Trading.com live-chat

Door te klikken op de knop 'Chat starten' gaat u ermee akkoord dat uw via live-chat verstrekte persoonsgegevens door Trading Point of Financial Instruments UK Limited worden verwerkt. Dit gebeurt volgens het privacybeleid van het bedrijf. Deze gegevens zorgen ervoor dat onze afdeling klantondersteuning u kan helpen.

Indien u niet akkoord gaat met het bovenstaande, kunt u als alternatief contact met ons opnemen via de ledensectie of op support.uk@trading.com.

Alle inkomende en uitgaande telefoongesprekken, alsmede andere communicatieberichten (waaronder via chat of e-mail) tussen u en ons, worden opgenomen en bewaard voor kwaliteitsmonitorings-, trainings- en regelgevingsvereisten.

Voer hieronder uw gegevens in. Indien u een bestaande klant bent, verzoeken we u vriendelijk om uw gebruikersnaam te vermelden. Hierdoor kunnen we u betere ondersteuning bieden.

Economische kalender

Houd uw ogen open voor komende evenementen op de economische kalender van Trading.com, die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de markten.

Filter wat belangrijk is om u uitsluitend te richten op evenementen die direct invloed hebben op uw handelsactiviteiten. Weet precies welke gebeurtenissen eraan komen en welke invloed ze kunnen hebben. Bekijk tenslotte de voorgaande resultaten en de verwachtingen rondom komende publicaties.

Economic Indicators

Macroeconomische evenementen vormen een van de grootste factoren bij de marktvolatiliteit en omvatten economische cijfers omtrent het werkloosheidspercentage, bruto nationaal product en de detailhandelverkopen. Om succesvol te zijn bij uw handelsactiviteiten moet u deze evenementen zorgvuldig volgen en uw strategie overeenkomstig hierop afstemmen.
Hierbij komt onze kalender uitstekend van pas.

Hieronder vindt u in één oogopslag de belangrijkste economische indicators.

De CCI meet het consumentenvertrouwen en de koopkracht. De gegevens vormen een gemiddelde van responsen van 5000 huishoudens. Het is een indicator van de economische situatie, waar lage waarden duiden op een afzwakkende economie.

De CPI meet de verandering in prijs van 200+ diensten en consumentengoederen. De gegevens vormen een statistische schatting en worden gebruikt als een indicator van inflatie.

Deze gegevens worden iedere maand gepubliceerd en weerspiegelen nieuwe bestellingen van duurzame goederen bij plaatselijke fabrikanten. Ze worden ingezet als een indicator van de economie, waarbij hogere cijfers duiden op een groeiende economie.

De ECI wordt elk kwartaal gepubliceerd en meet de veranderingen in medewerkerscompensatie, waaronder salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is een indicator voor de economische gezondheid en inflatie, waarbij stijgende lonen duiden op een groeiende economie en hogere inflatie.

Het bbp is een van de meest gevolgde economische factoren en meet de totale waarde van in eigen land geproduceerde goederen en diensten voor een bepaalde termijn. Het wordt gebruikt als een indicator van de economie en levensstandaard.

De bbp-deflator zorgt ervoor dat u rechtstreeks van jaar tot jaar economische activiteiten kunt vergelijken. Het meet de exacte wijzigingen in prijzen van goederen en diensten, aangepast op inflatie.

De IP wordt maandelijks gepubliceerd en meet de uitvoer van industriële goederen bij fabrieken, mijnen en voorzieningen. Het kan in bepaalde sectoren worden toegepast als een indicator van groei en iets zeggen over de economische omstandigheden.

De IPCU wordt maandelijks gepubliceerd en meet de economische activiteit, waarbij de industriële productie van de voorgaande maand wordt geanalyseerd. Het wordt in bepaalde sectoren ingezet als een indicator van prestaties.

De handelsbalans meet het verschil tussen de export en import van alle goederen en diensten. Het fungeert als een indicator van economische gezondheid maar kan ook inzicht bieden in potentiële devaluatie van valuta's.

Het IFO-rapport komt voort uit een enquête onder 7.000 Duitse zakelijke leiders. Het levert een beoordeling van het huidige en komende economische klimaat in Duitsland en Europa in het algemeen.

De ISM, voorheen de index van de nationale vereniging van inkoopmanagers, wordt maandelijks gepubliceerd en meet de algemene economische situatie met een focus op de productiesector. De index is gebaseerd op een enquête onder 250+ bedrijven en behandelt punten als nieuwe bestellingen, fabricage en arbeidsgelegenheid.

De NFP bestaat uit een maandrapport en is een van de meest gevolgde economische factoren. Deze meet veranderingen in arbeidsgegevens bij Amerikaanse bedrijven, uitgezonderd de agrarische sector. Het is een indicator van economische groei en inflatie.

De PPI meet de veranderingen in verkoopprijzen van plaatselijke fabrikanten van goederen en diensten over een bepaalde termijn. Deze omvat alle lokaal geproduceerde goederen uitgezonderd export. Het rapport wordt ingezet als een indicator van inflatie.

De PMI wordt maandelijks gepubliceerd en beoordeelt de richting van economische trends binnen de productiesector. Deze is gebaseerd op een onderzoek onder inkoopmanagers in diverse sectoren en vormt een indicator van economische groei.

Een maandrapport dat de waarde van producten beoordeelt die in de detailhandel worden verkocht. Het wordt toegepast om de patronen van consumentenbestedingen te beoordelen. De retailverkopen kunnen economische trends blootleggen en een indicator voor inflatie vormen.

De Tankan wordt in Japan beschouwd als een voorname indicator. Deze bestaat uit een kwartaalverslag en meet de status van de Japanse economie, waarbij het flinke invloed heeft op zowel de valuta- als effectenmarkten.

Dit meet het aantal werklozen in een land op een bepaald moment. Het percentage wordt berekend door het aantal werklozen te delen door de gehele beroepsbevolking. Het kan aanzienlijk veel invloed hebben op de rentetarieven en wordt ingezet als een indicator voor de economische situatie van een land.