Trading.com živý chat

Kliknutím na tlačítko "Začít chat" souhlasíte, že vaše osobní údaje budou poskytnuty prostřednictvím živého chatu a zpracovány společností Trading Point of Financial Instruments UK Limited, a to podle firemních Zásad ochrany osobních údajů, které slouží pro získání pomoci z našeho oddělení Zákaznické podpory.

Pokud k výše uvedenému nezadáte váš souhlas, můžete nás případně kontaktovat prostřednictvím Členské sekce nebo na e-mailu cz.support.uk@trading.com.

Veškeré příchozí a odchozí telefonické konverzace, stejně jako další elektronická komunikace (včetně zpráv z chatu nebo e-mailů) mezi vámi a námi, budou zaznamenávány a uchovávány pro monitoring kvality, trénink a regulační účely.

Zadejte Vaše kontaktní údaje. Pokud jste již naším klientem, zadejte ID Vašeho účtu, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší podporu.

Ekonomický kalendář

Sledujte nadcházející události, které by mohly výrazně ovlivnit trhy, s pomocí ekonomického kalendáře Trading.com.

Vyfiltruje šum a zaměří se na události, které přímo ovlivňují vaše obchodování. Zjistí blížící se události a jejich případné dopady. Nakonec zobrazí předchozí výsledky a očekávání pro nadcházející vydání údajů.

Ekonomické indikátory

Makroekonomické události jsou jedním z hlavních faktorů tržní volatility a zahrnují datové oblasti, jako míra nezaměstnanosti, hrubý domácí produkt a maloobchodní tržby. Chcete-li být úspěšnými ve svém obchodování, musíte tyto události pozorně sledovat a podle toho plánovat svou strategii.
A proto je zde náš ekonomický kalendář.

Níže je uvedený stručný přehled některých z nejdůležitějších indikátorů:

Index CCI je vydávaný na měsíční bázi a měří spokojenost a kupní sílu spotřebitelů. Data jsou průměrem odezvy přes 5 000 domácností. Jde o indikátor ekonomického zdraví, a nízké hodnoty naznačují oslabující ekonomiku.

Index CPI měří změny v cenách více než 200 služeb a spotřebního zboží. Údaje jsou statistickým odhadem a používají se jako indikátor inflace.

Tato datová oblast, vydávaná na měsíční bázi, odráží u tuzemských výrobců nové objednávky zboží dlouhodobé spotřeby. Používá se jako indikátor ekonomického zdraví, a vysoké hodnoty naznačují rostoucí ekonomiku.

Index ECI je vydávaný na čtvrtletní bázi a měří změny v odměňování zaměstnanců, včetně platů a benefitů. Jde o indikátor ekonomického zdraví a inflace, protože rostoucí mzdy indikují rostoucí ekonomiku a růst inflace.

HDP, jako jedna z nejsledovanějších datových oblastí, měří celkovou hodnotu zboží a služeb v konkrétním časovém rámci. Používá se jako ukazatel ekonomického zdraví a životní úrovně.

HDP deflátor vám umožní na přímo porovnávat ekonomickou aktivitu mezi jednotlivými roky. Měří přesnou změnu v cenách zboží a služeb, očištěných o inflaci.

Index IP, vydávaný na měsíční bázi, měří výstup průmyslového zboží z továren, dolů a inženýrských sítí. Může být použitý jako indikátor růstu určitých průmyslových odvětví, a také jako indikátor celkového ekonomického zdraví.

Index IPCU je vydávaný na měsíční bázi a nabízí měření ekonomické aktivity pomocí analýzy průmyslové produkce za předchozí měsíc. Používá se jako indikátor výkonnosti určitých průmyslových odvětví.

Obchodní bilance měří rozdíl mezi vývozem a dovozem veškerého zboží a služeb. Chová se jako indikátor ekonomického zdraví, může však také poskytnout pohled na možnou devalvaci měny.

Podle průzkumu přes 7 000 německých obchodních lídrů je IFO report používaný pro měření současného a budoucího hospodářského klimatu v Německu i celkově v Evropě.

Index ISM, dříve známý jako Index národní asociace nákupních manažerů, je vydávaný na měsíční bázi a měří celkovou ekonomiku se zaměřením na výrobní sektor. Index je založený na průzkumu přes 250 společností a pokrývá oblasti jako nové objednávky, výrobu a zaměstnanost.

NFP report, jako jedna z nejpřísněji sledovaných datových oblastí, měří změny v údajích o zaměstnanosti v amerických společnostech, s výjimkou zemědělství. Jedná se o indikátor ekonomického růstu a inflace.

Index PPI měří změnu prodejních cen, přijatých domácími výrobci zboží a služeb v konkrétním časovém rámci. Zahrnuje veškeré zboží, vyrobené na domácím trhu, a nezahrnuje vývoz. Report se používá jako indikátor inflace.

Index PMI, vydávaný na měsíční bázi, měří směr ekonomických trendů ve výrobním trendu. Je založený na průzkumu nákupních manažerů napříč různými odvětvími, jde o indikátor ekonomického růstu.

Měsíční report, který měří hodnotu produktů, prodaných v retailovém sektoru. Maloobchodní tržby, které se používají pro hodnocení vzorců spotřebitelských výdajů, mohou naznačit ekonomické trendy a být indikátorem pro inflaci.

Tankan, považovaný za hlavní indikátor v Japonsku, se vydává na čtvrtletní bázi a měří stav japonské ekonomiky. Může mít významný vliv na měnové i akciové trhy.

Měří počet nezaměstnaných lidí v zemi k určitému časovému okamžiku. Míra se vypočítá jako podíl počtu nezaměstnaných lidí na celkové civilní pracovní síle. Může mít významný vliv na úrokové sazby a používá se jako indikátor ekonomického zdraví.