Trading.com živý chat

Kliknutím na tlačítko "Začít chat" souhlasíte, že vaše osobní údaje budou poskytnuty prostřednictvím živého chatu a zpracovány společností Trading Point of Financial Instruments UK Limited, a to podle firemních Zásad ochrany osobních údajů, které slouží pro získání pomoci z našeho oddělení Zákaznické podpory.

Pokud k výše uvedenému nezadáte váš souhlas, můžete nás případně kontaktovat prostřednictvím Členské sekce nebo na e-mailu cz.support.uk@trading.com.

Veškeré příchozí a odchozí telefonické konverzace, stejně jako další elektronická komunikace (včetně zpráv z chatu nebo e-mailů) mezi vámi a námi, budou zaznamenávány a uchovávány pro monitoring kvality, trénink a regulační účely.

Zadejte Vaše kontaktní údaje. Pokud jste již naším klientem, zadejte ID Vašeho účtu, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší podporu.

Sdělení klíčových informací

Účel dokumentu "Sdělení klíčových informací" (KID): Tento KID dokument poskytuje klíčové informace o investičním produktu, popsaném v následující sekci. Toto není marketingový materiál. Tato informace vyžaduje právní předpisy, které vám pomohou porozumět povaze, rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám z tohoto produktu, a pomohou vám při porovnání s jinými produkty.

Myšlenka vzniku Trading.com započala identifikací velmi zřejmé mezery, která existovala při porovnání mezibankovního produktu s produktem, který byl až donedávna k dispozici na trhu retailového obchodování.

Produkt - Rozdílové kontrakty (CFD) na USDCNH#

Tento produkt lze obchodovat jako "Over The Counter" (OTC).

PRIIP údaje:
 • Název: Trading Point of Financial Instruments UK Limited ("Společnost")
 • Web: Trading.com
 • Telefonní číslo pro další informace: +44 (0) 203 150 1500
 • Úřad pro dohled: Financial Conduct Authority (FCA)

Toto Sdělení klíčových informací bylo aktualizováno dne 03.01.2022.

Chystáte se zakoupit produkt, který není jednoduchý a jeho pochopení může být obtížné.

Co je tento produkt?

Tento produkt lze obchodovat jako "Over The Counter" (OTC).

 • Typ

  Tento produkt je finanční instrument z následující kategorie: CFD na Měnový pár.

 • Cíle

  Tento produkt vytváří pákovou expozici k pohybu hodnoty podkladového aktiva (tj. USDCNH# Měnový pár).
  Jeho návratnost je ovlivněna především cenou a volatilitou podkladového aktiva, rozsahem páky, použité investorem, a souvisejícími náklady na obchod. Cena podkladového aktiva je ovlivněna poptávkou a nabídkou, což je silně ovlivněno různými faktory, jako jsou důležité politické události (např. volby, referenda atd.), oznámení centrální banky, ekonomický a geopolitický vývoj a chování investorů.
  Pozice pro tento produkt mohou být otevřeny a uzavřeny po 24 hodin denně, od neděle 22:05 GMT do pátku 21:50 GMT.
  Tento produkt NEMÁ minimální dobu držení.

 • Zamýšlený retailový investor

  Obchodování tohoto produktu nebude vhodné pro každého. Tento produkt by běžně používaly osoby, které obecně chtějí získat krátkodobé expozice k finančním instrumentům/trhům; využívají (obchodují s) peníze, které si mohou dovolit ztratit; mají diverzifikované portfolio investic a úspor; mají vysokou toleranci rizika; a chápou dopady a rizika, spojená s obchodováním marže.

 • Podmínka

  Tento produkt nemá žádnou splatnost ani datum ukončení.

Jaká jsou rizika a co mohu získat zpět?

Indikátor přehledu rizika (SRI):

SRI je vodítkem k úrovni rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Zobrazuje pravděpodobnost, že produkt z důvodu pohybu na trzích způsobí ztráty. Tento produkt jsme klasifikovali na stupnici 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizika.

Je možné, že ztratíte celou vaši investici, pokud nestanovíte limit finanční ztráty, vyplývající z vaší investice ("Stop Loss"). Investice může být navíc ztracena, pokud společnost není schopna vyplácet. Můžete však využít systém ochrany spotřebitele (viz část "co se stane, když vás nemůžeme vyplatit"). Je možné, že k vaší počáteční investici bude požadovaná další investice, aby se zabránilo zastavení vašich otevřených pozic.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
images
Nízké riziko Vysoké riziko
image
Tento produkt je vysoce likvidní a společnost nepředepisuje pro jakoukoliv pozici dobu držení, ať už jde o nákupní nebo prodejní pozici. Klienti mohou svobodně otevřít/uzavřít obchod, kdykoliv se domnívají, že je to pro ně nejvíce výhodné vzhledem k tomu, že jsou trhy otevřené.
Scénáře výkonnosti

Budoucí vývoj na trzích nelze přesně předpovídat. Scénáře uvedené v tabulce 2 pouze naznačují některé z možných výsledků na základě nedávných výnosů. Skutečné výnosy by mohly být nižší.

Výkonnost se může lišit v závislosti na tom, jak se vyvíjí trhy a jak dlouho držíte CFD. Stresový scénář ilustruje extrémně nepříznivý vývoj na základě historických údajů. Maximální ztráta by byla ztráta celé investice. Ve výsledcích výkonnosti nejsou zahrnuty všechny náklady na produkt a nezohledňují ani náklady na zdanění osob.

Předpoklady, použité v analýze výkonnosti, jsou popsány níže:

CFD na USDCNH#
Tabulka 1
Investice
€1 000,00
Doba držení
1 den
Pomyslná hodnota obchodu
€20 000,00
Páka
20
Požadavek na marži
€1 000,00
Použitá marže
€1 000,00
Scénáře
Tabulka 2
Scénář dlouhé výkonnosti
Příznivý
Zůstatek
€1 059,41
Návratnost
+ 6%
Zisk / Ztráta
+ €59,41
Mírný
Zůstatek
€989,61
Návratnost
- 1%
Zisk / Ztráta
- €10,39
Nepříznivý
Zůstatek
€925,71
Návratnost
- 7%
Zisk / Ztráta
- €74,29
Stresový
Zůstatek
€824,61
Návratnost
- 18%
Zisk / Ztráta
- €175,39
Scénář krátké výkonnosti
Příznivý
Zůstatek
€1 061,09
Návratnost
+ 6%
Zisk / Ztráta
+ €61,09
Mírný
Zůstatek
€992,75
Návratnost
- 1%
Zisk / Ztráta
- €7,25
Nepříznivý
Zůstatek
€927,80
Návratnost
- 7%
Zisk / Ztráta
- €72,20
Stresový
Zůstatek
€822,33
Návratnost
- 18%
Zisk / Ztráta
- €177,67

Co se stane, když vás Trading Point of Financial Instruments UK Limited nemůže vyplatit?

Veškeré peníze klientů, které společnost drží, jsou odděleny od vlastních zdrojů společnosti, a zajištěny u vysoce hodnocených úvěrových institucí v Evropě. Společnost denně provádí interní a externí odsouhlasení podle požadavků FCA, a předepsaných v pravidlech CASS 7, aby společnost zajistila, že na svých klientských peněžních účtech zajistí přiměřené částky, které pokryjí všechny klientské vklady.

V nepravděpodobném případě, kdy vás společnost nebude schopna vyplatit, se klient může obrátit na Program kompenzace finančních služeb (FSCS). FSCS je statutární fond Velké Británie a poslední instance pro klienty firem, poskytujících finanční služby. FSCS tak může vyplatit náhradu až do výše 85 000 GBP za osobu a firmu, pokud firma, poskytující finanční služby, není schopna nebo pravděpodobně nebude schopna platit nároky vůči této osobě. Aktuální míra kompenzace, kterou FSCS vyplatí, bude založena na vašem stížnosti. FSCS je nezávislý orgán, zřízený podle Zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 (FSMA), jehož je společnost součástí, protože je schválena a regulovaná podle FCA (FRN: 705428).

Jaké jsou náklady?

Tato tabulka zobrazuje odlišné typy kategorií nákladů
Cash a Futures
Jednorázové vstupní nebo výstupní náklady
Provize
Nevztahuje se
Spread
Rozdíl mezi kupní cenou a prodejní cenou se nazývá spread. Tento náklad je realizovaný pokaždé, když otevřete a uzavřete obchod. Informace o spreadech naleznete na webu společnosti
Pouze Cash
Průběžné náklady
Denní náklady na držení (Swapy)
Poplatek je na vašem účtu zúčtovaný za každou noc, kdy držíte vaši pozici. To znamená, že čím déle držíte pozici, tím více to stojí. Informace o swapech naleznete na webu společnosti

Jak dlouho je mohu držet a mohu vybrat své peníze dříve?

Obchodování produktů CFD představuje významné riziko s častými pohyby trhu a cenovými změnami. Klienti mohou svobodně otevřít/uzavřít obchod, kdykoliv se domnívají, že je to pro ně nejvíce výhodné vzhledem k tomu, že trhy jsou otevřené. Společnost nepředepisuje dobu držení na žádnou pozici, ať jde o nákupní nebo prodejní pozici. Klient se může rozhodnout nastavit "Stop Loss" nebo "Take Profit" na svůj obchod pro minimalizaci rizika velkých neočekávaných pohybů.

Klienti si mohou kdykoliv vybrat svůj zůstatek, pokud se tak rozhodnou, a pokud na svém obchodním účtu nemají otevřené pozice. Pokud existují otevřené pozice, může klient vybrat jakoukoliv částku, která přesahuje marži požadovanou pro daný obchod, tj. svou "volnou marži". Všechny žádosti o výběr lze podat na webové stránce společnosti v sekci "Členská sekce".

Jak si mohu stěžovat?

Kroky pro podání stížnosti: Klienti, kteří si přejí podat stížnost, musí odeslat příslušný formulář stížnosti na níže uvedenou adresu, spolu s jakýmikoliv relevantními informacemi.

Emailová adresa: complaints.uk@trading.com

Formulář stížnosti naleznete v části "Členská sekce" na webové stránce společnosti.

Ostatní relevantní informace

Pro společnost je právní povinností, poskytovat svým klientům následující dokumenty a zásady: