondheidsgeschiedenis/-gegevens;
 • burgerservicenummers;
 • algemene arbeidsvoorwaarden;
 • opleidingsgegevens.

Daarnaast kunnen we u verzoeken om andere persoonsgegevens indien we dit noodzakelijk achten voor de werving.

Indien u niet succesvol bent bij het krijgen van een baan, verzoeken we u om toestemming voor het bewaren van uw gegevens indien er een andere vacature in het bedrijf vrijkomt, en waarvan wij denken dat u daarvoor in aanmerking komt. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming hiervoor intrekken en dit zal geen enkele gevolgen hebben.

We kunnen uw persoonsgegevens op de volgende gronden en voor de volgende doeleinden verwerken:

 1. Uitvoeren van een contract

  We verwerken persoonsgegevens om onze diensten en producten aan te kunnen bieden, alsmede informatie over onze producten en diensten die is gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten (i.e. voor het nakomen van onze contractuele verplichtingen). Bovendien vindt het verwerken van persoonsgegevens plaats om onze registratie-/goedkeuringsprocedures van klanten te voltooien.

  In verband met het bovenstaande moeten we uw identiteit verifiëren om u als cliënt te accepteren. We hebben deze gegevens nodig om uw handelsrekening effectief te beheren. Dit kan betekenen dat derden krediet- of identiteitscontroles namens ons uitvoeren. Het gebruiken van uw persoonsgegevens is voor ons noodzakelijk om te weten wie u bent, aangezien we een wettelijke verplichting hebben om te voldoen aan het beleid ‘ken uw klant’ en de regelgevende vereisten omtrent de due diligence van de klant.

 2. Naleving met wettelijke verplichting

  Er zijn een aantal juridische verplichtingen die zijn opgelegd door de relevante wetten waar we onder vallen, alsmede specifieke regelgevende vereisten (bv. antiwitwaswetgeving, wetten voor financiële diensten, privacy- en belastingwetgeving). Er zijn ook diverse toezichthoudende instanties waarvan hun wetgeving en vereisten op ons van toepassing zijn. Dergelijke verplichtingen en vereisten zorgen ervoor dat we noodzakelijk verwerkingsactiviteiten voor persoonsgegevens moeten uitvoeren omtrent kredietcontroles, identiteitsverificatie, betalingsverwerking, naleving van gerechtelijke bevelen, belastingwetgeving of andere rapportageverplichtingen en antiwitwascontroles.

  Deze verplichtingen zijn op verschillende momenten van toepassing, waaronder bij het registreren/accepteren van klanten, betalingen en systematische controles voor risicobeheer.

 3. Voor de doeleinden van het beschermen van rechtmatige belangen

  We verwerken persoonsgegevens om de rechtmatige belangen waar wij of een derde aan wil(len) voldoen te beschermen. Een rechtmatig belang bestaat uit een zakelijke of commerciële reden om uw gegevens te gebruiken. Desondanks moet het niet onrechtvaardig ingaan tegen wat juist en het beste voor u is. Voorbeelden van dergelijke verwerkingsactiviteiten bestaan uit het volgende:

  • het indienen van vorderingen en het voorbereiden van onze verdediging bij juridische processen;
  • middelen en processen die we toepassen om voor de IT- en systeembeveiliging van het bedrijf te zorgen, het voorkomen van mogelijke misdrijven, beveiliging van activa, toegangscontroles en afschermen van verboden terreinen;
  • het installeren van cameratoezichtsystemen (bv. voor het beveiligen van onze gebouwen);
  • maatregelen om ons bedrijf te leiden en voor het verder ontwikkelen van onze producten en diensten;
  • het delen van uw persoonsgegevens met onze groepsentiteiten of externe dienstverleners met als doel het bijwerken/verifiëren van uw persoonsgegevens volgens het geldende nalevingskader voor anti-witwaspraktijken;
  • risicobeheer.
 4. U heeft uw toestemming verleend

  Het opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van uw toestemming (buiten de vermelde redenen of zoals geïmpliceerd in dit beleid indien uw toestemming niet is vereist). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken; het verwerken van persoonsgegevens vóór het ontvangen van uw herroeping wordt niet beïnvloed.

 5. Voor het beoordelen van de toepasselijkheid van uw diensten/producten voor cliënten
 6. Om u producten en diensten te bieden of informatie hierover te geven en uw doorlopende behoeften te beoordelen

  Zodra u succesvol een handelsrekening bij ons hebt geopend of u heeft aangemeld voor een update of webinar, moeten we uw persoonsgegevens gebruiken om onze diensten uit te voeren en te voldoen aan onze verplichtingen tegenover u. Het dient ook onze rechtmatige belangen om te proberen ervoor te zorgen dat we de beste producten en diensten leveren, waardoor we periodiek op basis van het herzien van uw persoonsgegevens uw behoeften beoordelen. Zo hopen we dat u kunt profiteren van onze best mogelijke producten en diensten.

 7. Ons helpen bij het verbeteren van onze producten en diensten, waaronder onze klantenservice, en nieuwe producten en diensten ontwikkelen en lanceren

  We kunnen regelmatig door u ingediende persoonsgegevens toepassen via uw gebruik van de diensten en/of via klantonderzoeken om ons te helpen bij het verbeteren van onze producten en diensten. Het dient onze rechtmatige belangen om uw persoonsgegevens op deze manier te gebruiken om de hoogste normen te handhaven bij het aan u leveren van onze producten en diensten en om marktleider te blijven in de sector van financiële diensten.

  Tijdens elk bezoek aan onze website volgen we uw activiteiten en bewegingen op de website. Met deze informatie kunnen we u beter van dienst zijn wanneer u hulp of advies nodig hebt bij het gebruik van onze website. Deze informatie kan niet worden gebruikt om u te identificeren.

 8. Uw profiel samenstellen

  We kunnen regelmatig door u ingediende persoonsgegevens toepassen via uw gebruik van de diensten en/of via klantonderzoeken om ons te helpen bij het verbeteren van onze producten en diensten. Het dient onze rechtmatige belangen om uw persoonsgegevens op deze manier te gebruiken om de hoogste normen te handhaven bij het aan u leveren van onze producten en diensten en om marktleider te blijven in de sector van financiële diensten.

 9. Onderzoeken of oplossen van aanvragen of geschillen

  Het is mogelijk dat we van u verzamelde persoonsgegevens moeten gebruiken om kwesties te onderzoeken of geschillen te beslechten. Het dient onze rechtmatige belangen om ervoor te zorgen dat kwesties en geschillen tijdig en efficiënt worden onderzocht en opgelost.

 10. Naleven van geldende wetten, gerechtelijke bevelen, andere gerechtelijke procedures of de vereisten van toepasselijke regelgevende instanties

  We moeten uw persoonsgegevens mogelijk gebruiken om te voldoen aan geldende wetten en regelgeving, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures of de vereisten van een toepasselijke regelgevende instantie. We doen dit niet uitsluitend om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, maar ook omdat het onze rechtmatige belangen dient.

 11. Enquêtes naar u versturen

  We kunnen u van tijd tot tijd als onderdeel van onze klantenfeedbackprocedure enquêtes versturen. Het dient onze rechtmatige belangen om naar dergelijke feedback te vragen om te proberen onze diensten en producten op een zo hoog mogelijk niveau aan te bieden. We kunnen u echter af en toe verzoeken om ook deel te nemen aan andere enquêtes. Indien u akkoord gaat met het deelnemen hieraan, vertrouwen we op uw toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken die in dergelijke enquêtes worden vermeld. Alle responsen van vragenlijsten die we versturen, voor klantenfeedback of anderszins, worden verzameld en niet-identificeerbaar gemaakt voordat de resultaten worden gedeeld met derden.

 12. Gegevensanalyse

  Onze websitepagina's en e-mails kunnen webbeacons, pixeltags of een ander soort hulpmiddel voor gegevensanalyse bevatten. Hiermee kunnen we de ontvangst van correspondentie volgen en het aantal gebruikers bijhouden dat onze webpagina heeft bezocht of correspondentie heeft geopend. We kunnen uw persoonsgegevens (zoals de handelsgeschiedenis) op anonieme basis (i.e. zonder uw persoonlijke identificatie) met de persoonsgegevens van andere cliënten samenvoegen, zodat een striktere statistische analyse van algemene patronen ertoe kan leiden dat we betere producten en diensten aanbieden.

  Indien uw persoonsgegevens volledig worden geanonimiseerd, gelden er geen wettelijke vereisten aangezien de informatie niet langer persoonlijke gegevens bevat. Indien uw persoonsgegevens niet in geanonimiseerde vorm zijn, dient het onze rechtmatige belangen om voortdurend die persoonsgegevens te beoordelen om ervoor te zorgen dat de producten en diensten die we aanbieden relevant zijn voor de markt.

 13. Marketingdoeleinden

  We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u via e-mail, telefonisch of andere geaccepteerde vormen marketingberichten (waaronder campagnes op sociale media) te sturen om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van onze laatste producten en diensten. Indien we u marketingberichten versturen, zullen we dit doen op basis van uw toestemming of indien het onze rechtmatige belangen dient.

  We zullen uw gegevens niet vrijgeven aan derden die ze willen gebruiken voor het direct benaderen van u.

 14. Interne commerciële doeleinden en bijhouden van registers

  We moeten uw persoonsgegevens verwerken voor interne zakelijke en onderzoeksdoeleinden alsmede voor het bijhouden van registers. Een dergelijke verwerking dient onze eigen rechtmatige belangen en is vereist om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit kan communicatieberichten tussen u en het bedrijf bevatten in verband met de diensten en producten die we u aanbieden en onze relatie met u. We houden ook registers bij om ervoor te zorgen dat u voldoet aan uw contractuele verplichtingen onder de overeenkomst die onze relatie met u beheerst.

 15. Wettelijke mededelingen

  De wet vereist ons vaak om u te adviseren over bepaalde wijzigingen in producten, diensten of wetten. Het is mogelijk dat we u moeten informeren over wijzigingen in de voorwaarden of de eigenschappen van onze producten of diensten. We moeten uw persoonsgegevens verwerken om u deze wettelijke mededelingen te kunnen versturen. U blijft deze informatie van ons krijgen, zelfs indien u geen direct marketing wilt ontvangen.

 16. Zakelijke herstructurering

  Als we een (gedeeltelijke) zakelijke herstructurering ondergaan, of indien al onze activiteiten worden overgenomen door een derde, moeten we wellicht beslissen of ervoor kiezen om uw persoonsgegevens te gebruiken in verband met die herstructurering of overname. Een dergelijke toepassing kan het delen van uw gegevens omvatten als onderdeel van due diligence of het vrijgeven onder wettelijke overeenkomsten. Het dient onze rechtmatige belangen om uw gegevens op deze manier te gebruiken, mits we voldoen aan juridische verplichtingen tegenover u.

 17. Fysieke beveiliging

  indien u onze terreinen betreedt, kunnen we u om beveiligingsredenen opnemen via ons cameratoezicht (CCTV). We kunnen ook uw gegevens noteren om een register bij te houden van wie op welke dag onze gebouwen binnenkomt. Het dient onze rechtmatige belangen om dit te doen om te zorgen voor een veilige en afgeschermde werkomgeving.

Het bedrijf zal geen vertrouwelijke gegevens van een van zijn klanten aan een derde vrijgeven, tenzij: (a) voor zover dit is vereist onder geldende wetgeving, richtlijnen of regelgeving; (b) er een verplichting bestaat om deze te openbaren; (c) onze rechtmatige zakelijke belangen dit vereisen; of (d) op uw aanvraag of met uw toestemming of voor personen die in dit beleid worden vermeld. Het bedrijf zal trachten om dergelijke vrijgaven uitsluitend op ‘noodzakelijke’ basis maken, tenzij anderszins geïnstrueerd door een regelgevende instantie. Het bedrijf zal in dergelijke situaties de derde uitdrukkelijk informeren over de vertrouwelijkheid van dergelijke gegevens.

Als onderdeel van het gebruiken van uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden, kan het bedrijf uw persoonsgegevens aan de volgende entiteiten vrijgeven:

 • andere groepsentiteiten
 • onze partners en dienstverleners, voor zakelijke doeleinden, waaronder derden als zakelijke dienstverleners en speciale deskundigen die zijn ingeschakeld voor het aan ons aanbieden van administratieve, financiële, wettelijke, belasting-, nalevings-, verzekerings-, onderzoeks- of andere diensten;
 • doorverwijzers van activiteiten waarmee we een wederzijdse zakelijke relatie hebben;
 • zakelijke partijen, kredietverstrekkers, rechtbanken, gerechtshoven en regelgevende instanties, zoals wettelijk toegestaan of goedgekeurd;
 • betaaldienstaanbieders (PSP's) en/of bankinstanties in verband met kwesties rondom stortingen/opnamen naar/vanaf handelsrekeningen die bij het bedrijf worden gehouden en/of met als doel om een onderzoek te starten daaromtrent (bv. stortingen door derden); en
 • iedereen die door u is geautoriseerd.

Indien het bedrijf uw persoonsgegevens doorgeeft aan zakelijke partijen, zoals betaalkaart- of andere betalingsverwerkende bedrijven of banken, om de door klanten aangevraagde diensten uit te voeren, kunnen dergelijke derden uw gegevens opslaan om te voldoen aan hun wettelijke en andere verplichtingen.

In het algemeen vereisen we dat organisaties buiten de Trading Point of Financial Instruments UK Limited, die persoonsgegevens verwerken of verkrijgen om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te bevestigen, het recht op privacy van individuen respecteren en voldoen aan alle geldende gegevensbeschermingswetten en dit privacybeleid. Externe dienstverleners zoals kredietreferentiebureaus (indien en wanneer van toepassing) kunnen namens ons een register bijhouden van dergelijke uitgevoerde onderzoeken en dergelijke zoekgegevens toepassen om andere bedrijven te ondersteunen bij het uitvoeren van hun onderzoeken. Let erop dat het gebruik van uw persoonsgegevens door derden, die fungeren als gegevensbeheerders van uw persoonsgegevens, niet valt onder dit privacybeleid en onze privacystandaarden en -procedures.

Klanten accepteren en gaan ermee akkoord dat het bedrijf van tijd tot tijd de verzamelde gegevens bij het bezoeken van onze website(s) of via andere kanalen, zoals vragenlijsten, kan analyseren, of voor statistische doeleinden om de zakelijke activiteiten van het bedrijf te verbeteren.

We kunnen uw persoonsgegevens binnen of buiten het Verenigd Koninkrijk overdragen aan een van onze moeder- of zusterbedrijven of een dienstverlenend bedrijf ("Gegevensverwerkers"). Voor zover we uw gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk overdragen, zullen we erop toezien dat de overdracht wettig is en dat Gegevensverwerkers in andere landen verplicht zijn om zich te houden aan EU-Verordening 2016/679 (UK GDPR) en de Britse Data Protection Act 2018 (DPA 2018) of aan de Europese gegevensbeschermingswetten of vergelijkbare wetgeving van andere landen, alsmede om passende veiligheidsmaatregelen te nemen rond de overdracht van uw gegevens op basis van Artikel 46 van UK GDPR. Indien we gegevens overdragen naar Gegevensverwerkers in de Verenigde Staten, kunnen we in sommige gevallen gebruikmaken van passende contractuele standaardbepalingen, bindende bedrijfsvoorschriften of andere gelijkwaardige regelingen voor gegevensbescherming.

In deze context is het mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door medewerkers in het Verenigd Koninkrijk of daarbuiten die werkzaam zijn voor ons, voor een van onze moeder- of zusterbedrijven of voor een dienstverlenend bedrijf. Deze medewerkers houden zich onder andere bezig met het beantwoorden van uw vragen of verzoeken, het verwerken van uw betaalgegevens en het bieden van support. Door uw persoonsgegevens te verstrekken gaat u akkoord met het overdragen, opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens. Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om te waarborgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden verwerkt.

Op de website(s) van het bedrijf kunnen trackingsystemen uw persoonsgegevens verzamelen om de aan (potentiële) klanten aangeboden diensten te optimaliseren. De website verzamelt op de volgende manieren gegevens:

 • Apparaatgegevens

  Als we in staat zijn om uw apparaat te herkennen dat wordt gebruikt om toegang te verkrijgen tot de website(s) van het bedrijf, kunnen we u de meest gebruiksvriendelijke versie van onze website(s) aanbieden.

 • Loggegevens

  Het loggen van bepaald gebruikersgedrag op de site zorgt ervoor dat het bedrijf gebruikersacties kan volgen en daardoor mogelijke problemen sneller kan oplossen.

 • Locatiegegevens

  Uw IP-adres helpt ons bij het lokaliseren van onze websitecontent die we in uw land aanbieden en het verbeteren van uw gebruikerservaring op onze site(s).

 • Cookies

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf onze website(s) naar uw browser worden verstuurd en worden opgeslagen op de harde schrijf van uw computer. Cookies helpen ons bij het verbeteren van de prestaties van onze website(s) en de bezoekerservaring op onze website, het tracken van uw doorverwijzer (indien van toepassing) en het verbeteren van onze toekomstige advertentiecampagnes.

 • Lokale opslag

  U moet ter goedkeuring documenten indienen via de ledensectie van het bedrijf om uw handelsrekening te kunnen activeren. Deze documenten worden verzonden via een beveiligde 128-bit SSL-verbinding en op een veilige locatie opgeslagen.

Internetcookies zijn kleine tekstbestanden die vanaf onze website(s) naar uw browser worden verstuurd en bij het gebruik van onze sites worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Ze kunnen een uniek identificatienummer bevatten. Het doel van deze verzamelde informatie is om u een relevantere en effectievere gebruikservaring van onze website te bieden, waaronder de presentatie van onze webpagina's volgens uw behoeften en voorkeuren.

Cookies worden vaak gebruikt op vele websites op het internet en u kunt kiezen of en hoe een cookie wordt geaccepteerd door het wijzigen van uw voorkeuren en opties in uw browser. Het is mogelijk dat u geen toegang heeft tot sommige delen van onze website(s) indien u ervoor kiest om cookies in uw browser te deactiveren, vooral de ledensectie van het bedrijf en andere beveiligde delen van onze website(s). We raden daarom aan om cookies te accepteren om zo te kunnen profiteren van al onze online diensten.

Daarnaast gebruiken we cookies voor remarketinguncties, zodat we gebruikers kunnen bereiken die eerder onze website(s) hebben bezocht en interesse hebben getoond in onze producten en diensten. We kunnen van tijd tot tijd mogelijk gebruikmaken van externe verkopers, zoals Google en AdRoll, om u onze advertenties verspreid over het internet te tonen, gebaseerd op uw voorgaande gebruik van onze website(s). U kunt zich te allen tijde afmelden voor dit specifieke gebruik van cookies door een bezoek te brengen aan de pagina's Instellingen van Google Ads en Afmelden voor DoubleClick of indien ze later deze faciliteiten updaten.

Het bedrijf past sessie-ID-cookies en permanente cookies toe. Een sessie-ID-cookie vervalt na een bepaalde periode of wanneer het browservenster wordt afgesloten. Een permanente cookie blijft langer op uw harde schijf staan. U kunt permanente cookies verwijderen door de instructies te volgen in het hulpbestand van uw browser.

Voor meer gegevens over ons cookiebeleid en hoe onze cookies functioneren, kunt u ons cookiebeleid hier raadplegen.

Indien ons gebruik van uw persoonsgegevens uw toestemming vereist, wordt dergelijke toestemming verleend in overeenstemming met de uitdrukkelijk vermelde voorwaarden die onze zakelijke relatie beheersen (deze staan op onze website en worden van tijd tot tijd gewijzigd), of onder een ander contract dat we met u kunnen afsluiten of zoals uiteengezet in onze communicatie met u.

Indien we vertrouwen op uw toestemming als onze wettelijke basis voor het bewaren en verwerken van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken door contact op te nemen via de contactgegevens in dit privacybeleid.

Wij hechten grote waarde aan de bescherming van de privacy van uw gegevens, of u nu persoonlijk contact met ons hebt of telefonisch, per e-mail of via het internet of een ander elektronisch medium. We bewaren uw persoonsgegevens zolang we een zakelijke relatie met u onderhouden. Hierbij maken we gebruik van een combinatie van beveiligde digitale opslagsystemen, papieren dossiers en andere bestanden. We nemen alle benodigde maatregelen om uw persoonsgegevens in ons bezit te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, wijziging of bekendmaking.

Wanneer we van mening zijn dat persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doeleinde waarvoor ze bedoeld waren, zullen we gegevens die u kunnen identificeren wissen of we zullen de bestanden zorgvuldig vernietigen. Het kan echter noodzakelijk zijn om bestanden voor een bepaalde periode te bewaren (nadat u geen klant meer van ons bent). We vallen bijvoorbeeld onder bepaalde antiwitwaswetgeving die vereist dat we het volgende, voor een periode van vijf (5) jaar nadat onze zakelijke relatie met u is beëindigd, bewaren:

 • een kopie van de documenten die we hebben gebruikt om te voldoen aan onze due-diligenceverplichtingen rondom onze klant;
 • ondersteunend bewijs en bestanden met transacties van u en uw relatie met ons.

Daarnaast worden de persoonsgegevens die we houden in de vorm van opgenomen communicatie, zowel telefonisch, elektronisch, persoonlijk of anderszins, bewaard overeenkomstig plaatselijke regelgevende vereisten (i.e 5 jaar nadat onze zakelijke relatie met u is beëindigd of langer indien u rechtmatige belangen heeft (zoals het beslechten van een geschil met u). Indien u zich heeft afgemeld voor het ontvangen van marketingberichten, bewaren we uw gegevens op onze suppressielijst, zodat we weten dat u deze communicaties niet wilt ontvangen.

We kunnen uw gegevens langer bewaren dan vijf (5) jaar indien we deze niet om wettelijke, regelgevende of technische vereisten moeten verwijderen.

De rechten die u mogelijk heeft in verband met de persoonsgegevens die we van u bewaren, staan hieronder beschreven. U kunt deze rechten uitoefenen door ons een e-mail te sturen naar dpo.uk@trading.com.

Informatie en toegang

Indien u ons hierom verzoekt, zullen we bevestigen of we uw persoonsgegevens verwerken, en zo ja, welke gegevens we verwerken en, indien aangevraagd, u een kopie van die persoonsgegevens (naast bepaalde andere gegevens) leveren. Dit gebeurt binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van uw aanvraag. Indien u extra kopieën vereist, is het mogelijk dat we wat administratiekosten in rekening brengen.

Rectificatie

Het is belangrijk voor ons dat uw persoonsgegevens bijgewerkt zijn. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig, compleet en up-to-date zijn. Indien de persoonsgegevens die we van u bewaren niet nauwkeurig of compleet zijn, heeft u recht op rectificatie. Als we uw persoonsgegevens aan anderen hebben vrijgegeven, zullen we hen zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van deze rectificatie. Indien u ons hierom verzoekt, en indien mogelijk en rechtmatig, zullen we u ook informeren over met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

U kunt ons te allen tijde via e-mail op support.uk@trading.com informeren dat uw persoonsgegevens zijn gewijzigd. Het bedrijf zal daarna volgens uw instructies uw persoonsgegevens wijzigen. Om dergelijke aanvragen in behandeling te nemen, is het soms noodzakelijk om ondersteunende documenten als bewijs mee te leveren, i.e. persoonsgegevens die we vanwege regelgevings- of wettelijke vereisten verplicht zijn te bewaren.

Wissen

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te wissen of verwijderen, bijvoorbeeld indien we deze niet langer nodig hebben of als u uw toestemming (indien toepasselijk) intrekt. Hierbij geldt dat we geen wettelijke verplichting hebben om die gegevens te bewaren. Een dergelijke aanvraag valt onder het retentiebeleid waar we aan moeten voldoen onder de geldende wetten en richtlijnen en volgens de sectie 'Opslag van uw persoonsgegevens en retentieperiode'. Als we uw persoonsgegevens aan anderen hebben vrijgegeven, zullen we hen zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van dit wissen. Indien u ons hierom verzoekt, en indien mogelijk en rechtmatig, zullen we u ook informeren over met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

Verwerkingsbeperkingen

U kunt ons verzoeken om in bepaalde omstandigheden, waaronder indien u betwijfelt of uw persoonsgegevens nauwkeurig zijn of indien u tegen de verwerking ervan bent, het verwerken van uw persoonsgegevens te 'blokkeren' of te stoppen. We blijven uw persoonsgegevens echter bewaren en we zullen u informeren als we niet akkoord gaan met een dergelijke aanvraag tot beperking. Als we uw persoonsgegevens aan anderen hebben vrijgegeven, zullen we hen zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van deze beperking. Indien u ons hierom verzoekt, en indien mogelijk en rechtmatig, zullen we u ook informeren over met wie we uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u rechtstreeks contact met hen kunt opnemen.

Gegevensoverdracht

U hebt volgens EU-Verordening 2016/679 (UK GDPR) en de Britse Data Protection Act 2018 (DPA 2018) onder bepaalde voorwaarden het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens op te vragen (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare indeling) en deze gegevens zelf elders te gebruiken of ons te verzoeken deze gegevens door te geven aan een externe partij naar uw keuze.

Bezwaar

U kunt ons verzoeken om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat zullen we doen indien we:

 • afhankelijk zijn van onze eigen rechtmatige belangen of die van iemand anders om uw persoonsgegevens te verwerken, uitgezonderd indien we dwingende wettelijke gronden voor het verwerken kunnen aantonen;
 • uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing; of
 • uw persoonsgegevens verwerken voor onderzoeksdoeleinden, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat een dergelijke verwerking noodzakelijk of verstandig is voor de prestaties van een taak die het publieke belang dient (zoals via een regelgevings-/ of rechtshandhavingsinstantie).

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Indien we uitsluitend gebaseerd op een geautomatiseerd proces (bv. geautomatiseerde profilering) een besluit over u hebben genomen, dat invloed heeft op uw vermogen om de diensten te gebruiken of een andere aanzienlijke invloed op u heeft, kunt u verzoeken om geen onderwerp te zijn van een dergelijk besluit, tenzij we u kunnen aantonen dat een dergelijk besluit noodzakelijk is voor het aangaan van, of de prestaties van, een contract tussen u en ons. Zelfs indien een besluit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contract, kunt u nog steeds bezwaar hiertegen aantekenen en menselijke interventie eisen. We kunnen onze diensten of producten mogelijk niet aan u aanbieden indien we akkoord gaan met een dergelijk verzoek (i.e. onze relatie met u beëindigen).

Indien u niet wilt dat we uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u het bedrijf op dpo.uk@trading.com via e-mail informeren. Indien u hiertoe besluit, kunnen we mogelijk niet meer door u gewenste informatie, diensten en/of producten aanbieden en hebben we hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid meer tegenover u.

U kunt via dpo.uk@trading.com contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Omdat we niet beschikken over een vestiging in de Europese Unie (EU), hebben we in Cyprus een vertegenwoordiger aangesteld. Als u zich in de EU bevindt, kunt u contact met deze vertegenwoordiger opnemen als u vragen of opmerkingen hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, over dit Privacybeleid of over ons Cookiebeleid. Het adres van onze vertegenwoordiger in de EU is als volgt: Trading Point of Financial Instruments Ltd, 12 Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Cyprus. U kunt onze vertegenwoordiger in de EU ook bereiken via dit e-mailadres: eurep@trading-point.com.

Het bedrijf kan uw persoonlijk identificeerbare gegevens vrijgeven zoals vereist door de richtlijnen en regelgeving en indien het bedrijf van mening is dat vrijgave noodzakelijk is om onze rechten te beschermen of te voldoen aan andere activiteiten, gerechtelijke bevelen, juridische processen tegen of onder overheids-, intergouvernementele of andere regelgevende instanties. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van persoonsgegevens of anderszins op de website(s) van het bedrijf, waar het bedrijf geen toegang toe had of het beheer over heeft. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor onwettig of ongeautoriseerd gebruik van uw persoonsgegevens als gevolg van misbruik of verkeerd plaatsen van uw wachtwoorden, nalatige of kwaadaardige tussenkomst of anderszins door u of als gevolg van uw handelingen of nalatigheden of een persoon die door u is geautoriseerd (of die autorisatie nu is toegestaan onder de voorwaarden van onze juridische relatie met u of niet).

Ons privacybeleid zal regelmatig worden herzien in verband met nieuwe wetten en technologieën, wijzigingen in onze activiteiten en procedures en om te garanderen dat het is afgestemd op de veranderende regelgevende omgeving. Eventuele persoonsgegevens die we bewaren vallen onder ons meest recente privacybeleid.

Indien we ons privacybeleid wijzigen, zullen we deze veranderingen op de verklaring van het privacybeleid vermelden, alsmede op andere plekken die we van toepassing achten om u te informeren over de gegevens die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we ze vrijgeven.

Indien u zich zorgen maakt over een aspect van ons privacybeleid kunt u een klacht indienen. Deze wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. U kunt uw klacht indienen via complaints.uk@trading.com.

Indien u niet tevreden bent over onze respons op uw klacht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij onze toezichthoudende instantie, het Information Commissioner’s Office (het 'ICO'). U kunt gegevens hierover vinden via de ICO-website op https://ico.org.uk/make-a-complaint of hen telefonisch bereiken via 0303 123 1113.

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u ons een e-mail sturen naar support.uk@trading.com of via dpo.uk@trading.com.

CFD-trading omvat een groot verliesrisico.