Trading.com live-chat

Door te klikken op de knop 'Chat starten' gaat u ermee akkoord dat uw via live-chat verstrekte persoonsgegevens door Trading Point of Financial Instruments UK Limited worden verwerkt. Dit gebeurt volgens het privacybeleid van het bedrijf. Deze gegevens zorgen ervoor dat onze afdeling klantondersteuning u kan helpen.

Indien u niet akkoord gaat met het bovenstaande, kunt u als alternatief contact met ons opnemen via de ledensectie of op support.uk@trading.com.

Alle inkomende en uitgaande telefoongesprekken, alsmede andere communicatieberichten (waaronder via chat of e-mail) tussen u en ons, worden opgenomen en bewaard voor kwaliteitsmonitorings-, trainings- en regelgevingsvereisten.

Voer hieronder uw gegevens in. Indien u een bestaande klant bent, verzoeken we u vriendelijk om uw gebruikersnaam te vermelden. Hierdoor kunnen we u betere ondersteuning bieden.

Essentiële-informatiedocument

Doel van het 'essentiële-informatiedocument' (KID): Het KID levert u belangrijke informatie over het beleggingsproduct dat wordt beschreven in de volgende sectie. Het vormt geen marketingmateriaal. De gegevens zijn wettelijk verplicht en helpen u inzicht te krijgen in de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product. U kunt het hierdoor ook beter vergelijken met andere producten.

Het idee achter het oprichten van Trading.com begon bij het ontdekken van een overduidelijk gat in de markt bij het vergelijken van recent beschikbare producten op de interbancaire markten tegenover de particuliere handelsmarkten.

Product - Contract for Differences (CFD's) op USDCNH#

Dit product kan 'over-the-counter' (OTC) worden verhandeld.

PRIIP-fabrikant:
 • Naam: Trading Point of Financial Instruments UK Limited (het 'bedrijf')
 • Website: Trading.com
 • Telefoonnummer voor extra informatie: +44 (0) 203 150 1500
 • Toezichthoudende instantie: Financial Conduct Authority (FCA)

Dit essentiële-informatiedocument is bijgewerkt op 03.01.2022.

U staat op het punt om een product aan te schaffen dat gecompliceerd en wellicht moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor product?

Dit product kan 'over-the-counter' (OTC) worden verhandeld.

 • Soort

  Dit product is een financieel instrument van de volgende categorie: CFD op Valutapaar.

 • Doelstellingen

  Dit product bevat een blootstelling met hefboom omtrent de schommeling van de onderliggende waarde (i.e. USDCNH# Valutapaar).
  Het rendement wordt voornamelijk beïnvloed door de prijs en volatiliteit van de onderliggende waarde, de hoeveelheid hefboom die wordt toegepast door de belegger en de bijbehorende kosten van de transactie. De prijs van de onderliggende waarde wordt bepaald door de vraag en het aanbod, wat weer wordt beïnvloed door belangrijke politieke gebeurtenissen (bv. verkiezingen, referenda etc.), mededelingen van de centrale bank, economische en geopolitieke ontwikkelingen en activiteiten van vermogensbeheerders.
  Posities op dit product kunnen 24 uur per dag en van zondag 22.05 uur GMT tot en met vrijdag 21.50 uur GMT worden geopend en gesloten.
  Dit product heeft GEEN minimale aanhoudperiode.

 • Geschikte particuliere belegger

  Beleggen in dit product is niet voor iedereen geschikt. Dit product wordt gewoonlijk gebruikt door personen die graag op korte termijn blootstelling willen verkrijgen voor financiële instrumenten/markten, vermogen gebruiken (of beleggen) dat ze ingecalculeerd kunnen verliezen, een gediversificeerde beleggings- en vermogensportefeuille hebben, een hoge risicotolerantie hanteren en de impact begrijpen van de risico's in verband met beleggen op producten met marge.

 • Termijn

  Dit product heeft geen verval- of einddatum.

Wat zijn de risico's en welk rendement is mogelijk?

Samenvatting risico-indicator (SRI):

De SRI dient als richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het toont hoe aannemelijk het is dat het product verliezen zal oplopen door schommelingen in de markten. We hebben dit product gerangschikt als 7 uit 7, wat de hoogste risicoklasse is.

Het is mogelijk om uw gehele vermogen te verliezen, tenzij u een limiet instelt (‘stop-loss’) voor de financiële verliezen als gevolg van uw belegging. Daarnaast kunt u uw belegging ook verliezen als het bedrijf niet in staat is om uit te betalen. Het is echter mogelijk dat u kunt profiteren van consumentenbescherming (bekijk de sectie 'Wat gebeurt er als we u niet kunnen uitbetalen?'). Het kan zijn dat aanvullende stortingen boven op uw initiële bedrag vereist zijn om te vermijden dat uw open posities worden gesloten.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
images
Laag risico Hoog risico
image
Dit product is uiterst liquide en het bedrijf schrijft geen aanhoudperiode voor een positie voor, of dit nu een koop- of verkooppositie betreft. Klanten kunnen op elk gewenst moment een transactie openen/sluiten indien de markten open zijn.
Prestatiescenario's

Toekomstige marktontwikkelingen zijn niet nauwkeurig te voorspellen. De scenario's in tabel 2 geven alleen een indicatie van mogelijke resultaten, gebaseerd op recente rendementen. De werkelijke opbrengsten kunnen lager zijn.

De prestaties kunnen variëren afhankelijk van de marktontwikkelingen en hoelang u de CFD aanhoudt. Het stress-scenario is een extreem ongunstig scenario op basis van historische gegevens. Het maximale verlies is het verlies van het volledig belegde vermogen. Prestatiecijfers zijn na aftrek van alle productkosten, maar zonder rekening te houden met persoonlijke belastingen.

De veronderstellingen die worden gebruikt in de prestatie-analyse worden hieronder beschreven:

CFD op USDCNH#
Tabel 1
Belegging
€1.000,00
Aanhoudtermijn
1 dag
Notionele handelswaarde
€20.000,00
Hefboom
20
Margevereiste
€1.000,00
Toegepaste marge
€1.000,00
Scenario's
Tabel 2
Scenario prestaties lange termijn
Gunstig
Saldo
€1.059,41
Rendement
+ 6%
Winst/verlies
+ €59,41
Gemiddeld
Saldo
€989,61
Rendement
- 1%
Winst/verlies
- €10,39
Ongunstig
Saldo
€925,71
Rendement
- 7%
Winst/verlies
- €74,29
Negatief
Saldo
€824,61
Rendement
- 18%
Winst/verlies
- €175,39
Scenario prestaties korte termijn
Gunstig
Saldo
€1.061,09
Rendement
+ 6%
Winst/verlies
+ €61,09
Gemiddeld
Saldo
€992,75
Rendement
- 1%
Winst/verlies
- €7,25
Ongunstig
Saldo
€927,80
Rendement
- 7%
Winst/verlies
- €72,20
Negatief
Saldo
€822,33
Rendement
- 18%
Winst/verlies
- €177,67

Wat gebeurt er als Trading Point of Financial Instruments UK Limited u niet kunt uitbetalen?

Alle klantgelden worden door het bedrijf op afzonderlijke bankrekeningen gehouden, afgescheiden van de eigen liquide middelen van het bedrijf en veilig beheerd door hoog aangeschreven Europese kredietinstellingen. Het bedrijf voert dagelijks interne en externe reconciliaties uit, zoals vereist door de FCA en voorgeschreven door de richtlijnen van CASS 7 voor het bedrijf. Hierdoor wordt gegarandeerd dat het voldoende vermogen op de rekeningen van hun klanten houdt om alle klantfondsen te dekken.

In het onwaarschijnlijke geval dat het bedrijf niet in staat is om u uit te betalen, kan de klant contact opnemen met het Britse compensatiestelsel voor financiële dienstverlening (FSCS). Het FSCS vormt het wettelijke fonds in het VK en dient als laatste redmiddel voor klanten van vermogensbeheerders. Dit betekent dat het FSCS compensatie aan klanten kan uitbetalen tot £ 85.000 per persoon per bedrijf, indien een financiële dienstverlener (mogelijk) niet in staat is om aan vorderingen te voldoen. Het uiteindelijke compensatiebedrag dat wordt uitbetaald door het FSCS wordt gebaseerd op uw claim. Het FSCS is een onafhankelijke instantie, opgezet onder de Financial Services & Markets Act 2000 (FSMA) waar het bedrijf onderdeel van uitmaakt, en geautoriseerd en gereguleerd door de FCA (FRN: 705428).

Wat zijn de kosten?

Deze tabel toont de diverse soorten kostencategorieën
Cash en futures
Eenmalige in- of uitstapkosten
Commissie
Niet van toepassing
Spread
Het verschil tussen de koop- en verkoopprijs wordt de spread genoemd. Deze kosten worden iedere keer dat u een transactie opent en sluit toegepast. Voor informatie over spreads kunt u terecht op de website van het bedrijf.
Uitsluitend cash
Doorlopende kosten
Dagelijkse aanhoudkosten (swaps)
Er worden kosten verrekend op uw rekening voor elke nacht dat uw positie wordt aangehouden. Dat betekent dat het langer aanhouden van een positie ook meer kost. Informatie over swaps vindt u op de website van het bedrijf.

Hoelang moet ik de positie aanhouden en kan ik vervroegd mijn geld opnemen?

Beleggen in CFD-producten bevat een aanzienlijk risico met frequente marktschommelingen en prijswijzigingen. Klanten kunnen op elk gewenst moment een transactie openen/sluiten indien de markten open zijn. Het bedrijf schrijft geen aanhoudperiode voor een positie voor, of dit nu een koop- of verkooppositie betreft. De klant kan ervoor kiezen om een ‘stop-loss’ of ‘take-profit’ in te stellen op zijn/haar transactie om het risico van grote onverwachte schommelingen te beperken.

Klanten kunnen op elk gewenst moment hun gehele saldo opnemen als er geen open posities op hun handelsrekening staan. Bij open posities kan de klant elk bedrag opnemen minus de vereiste marge voor die specifieke transactie, oftewel hun ‘vrije marge’. Alle aanvragen voor opnamen kunnen op de website vanuit de ‘ledensectie’ worden uitgevoerd.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Stappen voor het indienen van een klacht: Klanten die graag een klacht willen indienen, kunnen dit doen via het betreffende klachtenformulier en naar het onderstaande e-mailadres, samen met zoveel mogelijk relevante gegevens.

E-mailadres: complaints.uk@trading.com

Het klachtenformulier vindt u in de 'ledensectie' op de website van het bedrijf.