Trading.com živý chat

Kliknutím na tlačítko "Začít chat" souhlasíte, že vaše osobní údaje budou poskytnuty prostřednictvím živého chatu a zpracovány společností Trading Point of Financial Instruments UK Limited, a to podle firemních Zásad ochrany osobních údajů, které slouží pro získání pomoci z našeho oddělení Zákaznické podpory.

Pokud k výše uvedenému nezadáte váš souhlas, můžete nás případně kontaktovat prostřednictvím Členské sekce nebo na e-mailu cz.support.uk@trading.com.

Veškeré příchozí a odchozí telefonické konverzace, stejně jako další elektronická komunikace (včetně zpráv z chatu nebo e-mailů) mezi vámi a námi, budou zaznamenávány a uchovávány pro monitoring kvality, trénink a regulační účely.

Zadejte Vaše kontaktní údaje. Pokud jste již naším klientem, zadejte ID Vašeho účtu, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší podporu.

Úvod

V rámci každodenních obchodních operací musíme shromažďovat osobní údaje od našich klientů a potenciálních klientů, abychom jim poskytli naše produkty a služby a zajistili, že při poskytování těchto produktů a služeb budeme schopni uspokojit jejich potřeby, a zároveň jim poskytneme příslušné informace.

Vaše soukromí je pro nás nesmírně důležité, a naší politikou je ochrana a respektování důvěrnosti informací a soukromí jednotlivců. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem Trading Point of Financial Instruments UK Limited (“Společnost” nebo “Trading.com”) shromažďuje, používá a spravuje tyto osobní údaje, které obdržíme od vás nebo od třetí strany v souvislosti s poskytováním služeb pro vaši osobu, nebo které shromažďujeme z vašeho využití našich služeb a/nebo naší webové stránky (tj. www.trading.com) a/nebo dalších webových stránek a aplikací, mimo jiné zahrnujících Členskou sekci společnosti. Zásady ochrany osobních údajů vás také informují o vašich právech ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně kontrolované, aby byla zajištěno, že veškeré nové povinností a technologie, stejně jako všechny změny, budou nadále zahrnuty, a že nadále budou informovat o měnícím se regulačním prostředí. Veškeré námi uchovávané osobní údaje se řídí našimi nejnovějšími Zásadami ochrany osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste stávající a/nebo zaměstnanec Společnosti, uchazeč o práci, dodavatel Společnosti nebo poskytovatel služeb třetích stran, budou vaše osobní údaje použity v souvislosti s vaší pracovní smlouvou nebo se smluvním vztahem, podle toho co je platné.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které Trading.com zpracovává o svých klientech a svých potenciálních klientech, návštěvnících webové stránky a zaměstnancích. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na webové stránky, provozované jinými organizacemi, nebo jinými třetími stranami.

Trading.com je obchodní název společnosti Trading Point of Financial Instruments UK Limited.

Trading Point of Financial Instruments UK Limited je licencovaná a regulovaná Úřadem pro finanční etiku (FCA) pod licencí číslo 705428, se svým sídlem na adrese, Coppergate House, 10 Whites Row, Spitalfields, Londýn, E1 7NF, Velká Británie. Společnost je také registrovaná u Úřadu komisaře pro informace (ICO) ve Velké Británii, s registračním číslem ZA207621.

Společnost respektuje soukromí všech uživatelů, kteří vstoupí na její internetovou stránku(y), a proto je odhodlaná podniknout veškeré kroky k ochraně všech stávajících nebo potenciálních klientů, žadatelů a návštěvníků webových stránek.

Společnost uchovává jakékoliv osobní údaje svých klientů a svých potenciálních klientů v souladu s platnými zákony a předpisy o ochraně dat.

Máme k dispozici potřebná a vhodná technická a organizační opatření a postupy, které zajistí, že vaše informace zůstanou neustále v bezpečí. Pravidelně trénujeme a zvyšujeme podvědomí všech našich zaměstnanců o důležitosti zachování, ochrany a respektování vašich osobních informací a soukromí. Porušování soukromí jednotlivců považujeme za velmi vážné a provedeme veškerá disciplinární opatření, včetně propuštění ze zaměstnání.

Osobní údaje, které nám poskytnete při registraci uživatele webové stránky (stránek) společnosti, nebo jejich služeb, jsou klasifikovány jako registrované informace, které jsou chráněny několika různými způsoby. Ke svým registrovanými informacím máte přístup po přihlášení do členské sekce pomocí zadání uživatelského jména a hesla, které si zvolíte. Je vaší zodpovědností zajistit, aby bylo vaše heslo známé pouze vám, a nebylo sděleno někomu jinému. Registrované informace jsou bezpečně uloženy na zabezpečeném místě a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Veškeré osobní údaje jsou ke společnosti přenášeny prostřednictvím zabezpečeného 128bitového SSL připojení, a proto jsou přijmuta veškerá nezbytná opatření s cílem zabránit neoprávněným stranám v prohlížení jakýchkoliv takových informací. Osobní údaje poskytované společnosti, které nejsou klasifikované jako registrované informace, jsou také uchovávány na zabezpečeném místě a jsou přístupné oprávněným osobám pouze prostřednictvím uživatelského jména a hesla.

Přenos informací přes internet není vždy zcela bezpečný, Společnost se však snaží chránit vaše osobní data pomocí přijetí významných bezpečnostních opatření. Jakmile obdržíme vaše údaje, použijeme postupy a bezpečnostní funkce, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

Pokud si u nás chcete otevřít účet, musíte nám nejprve vyplnit a odeslat žádost s vyplněnými a požadovanými informacemi. Po vyplnění této žádosti budete požádáni o poskytnutí osobních údajů, aby společnost mohla posoudit vaši žádost a dodržovala příslušné zákony (včetně svých předpisů). Vámi poskytnuté informace může společnost využít pro vaši informovanost o svých službách.

Informace, které od vás můžeme shromažďovat, zahrnují následující:

 • celé jméno, bydliště a kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo, fax atd.);
 • datum narození, místo narození, pohlaví, národnost;
 • informace o vašem příjmu a majetku, včetně údajů o zdrojích vašich prostředků, aktiv a závazků, informace o bankovním účtu, obchodních výkazech, FATCA a CRS informace a finanční výkazy;
 • zůstatky obchodních účtů, obchodní aktivita, vaše dotazy a naše odpovědi;
 • informace o tom, zda jste politicky exponovanou osobou (PEP);
 • údaje o povolání a zaměstnání;
 • ověřovací údaje (např. podpis);
 • údaje o poloze;
 • obchodní výkonnost, znalosti a zkušenosti;
 • ověřovací informace, které obsahují informace, potřebné k ověření vaší totožnosti, například pas nebo řidičský průkaz (příklady také zahrnují informace v pozadí, které o vás udržujeme z veřejných záznamů nebo od jiných subjektů, které s námi nejsou spojeny). Dále můžeme shromažďovat další identifikační informace, jako jsou identifikační čísla a/nebo čísla pasů/daňová registrační čísla;
 • jakékoliv další informace, které se obvykle používají k identifikaci vás a vašich obchodních zkušeností, které jsou pro nás důležité při poskytování našich služeb pro vaši osobu;
 • aktivita a pohyb na webové stránce.

Tyto informace získáváme různými způsoby, prostřednictvím vašeho využití našich služeb, a to i prostřednictvím jakýchkoliv našich webových stránek, aplikací, žádostí o otevření účtů, našich přihlašovacích formulářů do dema, formulářů pro přihlášení do webinářů, odběrů novinek a informací, poskytovaných v průběhu probíhající komunikace se zákaznickým servisem. Tyto informace od vás můžeme shromažďovat také od třetích stran, jako jsou vaši poskytovatelé plateb, či prostřednictvím veřejně dostupných zdrojů. Zároveň uchováváme záznamy o vašem obchodním chování, včetně záznamů o následujícím:

 • produkty, které u nás obchodujete, a jejich výkonnost;
 • historické údaje o obchodech a investicích, které jste uskutečnili, včetně investované částky;
 • vaše preference pro určité typy produktů a služeb.

Čas od času vás můžeme požádat o další osobní údaje (například prostřednictvím marketingového výzkumu nebo anket).

Pokud se rozhodnete neposkytnout tyto informace, musíme splnit váš požadavek pro specifický produkt nebo službu, ale možná vám požadovaný produkt či službu nebudeme schopni poskytnout.

Můžeme zaznamenávat jakoukoliv komunikaci, a to elektronickou, telefonickou, osobní či jinou, kterou s vámi máme v rámci služeb, které vám poskytujeme, a v rámci našeho obchodního vztahu s vámi. Tyto záznamy budou naším jediným majetkem a budou důkazem komunikace mezi námi. Takové telefonní konverzace mohou být zaznamenané bez použití varovného tónu, nebo jakéhokoliv dalšího upozornění. Pokud navíc navštívíte některou z našich kanceláří nebo prostor, můžeme mít kamerový systém, který zaznamená váš obraz.

Nevyžádané osobní informace

Pokud dostaneme osobní informace o jednotlivci, o které jsme nepožádali, a které nejsou nutné pro poskytování našich služeb, tyto informace bezpečným způsobem zničíme (za předpokladu, že to bude v souladu se zákonem a že to pro nás bude přiměřeně proveditelné).

Uchazeči o práci

Osobní údaje jsou uchovávány v osobních složkách nebo v rámci systému lidských zdrojů Společnosti. Pro zaměstnance máme samostatnou zaměstnaneckou smlouvu o nezveřejnění informací, která vám bude poskytnuta při náboru. Společnost může o příslušných osobách podle potřeby uchovávat následující údaje:

 • jméno, adresu, telefonní čísla, datum narození, e-mail, pohlaví, stav, atd.;
 • CV a další informace, získané během přijímání;
 • reference od bývalých zaměstnavatelů;
 • Čísla národního pojištění;
 • Výpisy z rejstříku trestů;
 • název práce, popisy práce a platové třídy;
 • záznamy o chování, jako například vytýkací dopisy a disciplinární řízení;
 • informace o interní výkonnosti;
 • lékařskou nebo zdravotní historii/informace;
 • daňové kódy;
 • obchodní podmínky zaměstnání;
 • podrobnosti o tréninku.

Můžeme vás dále požádat o další osobní údaje, které považujeme pro účely náboru za nezbytné.

Pokud se vám nepodaří získat zaměstnání, požádáme vás o souhlas s uchováváním vašich údajů pro případ, že ve Společnosti vzniknou jiná vhodná volná pracovní místa, u kterých si myslíme, že byste chtěl o ně požádat. Můžete svůj souhlas odmítnout, po odmítnutí souhlasu nevyvodíme žádné důsledky.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na následujících základech a pro následující účely:

 1. Plnění smlouvy

  Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování našich služeb a produktů, stejně jako informací o našich produktech a službách na základě smluvního vztahu s našimi klienty (tj. abychom plnili naše smluvní závazky). Mimo to probíhá zpracování osobních údajů, aby bylo možné dokončit procesy vstupu/přijetí našich klientů.

  Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem musíme ověřit vaši totožnost, abychom vás přijali za našeho klienta. Tyto údaje musíme používat za účelem účinné správy vašeho obchodního účtu. Může to zahrnovat třetí strany, které naším jménem provádějí kontroly kreditu nebo identity. Použití vašich osobních údajů je nezbytné pro identifikaci vaší totožnosti, jelikož máme zákonnou povinnost dodržovat regulační omezení "Poznej svého klienta - KYC" a "povinnou péči o klienta".

 2. Dodržování zákonné povinnosti

  Existuje řada právních povinností, uložených příslušnými zákony, které se na nás vztahují, a zároveň i specifické zákonné požadavky (např. zákony proti praní špinavých peněz, zákony o finančních službách, zákon o korporacích, zákony o soukromí a daňové zákony). Existují také různé kontrolní orgány, jejichž zákony a předpisy se na nás vztahují. Tyto povinnosti a požadavky nám ukládají nezbytné činnosti v oblasti zpracování osobních údajů pro kreditní kontroly, ověřování totožnosti, zpracování plateb, dodržování soudních příkazů, daňového práva nebo jiných ohlašovacích povinností a kontroly proti praní špinavých peněz.

  Tyto povinnosti se uplatňují v různých obdobích, včetně vstupu/přijetí klienta, plateb a systémových kontrol pro řízení rizika.

 3. Za účelem ochrany oprávněných zájmů

  Zpracováváme osobní údaje, abychom ochránili legitimní zájmy, a to naše nebo třetí strany. Legitimním zájmem je náš obchodní nebo komerční důvod k využití vašich informací. I přesto však nesmí jít proti tomu, co je pro vás správné a nejlepší. Příklady takových zpracovatelských činností zahrnují následující:

  • iniciace právních nároků a příprava naší obhajoby v soudních řízeních;
  • prostředky a procesy, které se zavazujeme zajistit pro bezpečnost IT a systému společnosti, předcházení možnému zločinu, bezpečnost majetku, kontroly vstupu a opatření proti porušování předpisů;
  • nastavení kamerových systémů (například z bezpečnostních důvodů v našich prostorách);
  • opatření ke správě podnikání a další rozvoj produktů a služeb;
  • sdílení vašich osobních údajů s našimi skupinovými entitami nebo poskytovateli třetích stran pro účely aktualizace/ověření vašich osobních údajů v souladu s dodržováním příslušných předpisů v rámci zákona o praní špinavých peněz;
  • řízení rizika.
 4. Poskytli jste váš souhlas

  Uchovávání a použití vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu (jiném než pro důvody, uvedené a předpokládané v těchto zásadách, kdy není váš souhlas vyžadovaný). Souhlas můžete kdykoliv odvolat; jakékoliv zpracování osobních údajů před přijetím vašeho odvolání však nebude dotčeno.

 5. Pro posouzení vhodnosti našich služeb/produktů pro klienty
 6. Abychom vám poskytli produkty a služby, nebo informace o našich produktech a službách, a přezkoumali vaše aktuální potřeby

  Když si u nás úspěšně otevřete obchodní účet, nebo se přihlásíte k odběru aktualizace nebo webináře, budeme muset použít vaše osobní údaje k tomu, abychom mohli vykonávat naše služby a dodržovali vůči vám naše závazky. Je také naším oprávněným zájmem, abychom se snažili zajistit, že poskytujeme ty nejlepší produkty a služby, abychom mohli pravidelně kontrolovat vaše potřeby na základě vyhodnocení vašich osobních údajů, a abychom se ujistili, že od nás získáváte výhody z těch nejlepších možných produktů a služeb.

 7. Pro pomoc při zlepšení našich produktů a služeb, včetně zákaznického servisu, a rozvoji a prodeji nových produktů a služeb

  Čas od času můžeme používat osobní informace, které jste nám poskytli, a to prostřednictvím vašeho využití služeb a/nebo prostřednictvím průzkumu klientů, které nám pomohou vylepšit naše produkty a služby. Je v našich oprávněných zájmech, abychom tímto způsobem využívali vaše osobní údaje, abychom se pokusili zajistit nejvyšší standardy při poskytování našich produktů a služeb, a nadále byli lídrem na trhu v oblasti finančních služeb.

  Sledujeme aktivitu a chování návštěvníků na naší webové stránce pokaždé, kdy na tyto stránky vstoupíte, a výsledná data nám umožní poskytnout účinnější zákaznickou podporu v případě, kdy potřebujete pomoci nebo radu ohledně použití našich webových stránek. Upozorňujeme, že tyto informace nelze použít k vaší identifikaci.

 8. Pro vytvoření vašeho profilu

  Čas od času můžeme používat osobní informace, které jste nám poskytli, a to prostřednictvím vašeho využití služeb a/nebo prostřednictvím průzkumu klientů, které nám pomohou vylepšit naše produkty a služby. Je v našich oprávněných zájmech, abychom tímto způsobem využívali vaše osobní údaje, abychom se pokusili zajistit nejvyšší standardy při poskytování našich produktů a služeb, a nadále byli lídrem na trhu v oblasti finančních služeb.

 9. Pro vyšetření nebo vyřízení dotazů nebo sporů

  Je možné, že budeme muset použít osobní údaje, které od vás shromáždíme, pro účely prošetření problémů nebo řešení sporů s vámi, protože je v našich oprávněných zájmech, abychom zajistili, že se otázky a spory budou vyšetřovat a řešit včas a efektivně.

 10. Pro dodržování platných zákonů, soudních příkazů, jiných soudních postupů nebo požadavků příslušných regulačních orgánů

  Je možné, že budeme muset použít vaše osobní údaje, abychom dodrželi platné zákony a předpisy, soudní příkazy nebo jiné soudní postupy nebo požadavky příslušného regulačního orgánu. Konáme tak nejenom z důvodu, abychom vyhověli našim právním povinnostem, ale protože to také může být v našem oprávněném zájmu.

 11. Pro zaslání průzkumů

  Čas od času vám můžeme zaslat v rámci procesu zpětné vazby našich zákazníků průzkumy. Je v našem oprávněném zájmu požádat o tuto zpětnou vazbu, abychom se pokusili ujistit, že naše služby a produkty poskytujeme na nejvyšší úrovni. Čas od času vás však můžeme požádat o účast v dalších průzkumech, a pokud souhlasíte s účastí v těchto průzkumech, spoléháme se na váš souhlas s použitím osobních údajů, které v rámci tohoto průzkumu shromažďujeme. Veškeré odpovědi na jakýkoliv námi zaslaný průzkum, ať již na základě zpětné vazby od zákazníků nebo jiným způsobem, budou shromažďované a anonymizované před tím, než budou výsledky průzkumu sdíleny s třetími stranami.

 12. Analýza dat

  Naše webové stránky a e-maily mohou obsahovat webové majáky nebo pixelové značky, nebo jiné podobné nástroje pro analýzu dat, které nám umožňují sledovat příjem korespondence a počítat počet uživatelů, kteří navštívili naši webovou stránku, nebo otevřeli naši korespondenci. Vaše osobní údaje (např. historie obchodování) s osobními údaji o našich ostatních klientech můžeme anonymně (tj. s odstraněním vašich osobních identifikátorů) shromáždit za účelem, aby pečlivější statistická analýza obecných vzorců mohla vést k lepšímu poskytování produktů a služeb

  Pokud jsou vaše osobní údaje kompletně anonymizované, nevyžadujeme právní základ, protože informace již nepředstavují osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje nejsou v anonymní podobě, je v našem oprávněném zájmu neustále vyhodnocovat osobní údaje s cílem zajištění, že produkty a služby, které poskytujeme, jsou relevantní pro trh.

 13. Marketingové účely

  Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vám mohli zasílat marketingovou komunikaci prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, nebo jiných dohodnutých forem (včetně kampaní v sociálních médiích), abychom zajistili, že budete vždy informováni o našich nejnovějších produktech a službách. Pokud vám zašleme marketingovou komunikaci, uděláme to buď na základě vašeho souhlasu, nebo pokud je to v našem oprávněném zájmu.

  Vaše informace nebudeme zveřejňovat žádným externím stranám za účelem umožnění jim přímo vám prodávat.

 14. Interní obchodní účely a vedení záznamů

  Je možné, že budeme muset zpracovat vaše osobní údaje pro interní obchodní a výzkumné účely, a zároveň pro účely vedení záznamů. Takové zpracování je v našich vlastních oprávněných zájmech a je vyžadováno pro splnění našich zákonných povinností. Může zahrnovat jakoukoliv komunikaci, kterou s vámi máme ve vztahu ke službám a produktům, které vám poskytujeme, a v našem vztahu s vámi. Rovněž budeme vést záznamy, abychom zajistili dodržování vašich smluvních závazků podle smlouvy, která náš vztah s vámi upravuje.

 15. Právní oznámení

  Zákon často vyžaduje, abychom vás poučili o některých změnách produktů, služeb nebo zákonů. Možná vás bude nutné informovat o změnách podmínek nebo funkcí našich produktů či služeb. Musíme zpracovat vaše osobní údaje a zaslat vám tyto právní oznámení. Tyto informace budete od nás i nadále přijímat, i když se rozhodnete, že si nepřejete dostávat informace o přímém marketingu.

 16. Podniková restrukturalizace

  Pokud podstoupíme korporátní restrukturalizaci nebo její část, nebo pokud je veškerá naše činnost převzata třetí stranou, budeme možná v souvislosti s touto restrukturalizací či akvizicí muset využít vaše osobní údaje. Takové použití může zahrnovat sdílení vašich informací jako součást povinné péče nebo zveřejnění podle právních dohod. Je naším oprávněným zájmem, využívat tímto způsobem vaše informace za předpokladu, že budeme dodržovat veškeré právní závazky, které vůči vám máme.

 17. Fyzická bezpečnost

  Pokud vstoupíte do některých z našich prostor, můžeme z bezpečnostních důvodů na našem kamerovém systému zaznamenat váš obraz. Zároveň můžeme použít vaše detaily, abychom zaznamenali, kdo v daný den vstoupil do našich prostor. Je to v našem oprávněném zájmu, s cílem udržet bezpečné a zabezpečené pracovní prostředí.

Společnost nezveřejní třetí straně žádné důvěrné informace o svých klientech, s výjimkou: (a) v rozsahu, v jakém je to požadované podle platných zákonů, pravidel nebo předpisů; (b) pokud existuje povinnost zveřejnění; (c) pokud naše legitimní obchodní zájmy vyžadují zveřejnění; nebo (d) na základě vaší žádosti nebo s vaším souhlasem, nebo ostatním osobám, popsaným v těchto zásadách. Společnost bude usilovat o to, aby se takové zveřejnění uskutečnilo na základě báze "potřeby vědět", pokud to však není pověřeno jiným regulačním orgánem. Za takových okolností bude Společnost třetí stranu informovat o důvěrné povaze takových informací.

Jako součást použití vašich osobních údajů pro výše uvedené účely může společnost zveřejnit vaše osobní údaje následujícím subjektům:

 • ostatní skupinové subjekty
 • naši spolupracovníci a poskytovatelé služeb pro obchodní účely, včetně třetích stran, jako jsou poskytovatelé obchodních služeb a odborní poradci, kteří jsou smluvně zavázáni nám poskytovat administrativní, finanční, právní, daňové, compliance, pojišťovací, výzkumné či jiné služby;
 • obchodní zástupci, se kterými máme vzájemný obchodní vztah;
 • obchodní strany, poskytovatelé úvěrů, soudy, tribunály a regulační orgány, schválené nebo autorizované zákonem;
 • poskytovatelé platebních služeb a/nebo bankovní instituce v souvislosti s otázkami, vznesenými v návaznosti na vklady/výběry z/na obchodní účet(účty), vedený u Společnosti a/nebo za účelem zahájení vyšetřování těchto záležitostí (např. vklady třetích stran); a
 • kdokoliv Vámi oprávněný.

V případě, že Společnost zveřejní vaše osobní údaje podnikatelským subjektům, jako jsou společnosti, zpracovávající karty nebo jiné platby, nebo banky, s cílem poskytování služeb, požadovaných klienty, mohou tyto třetí strany ukládat vaše informace, aby splnily své zákonné a jiné povinnosti.

Obecně požadujeme, aby organizace mimo Trading Point of Financial Instruments UK Limited, které získávají a zpracovávají osobní údaje, převzaly důvěrnost těchto informací, zavázaly se respektovat právo každého jednotlivce na soukromí, a dodržovaly všechny příslušné zákony na ochranu dat a tyto Zásady ochrany osobních údajů. Poskytovatelé služeb třetích stran, jako jsou agentury pro poskytování úvěrů (pokud a když lze použít) mohou uchovávat záznamy o veškerých vyhledáváních, provedených v našem zastoupení, a mohou využít vyhledávací nástroje, aby jiným společnostem pomohly při výkonu jejich vyhledávání. Vezměte prosím na vědomí, že použití vašich osobních údajů externími třetími stranami, které působí jako správci informací o vašich osobních údajích, se nevztahuje na tyto Zásady ochrany osobních údajů, a nevztahují se na ně naše standardy a procesy ochrany osobních údajů.

Klienti přijímají a souhlasí, že Společnost může čas od času analyzovat shromážděná data z návštěv naší webové stránky (stránek), nebo jinými prostředky, jako jsou dotazníky, a to pro statistické účely s cílem zlepšit obchodní aktivity Společnosti.

Vaše osobní údaje můžeme převést do nebo mimo Velkou Británii k jakékoliv z našich holdingových společností a jejich příslušným dceřinným společnostem, nebo poskytovatelům služeb (tj. zpracovatelům). V rozsahu, ve kterém předáváme vaše informace mimo Velkou Británii, zajistíme zákonnost převodu a povinnost zpracovatelům ve třetích zemích dodržovat zachovanou legislativu (EU) 2016/679 (GDPR Velké Británie) a zákon o ochraně údajů z roku 2018 (DPA 2018) nebo evropské zákony o ochraně osobních údajů, nebo zákony jiných zemí, které jsou srovnatelné, a u přenosu vašich údajů poskytneme příslušná ochranná opatření v souladu s článkem č. 46 GDPR Velké Británie. Pokud provádíme převody ke zpracovatelům v USA, můžeme se v některých případech spoléhat na příslušnéj standardní smluvní doložky, závazná firemní pravidla nebo jiná rovnocenná příslušná ochranná ujednání.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mohou vaše osobní údaje zpracovávat zaměstnanci, působící v nebo mimo Velkou Británii, kteří pracují pro nás nebo pro jednu z našich holdingových společností a jejich příslušné dceřinné společnosti, nebo pro některého z našich provozovatelů služeb. Tito zaměstnanci mohou být mimo jiné zapojeni do zpracování vašich požadavků, zpracování vašich platebních údajů a poskytování podpůrných služeb. Odesláním vašich osobních údajů souhlasíte s tímto převodem, ukládáním a zpracováním. Společnost přijme veškerá přiměřená a nezbytná opatření s cílem zajistit, že s vašimi údaji je zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Sledovací systémy, využívané na webové stránce (stránkách) Společnosti, mohou shromažďovat vaše osobní údaje za účelem optimalizace služeb, poskytovaných klientům/potenciálním klientům. Webová stránka shromažďuje informace následujícími způsoby:

 • Informace o zařízení

  Rozeznáním vašeho zařízení, využitého k přístupu a využitím stránky (stránek) společnosti vám můžeme poskytnout nejvhodnější verzi naší webové stránky (stránek).

 • Informace o přihlášení

  Zaznamenání určitého chování na webu umožňuje společnosti sledovat uživatelské akce a tím řešit problémy, které se mohou vyskytnout.

 • Informace o poloze

  Využití vaší IP adresy nám pomůže lokalizovat náš webový obsah, který nabízíme v návaznosti na vašem státu, a vylepšit váš uživatelský komfort na naší stránce (stránkách).

 • Cookies

  Cookies jsou textové soubory s malým množstvím dat, odeslané z našich webových stránek (stránky) do vašeho prohlížeče, uložené na pevném disku vašeho počítače. Cookies nám pomáhají zlepšit výkon našich webových stránek (stránky) a zkušenosti návštěvníků našich webových stránek, sledovat vaše preference (pokud existují) a zlepšovat naše budoucí reklamní kampaně.

 • Místní úložiště

  Pro aktivaci vašeho obchodního účtu musíte prostřednictvím Členské sekce společnosti předložit potvrzující dokumenty. Tyto dokumenty jsou přenášeny přes zabezpečené 128 bitové SSL připojení a jsou uloženy na bezpečném místě.

Internetové cookies jsou malé části dat, odeslané z vaší webové stránky (stránek), uložené na vašem pevném disku při používání našich stránek (stránky), které mohou obsahovat jedinečné identifikační číslo. Účelem sběru těchto informací je poskytnutí více relevantních a efektivních zkušeností na našich webových stránkách (stránce), včetně prezentace našich webových stránek podle vašich potřeb a preferencí.

Cookies jsou často používané na mnoha webových stránkách na internetu, a vy si zvolíte, zda budou cookies přijaty pomocí změny vašich preferencí a voleb na vašem prohlížeči. Pokud na vašem počítači zakážete přijímání cookies, a to zejména v Členské sekci společnosti a ostatních zabezpečených částí naší webové stránky (stránek), nemusíte mít přístup na některé části našich webových stránek (stránky). Proto vám doporučujeme cookies povolit, abyste mohli mít užitek ze všech našich on-line služeb.

Cookies dále využíváme pro opětovné marketingové funkce, které nám umožňují dostat se k uživatelům, kteří již dříve navštívili naši webovou stránku (stránky), a projevili zájem o naše produkty a služby. Pravidelně můžeme využít naše třetí strany prodejců, jako například Google a AdRoll, k zobrazení našich internetových reklam, určených pro vás, v návaznosti na využití naší webové stránky (stránek). Můžete se kdykoliv odhlásit z konkrétního využití cookies pomocí navštívení stránky Google Ads nastavení a stránky DoubleClick odhlášení, nebo tyto možnosti později aktualizovat.

Společnost využívá relační cookies ID a trvalé cookies. Relační cookies ID vyprší po uplynutí nastavené doby, nebo když se zavře okno prohlížeče. Trvalé cookies zůstávají na vašem pevném disku po delší časové období. Trvalé soubory cookies můžete odstranit podle pokynů, uvedených v souboru webového prohlížeče "Pomoc".

Pro další podrobnosti o naší politice cookie a fungování cookies si přečtěte naši Politiku cookie zde.

Pokud použití vašich osobních údajů vyžaduje váš souhlas, bude takový souhlas poskytnutý v souladu s výslovnými písemnými podmínkami, kterými se řídí naše obchodní vztahy (které jsou k dispozici v platném znění na našich webových stránkách (stránce), ve znění pozdějších předpisů), nebo jinými smlouvami, které jsme s vámi mohli uzavřít, či jak jsme to čas od času popsali v naší komunikaci.

Pokud se v rámci našeho právního základu spoléháme na váš souhlas s uchováváním a zpracováním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv stáhnout a kontaktovat nás pomocí kontaktních údajů, uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Ochrana soukromí vašich údajů je pro nás nesmírně důležitá, ať už s námi komunikujete osobně, telefonicky, poštou, přes internet nebo jakékoliv jiné elektronické médium. Osobní informace budeme uchovávat po dobu, po kterou s vámi budeme mít obchodní vztah, v kombinaci bezpečných počítačových úložišť a papírových složek a dalších záznamů, a přijmeme nezbytná opatření k ochraně uchovávaných osobních údajů, s cílem zabránit zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, úpravě či zveřejnění.

Pokud se domníváme, že osobní údaje již nejsou nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, odstraníme veškeré podrobnosti, které vás identifikují, nebo tyto záznamy bezpečně zničíme. Můžeme však záznamy uchovávat po značnou dobu (poté, co přestanete být naším klientem). Pro příklad, podléháme určitým zákonům proti praní špinavých peněz, které vyžadují, abychom si po dobu pěti (5) let poté, co náš obchodní vztah s vámi skončil, uchovali následující:

 • kopie dokumentů, použitých pro splnění naší povinné péče o zákazníky;
 • podpůrná evidence a záznamy transakcí s vámi, a váš vztah k nám.

Osobní údaje, které vlastníme v podobě zaznamenané komunikace, telefonicky, elektronicky, osobně nebo jiným způsobem, budou udržované v souladu s místními regulačními požadavky (tj. 5 let poté, co náš obchodní vztah s vámi skončil, nebo déle, pokud máte oprávněné zájmy (například vyřizování sporu s vámi). Pokud jste se odhlásili ze zasílání marketingové komunikace, budeme uchovávat vaše údaje na našem seznamu s odmítnutími, abychom věděli, že tuto komunikaci nechcete přijímat.

Vaše údaje mohou být uchovávány po dobu delší než pěti (5) let, a to pokud je nemůžeme z právních, regulačních nebo technických důvodů smazat.

Níže jsou popsána práva, která můžete využít v souvislosti s osobními údaji, které o vás uchováváme. Tato práva můžete uplatnit tak, že nám zašlete e-mail na adresu dpo.uk@trading.com.

Informace a přístup

Pokud nás o to požádáte, potvrdíme, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, jaké informace zpracováváme a na vyžádání vám poskytneme kopii těchto osobních údajů (spolu s dalšími podrobnostmi) do třiceti (30) dní od data vaší žádosti. Pokud budete požadovat další kopie, můžeme vám účtovat přiměřený správní poplatek.

Náprava

Je pro nás důležité, aby vaše osobní údaje byly aktuální. Učiníme veškeré přiměřené roky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou přesné, kompletní a aktuální. Pokud jsou osobní údaje, které o vás udržujeme, nepřesné nebo neúplné, máte nárok na nápravu. Pokud jsme vaše osobní údaje zpřístupnili ostatním, informujeme je o nápravě, pokud je to možné. Pokud nás požádáte, je-li to možné a zákonné, předáme vám také informace, s kým jsme sdíleli vaše osobní údaje, abyste je mohli kontaktovat přímo.

Můžete nás kdykoliv informovat o změně vašich osobních údajů, a to pomocí e-mailu na cz.support.uk@trading.com. Společnost změní vaše osobní údaje v souladu s vašimi pokyny. Chcete-li pokračovat s takovou žádostí, v některých případech od vás můžeme vyžadovat podpůrné doklady jako důkaz, tj. osobní informace, které jsme povinni zachovat pro regulační nebo právní účely.

Výmaz

Za určitých okolností nás můžete požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, např. v případě, že je již nepotřebujeme, nebo když odvoláte váš souhlas (pokud existuje) za předpokladu, že nemáme žádnou právní povinnost uchování těchto dat. Taková žádost bude podléhat omezením uchovávání, které musíme splnit v souladu s platnými zákony a předpisu, a to podle oddílu "Uchovávání vašich osobních údajů a doba uchovávání". Pokud jsme vaše osobní údaje zpřístupnili ostatním, informujeme je o nápravě, pokud je to možné. Pokud se nás zeptáte, je-li to možné a zákonné, předáme vám také informace, s kým jsme sdíleli vaše osobní údaje, abyste je mohli kontaktovat přímo.

Omezení zpracování

Můžete nás, za určitých okolností, požádat o "zablokování" nebo potlačení zpracování vašich osobních údajů, například v případě, že zpochybňujete přesnost těchto osobních údajů nebo objektů, abychom je mohli zpracovávat. Nezabrání nám to uložení vašich osobních údajů. Budeme vás informovat dříve, než se rozhodneme nesouhlasit s požadovaným omezením. Pokud jste vaše osobní údaje zpřístupnili ostatním, informujeme je o omezení, pokud je to možné. Pokud se nás zeptáte, je-li to možné a zákonné, sdělíme vám, s kým jsme sdíleli vaše osobní údaje, abyste je mohli kontaktovat přímo.

Přenositelnost dat

Podle zachované regulace (EU) 2016/679 (GDPR Velké Británie) a zákona o ochraně údajů z roku 2018 (DPA 2018), máte za určitých okolností právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli (ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), a znovu je použít jinde, nebo nás požádat o převod na třetí stranu podle vašeho výběru.

Námitka

Můžete nás požádat o zastavení zpracování vašich osobních údajů, což splníme, pokud:

 • se spoléháme na naše vlastní oprávněné zájmy, nebo oprávněný zájem někoho jiného, na zpracování vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy můžeme přesvědčivě prokázat právní základy pro zpracování;
 • zpracováváme vaše osobní údaje pro přímý marketing; nebo
 • zpracováváme vaše osobní údaje pro účely výzkumu, pokud se domníváme, že takové zpracování je nezbytné nebo moudré pro plnění úkolů, vykonávaných ve veřejném zájmu (například regulační nebo donucovací agenda).

Automatické rozhodování a profilování

Pokud jsme o vás rozhodli pouze podle automatického procesu (např. prostřednictvím automatizovaného profilování), který ovlivňuje vaši schopnost využití služeb, nebo má jiný významný vliv na vaši osobu, můžete požádat, abyste nebyli součástí takového rozhodnutí, pokud vám nemůžeme prokázat, že takové rozhodnutí je nezbytné pro uzavření, nebo výkonu smlouvy mezi vámi a námi. I když je rozhodnutí pro uzavření nebo provedení smlouvy nezbytné, můžete toto rozhodnutí napadnout a vyžadovat lidský zásah. Pokud s takovou žádostí budeme souhlasit, možná vám nebudeme moci nabízet naše služby nebo produkty (tj. s vámi ukončíme náš vztah).

Pokud byste si nepřáli, abychom používali vaše osobní údaje, musíte Společnost informovat zasláním e-mailu na dpo.uk@trading.com. Pokud se tak rozhodnete učinit, možná vám nadále nebudeme moci poskytovat vámi požadované informace, služby a/nebo produkty, a nebudeme mít vůči vám v tomto směru žádnou zodpovědnost.

Našeho Inspektora ochrany údajů můžete kontaktovat na dpo.uk@trading.com.

Jelikož nemáme sídlo v Evropské unii (“EU”), jmenovali jsme zástupce se sídlem na Kypru, na kterého se můžete obrátit v případě, že se nacházíte v EU, a pokud máte jakékoliv problémy či otázky, týkající se zpracování vašich osobních údajů naší společností a/nebo obecné dotazy na tyto zásady ochrany osobních údajů a/nebo politiku cookies. Naším zástupcem v EU je: Trading Point of Financial Instruments Ltd se sídlem na adrese 12, Richard & Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Kypr. Našeho zástupce pro EU lze kontaktovat e-mailem na následující adrese: eurep@trading-point.com.

Společnost může zveřejnit vaše osobní identifikační údaje v souladu s pravidly a předpisy, a pokud je Společnost přesvědčena, že jejich zpřístupnění je nezbytné pro ochranu našich práv nebo pro dodržení jiných řízení, soudních příkazů, soudních procesů, nebo vládních, mezivládních nebo jiných regulačních orgánů. Společnost neodpovídá za zneužití, ztrátu osobních údajů, nebo webovou stránku (stránky) společnosti, pokud společnost na ně nemá přístup nebo kontrolu. Společnost není zodpovědná za protiprávní či neoprávněné použití vašich osobních údajů v důsledku nesprávného použití nebo nesprávného umístění hesel, nedbalosti nebo zákeřných zásahů nebo jiného způsobu z vaší strany nebo v důsledku vašich činů nebo vámi pověřené osoby (bez ohledu, zda je tato autorizace povolena podmínkami našeho právního vztahu či nikoliv).

Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně kontrolované, aby byla zajištěno, že veškeré nové povinností a technologie, stejně jako všechny změny, budou nadále zahrnuty, a že nadále budou informovat o měnícím se regulačním prostředí. Veškeré námi uchovávané osobní údaje se řídí našimi nejnovějšími Zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud se rozhodneme změnit naše Zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme tyto změny v Zásadách ochrany osobních údajů a na dalších místech, pokud to uznáme za vhodné, abyste byli srozuměni s tím, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme, a za jakých okolností, pokud vůbec, je zveřejníme.

Pokud máte obavy ohledně jakéhokoliv aspektu našich postupů ochrany osobních údajů, můžete podat stížnost. Budeme okamžitě jednat. Chcete-li podat stížnost kontaktujte nás na e-mailu complaints.uk@trading.com.

Pokud nejste spokojení s odpovědí na vaši stížnost, máte právo podat stížnost u našeho kontrolního orgánu, Úřadu komisaře pro informace (dále jen “ICO”). Podrobné informace o této možnosti naleznete na webových stránkách úřadu na https://ico.org.uk/make-a-complaint nebo na telefonním čísle 0303 123 1113.

Pokud máte jakékoliv dotazy, týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, zašlete nám prosím e-mail na cz.support.uk@trading.com nebo na dpo.uk@trading.com.

Obchodování CFD zahrnuje vysoké riziko ztráty