Trading.com živý chat

Kliknutím na tlačítko "Začít chat" souhlasíte, že vaše osobní údaje budou poskytnuty prostřednictvím živého chatu a zpracovány společností Trading Point of Financial Instruments UK Limited, a to podle firemních Zásad ochrany osobních údajů, které slouží pro získání pomoci z našeho oddělení Zákaznické podpory.

Pokud k výše uvedenému nezadáte váš souhlas, můžete nás případně kontaktovat prostřednictvím Členské sekce nebo na e-mailu cz.support.uk@trading.com.

Veškeré příchozí a odchozí telefonické konverzace, stejně jako další elektronická komunikace (včetně zpráv z chatu nebo e-mailů) mezi vámi a námi, budou zaznamenávány a uchovávány pro monitoring kvality, trénink a regulační účely.

Zadejte Vaše kontaktní údaje. Pokud jste již naším klientem, zadejte ID Vašeho účtu, abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší podporu.

Hlavní kategorie často kladených otázek

Jaké doklady je nutné poskytnout, pokud chci být váš klient?

 • Barevná kopie platného pasu nebo jiného oficiálního identifikačního dokumentu vydaného státním orgánem (např. řidičský průkaz, občanský průkaz, atd.). Identifikační doklad musí obsahovat celé jméno klienta, datum vydání nebo datum platnosti, místo a datum narození klienta, nebo daňové identifikační číslo a podpis klienta.
 • Aktuální účet za služby (např. elektřina, plyn, voda, telefon, nafta, internet a/nebo kabelová televize), nebo výpis z bankovního účtu ne starší než 6 měsíců, potvrzující vaši registrovanou adresu.

Ano, musíte. Abyste mohli začít obchodovat a vybírat prostředky z vašeho obchodního účtu, musí být váš účet ověřený. Za tímto účelem nám musíte poskytnout aktuální účet za energie (např. elektřina, plyn, voda, telefon, nafta, internet a/nebo kabelová televize), nebo výpis z bankovního účtu za poslední 6 měsíce, a potvrzení o vaší registrované adrese.

Jako regulovaná společnost působíme v souladu s našimi vnitřními postupy, které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly všem legislativním a regulačním požadavkům. Tyto postupy zahrnují sběr odpovídající dokumentace od našich klientů s ohledem na KYC (poznej svého klienta - "know your client"), včetně sběru platných dokladů totožnosti a aktuálních (do 6 měsíců) účtů za služby nebo bankovního výpisu, které potvrzují registrovanou adresu klienta.

Ano, můžete. Je však lepší použít stejné osobní údaje, jako u vašich ostatních obchodních účtů. Další účet(účty) si můžete zaregistrovat v Členské sekci pomocí 1 kliknutí. Uvědomte si, že maximální počet povolených účtů na jednoho klienta je 8.

Ne, váš nový účet bude automaticky ověřený za předpokladu, že pro jeho otevření použijete stejné osobní/kontaktní údaje jako u vašeho stávajícího účtu.

Pokud si přejete aktualizovat vaši e-mailovou adresu, zašlete prosím e-mail na compliance.department.uk@trading.com z vaší registrované e-mailové adresy.

Chcete-li aktualizovat adresu vašeho bydliště, zašlete prosím e-mail na compliance.department.uk@trading.com z vaší registrované e-mailové adresy a nahrajte váš doklad o adrese (ne starší než 6 měsíce), který potvrzuje tuto adresu v Členské sekci .

Jak mohu otevřít obchodní účet?

Je to jednoduché a rychlé. Klikněte na tlačítko Otevřít Reálný účet, vyplňte formulář a po kompletaci obdržíte e-mail s vašimi přihlašovacími údaji, které můžete použít k přihlášení do vaší zabezpečené Členské sekce. Zde můžete financovat váš obchodní účet kliknutím na tlačítko Vklady v hlavním menu. Pokud již vlastníte Trading.com Reálný účet, můžete si další účet otevřít vČlenské sekci.

V případě, že vyplníte správně všechny detaily, trvá proces registrace méně než 5 minut.

Jakmile bude žádost o účet odeslána, bude zkontrolována příslušným oddělením a budete včas kontaktováni.

Pokud jste si již otevřeli obchodní účet, obdrželi e-mailem vaše přihlašovací údaje, odeslali vaše doklady totožnosti pro ověření účtu, a provedli vklad; dalším krokem je stažení obchodní platformy podle vaší volby z výše uvedeného menu Platformy.

Nabízíme následující typy obchodních účtů:

Ultra-Low Standard: 1 standardní lot je 100.000 jednotek základní měny
Ultra-Low Micro: 1 micro lot je 1.000 jednotek základní měny

Pro další podrobnosti prosím klikněte zde.

Minimální vklad/výběr pro naše obchodní účty je $5.

Ano, nabízíme. O Islámský účet bez swapů můžete požádat podle pokynů, popsaných zde.

U Trading.com nemají demo účty datum expirace, a proto je můžete používat tak dlouho, jak chcete. Demo účty, které byly neaktivní po dobu více než 60 dní od posledního přihlášení, budou uzavřeny. Můžete si však kdykoliv otevřít nový demo účet. Upozorňujeme, že je povoleno maximálně 5 aktivních demo účtů.

Není bohužel možné změnit základní měnu účtu, můžete si však kdykoliv otevřít nový účet a tam si nastavit preferovanou základní měnu účtu.

Ne, nemůžete ztratit více, než je částka, kterou jste vložili. Pokud nastala dysbalance určitého měnového páru a způsobila negativní bilanci, automaticky bude při dalším vkladu resetovaná.

Klikněte prosím pravým tlačítkem na některý ze symbolů na kartě Sledování trhu, který chcete zobrazit, a zvolte možnost Okno grafu. Do okna grafu také můžete přetáhnout jakýkoliv symbol.

Nabízíme různé spready, které mohou být nízké až jako 0,6 pipů. Nemáme žádné rekvóty: naši klienti získají přímo tržní cenu, kterou náš systém obdrží. Prohlédněte si naše spready na všech trzích zde.

Ano, umožňujeme.

Nabízíme páku až 30:1. Páka závisí na obchodovaném instrumentu. Další podrobnosti si můžete přečíst zde.

Marže je požadovaná částka v základní měně obchodního účtu, potřebná pro otevření nebo zachování pozice. Při obchodování forexu je požadovaná/použitá marže pro specifickou pozici = Počet lotů * Výše kontraktu / Páka. Výsledek je zde původně kalkulovaný v první měně obchodovaného páru, a poté je převedený na základní měnu vašeho obchodního účtu, která bude numericky zobrazena na vaší obchodní platformě.

Požadavek na marži pro zlato a stříbro je vypočítaný takto: Loty * Výše kontraktu * Tržní cena / Páka. Výsledek bude v USD, a bude převedený na základní měnu vašeho obchodního účtu (v případě, že je jiná než USD).

Požadovaná marže pro CFD je Loty * Výše kontraktu * Cena otevření * Procento marže. Výsledek bude v USD, a bude převedený na základní měnu vašeho účtu (v případě, že je jiná než USD).

Úroveň marže je vypočítaná podle vzorce Kapitál/Marže * 100 %.

Dostupná marže je váš kapitál minus marže. Jde tedy o dostupné finanční prostředky, které používáte pro otevření nových pozic, nebo pro udržení stávajících pozic.

Vzorec výpočtu marže pro forexové nástroje je následující:

(Loty * výše kontraktu / páka), kde je výsledek vždy v základní měně symbolu.

Pro Ultra-Low Standardní účty mají všechny forexové instrumenty výši kontraktu 100 000 jednotek. Pro Ultra-Low Micro účty mají forexové instrumenty výši kontraktu 1 000 jednotek.

Například, je-li základní měnou pro váš obchodní účet USD, váš pákový efekt je 30:1 a vy obchodujete 1 lot EURUSD, bude marže vypočtena takto:

(1 * 100 000 / 30) = 3.333,33 EUR

Euro je základní měna symbolu EURUSD, a protože je váš účet v USD, systém automaticky převede 3.333,33 EUR podle aktuálního kurzu.

Vzorec marže pro zlato/stříbro je loty * výše kontraktu * tržní cena/páka.

Vzorec marže pro CFD je Loty * Výše kontraktu * Počáteční cena * Procento marže.

Více informací o swapových poplatcích naleznete zde.

Swapový vzorec pro všechny forexové nástroje, včetně zlata a stříbra, je následující:

loty * dlouhé nebo krátké pozice * velikost bodu

Zde je příklad pro EUR/USD:

Základní měnou klienta je USD
1 lot nákupu EUR/USD
Dlouhá = -3,68
Protože jde o nákupní pozici, systém nastaví swapovou sazbu pro dlouhou pozici, která je aktuálně -3,68
Velikost bodu = velikost smlouvy symbolu * minimální cenová fluktuace
Velikost bodu EUR/USD = 100 000 * 0,00001 = 1
Pokud použijeme daná čísla ve vzorci, bude to 1 * (-3,68) * 1 = -3,68 USD.
Takže za 1 lot nákupu EUR/USD, pokud bude pozice zachovaná přes noc, bude výpočet swapu pro klienta -3,68 USD.

Zde je příklad pro zlato:

Základní měnou klienta je USD
1 lot nákupu zlata
Dlouhá = -2,17
Protože jde o nákupní pozici, systém nastaví dlouhé body, které jsou aktuálně -2,17.
Velikost bodu = velikost smlouvy symbolu * minimální cenová fluktuace
Velikost bodu pro zlato = 100 * 0,01 = 1
Pokud použijeme daná čísla ve vzorci, bude to 1 * (-2,17) * 1 = -2,17 USD.
Takže za 1 lot nákupu zlata, pokud bude pozice zachovaná přes noc, bude výpočet swapu pro klienta -2,17 USD.

Upozorňujeme, že je-li základní měna obchodního účtu v EUR (podobně jako v předchozích příkladech), výpočty swapu budou převedeny z USD na EUR. Výsledek výpočtu swapu je vždy sekundární měnou v symbolu, a systém ho převede na základní měnu obchodního účtu.

Ano, povolujeme.

Stop loss je příkaz pro uzavření dříve otevřené pozice za cenu méně ziskovou pro klienta, než je cena v době umístění stop loss. Stop loss je mezní bod, který jste pro váš příkaz nastavili. Po dosažení tohoto bodu bude váš příkaz uzavřený. Upozorňujeme však, že je nutné si ponechat určitý odstup od aktuální tržní ceny v okamžiku, kdy příkazy stop/limit nastavujete. Pro více podrobností o odstupu v bodech pro každý měnový pár si prosím prohlédněte úrovně limit a stop zde.

Funkce stop loss je užitečná, pokud chcete minimalizovat vaše ztráty v případě, že jde trh proti vám. Stop loss body jsou vždy nastaveny pod současnou POPTÁVKOVOU cenou na NÁKUPU, nebo nad aktuální NABÍDKOVOU cenou na PRODEJI.

Take profit je příkaz pro uzavření dříve otevřené pozice na ceně méně výhodné pro klienta, než byla cena v době umístění take profit. Po dosažení take profit bude Váš příkaz uzavřený. Upozorňujeme však, že je nutné si ponechat určitý odstup od aktuální tržní ceny v okamžiku, kdy nastavujete příkazy stop/limit. Pro více podrobností o odstupu v bodech pro každý měnový pár si prosím prohlédněte úrovně limit a stop zde.

Take Profit body jsou vždy nastaveny pod současnou cenou POPTÁVKY na PRODEJI, nebo nad aktuální NABÍDKOVOU cenou na NÁKUPU.

Trailing stop je druh příkazu stop loss. Je nastavený na procentuální úroveň buď pod úrovní tržní ceny pro DLOUHÉ pozice, nebo nad tržní cenou pro KRÁTKÉ pozice. Upozorňujeme však, že je nutné si ponechat určitý odstup od aktuální tržní ceny v okamžiku, kdy nastavujete příkazy stop/limit.

Pro více podrobností o odstupu v bodech pro každý měnový pár si prosím prohlédněte úrovně limit a stop zde.

Close by je funkce, která vám umožní současně uzavřít dvě protichůdné pozice stejného finančního instrumentu a ušetřit tak jeden spread. Příkaz buy musí být ukončený příkazem sell, a příkaz sell musí být ukončený příkazem buy.

Funce Multiple close by umožní uzavření více než jedné protichůdné pozice ve stejnou dobu. V případě, že máte dva protichůdné příkazy, můžete použít jeden z příkazů pro uzavření toho druhého, a tím získat nebo ztratit čistý rozdíl.

Částka v základní měně*Pipy= Hodnota v měně nabídky
Hodnota 1 pipu v EUR/USD= 1 Lot (100 000 €)*0,0001= 10 USD
Hodnota 1 pipu v USD/CHF= 1 Lot (100 000 $)*0,0001=10 CHF
Hodnota 1 pipu v EUR/JPY=1 Lot (100 000 €)*0,01= 1000 JPY

Níže uvedená čísla platí pro 1 transakci, můžete otevřít neomezené množství.

Ultra-Low Standard

1 lot = 100.000
Minimální objem obchodu = 0,01
Maximální objem obchodu = 50
Obchodní krok = 0,01

Ultra-Low Micro

1 Lot = 1.000
Minimální objem obchodu = 0,1
Maximální objem obchodu = 100
Obchodní krok = 0,01
Nezapomeňte prosím, že minimální výše lotu pro obchodování CFD je 1 lot.

Ano, povolujeme. Na vašem obchodním účtu máte možnost zajištění vašich pozic. Hedging se realizuje při otevření DLOUHÉ a KRÁTKÉ pozice současně v rámci stejného instrumentu. Otevřete-li pozici NÁKUP a PRODEJ na stejném instrumentu a v téže velikosti lotů, marže je 0.

Pokud však otevřete NÁKUPNÍ a PRODEJNÍ POZICI na CFD stejného typu a velikosti lotů, marže je zapotřebí pouze jednou a lze ji nalézt zde.

Marže CFD, pokud jste hedgeovali, je vždy 50%.

Páka je násobitelem vašeho zůstatku. Umožní vám otevřít větší obchodní pozice, protože požadovaná marže se sníží v závislosti na páce instrumentu, který si zvolíte pro obchodování. I když s pákou můžete dosáhnout vyššího zisku, existuje zde rovněž riziko vyšší ztráty, protože vaše pozice budou mít vyšší objem (velikost lotů).

Váš obchodní kapitál je 10 000 EUR
Páka pro instrument, který chcete obchodovat, je 30:1
Pro Ultra-Low Standardní obchodní účet to znamená 30 x 10 000 = 300 000 EUR
Na EURUSD dlouhé pozice, otevření za 1,3055, uzavření pozice za 1,3155
Rozdíl je 0,0100 pipů, a proto 300 000 x 0,0100 = 3 000 EUR - to je zisk, který jste získali.

Páku si můžete změnit na kartě Můj účet, a poté kliknutím na kartu Změnit páku v naší Členské sekci. Tato metoda změny páky je okamžitá.

Výpočet zisku je následující:
(Cena uzavření-Cena otevření)*Loty*Výše kontraktu
Velikost lotů se pro každé CFD liší. Přečtěte si další informace zde.

Všechny vklady našich klientů jsou uloženy na oddělených evropských účtech ve spolehlivých bankovních institucích.

Jestliže u nás obchodujete, ke skluzům téměř nemůže dojít. Někdy však, pokud dojde k oznámení důležitých ekonomických novinek, z důvodu prudkého vzestupu/poklesu tržní ceny, váš příkaz může být nastavený na jiné sazbě, než jste požadovali.

U Trading.com je pro vaše příkazy použitá nejlepší dostupná tržní cena, která by pro vás měla být výhodná.

Více informací o Zásadách provedení příkazů společnosti Trading.com naleznete zde.

Ano, můžete, maximálně 8 aktivních obchodních účtů. Preferované je však použití stejných osobních údajů, jako pro vaše ostatní obchodní účty(účet). Další účty si můžete zaregistrovat v Členské sekci pomocí 1 kliknutí.

Účty s nulovým zůstatkem budou archivované po uplynutí devadesáti (90) kalendářních dnů.

Účet je považovaný za spící od posledního dne v období šesti (6) měsíců, během kterých nedošlo na účtu k žádné aktivitě (obchodování/výběry/vklady).

Neaktivní účet bude zpoplatněný měsíčním poplatkem ve výši 10USD (deset amerických dolarů), nebo plnou výší volného zůstatku na účtu, pokud bude volný zůstatek nižší než 10USD (deset amerických dolarů). Pokud je volný zůstatek na účtu nulový, nebude účtovaný žádný poplatek.

Otevřené pozice a nevyřízené příkazy zůstanou v systému, i když se odhlásíte z vaší obchodní platformy. To samé platí pro všechny typy příkazů s výjimkou trailing stop. Příkazy trailing stop se stanou neaktivními, pokud uzavřete nebo se odhlásíte z platformy. Expertní poradci se také stanou neaktivními, pokud je platforma uzavřená, nebo pokud nejste přihlášeni.

Jakékoliv otevřené pozice můžete uzavřít přes telefon po 24 hodin denně. Stačí kontaktovat naši zákaznickou podporu na čísle +44 2031501500. Před tím, než bude váš hovor spojený na dealing ke zpracování vašeho příkazu, budete požádáni o několik bezpečnostních otázek k ověření vašeho účtu.

Neexistuje maximální částka, kterou můžete obchodovat on-line.

Existuje maximální počet 50, které můžete obchodovat za živé ceny pro Ultra-Low Standardní účty a 100 pro Ultra-Low Micro účty.

Maximální počet pozic, otevřených ve stejnou dobu, je pro všechny typy účtů 200.

Pokud chcete k obchodu použít vyšší částku, než je maximum lotů pro typ vašeho účtu, můžete obchod rozdělit na menší části.

Při provádění obchodu ve spotovém obchodování forexu je skutečná hodnota datumu o dva dny dopředu. Například obchod provedený ve čtvrtek je s hodnotou pro pondělí, obchod provedený v pátek je s hodnotou pro úterý, a tak dále. Ve středu je hodnota překlopení ztrojnásobená pro kompenzaci následujícího víkendu (během kterého není překlopení zpoplatněné, protože obchodování je o víkendu zastaveno).

Nepřijímáme klienty se sídlem v USA. Za tuto nepříjemnost se omlouváme.

Ano, nabízíme. Klienti, kteří udržují minimální zůstatek 5 000 USD nebo ekvivalentu v jiné měně, mohou kdykoliv prostřednictvím Členské sekce požádat o bezplatný Virtuální privátní server pod podmínkou, že zobchodují alespoň 5 kol lotů za měsíc.

Klienti, kteří nesplňují výše uvedená kritéria, mohou i tak požádat o Virtuální privátní server z Členské sekce za měsíční poplatek 28 USD, který bude automaticky odečtený z jejich účtu v první pracovní den každého kalendářního měsíce.

Obchodování jedním kliknutím vám umožní otevřít pozice pouhým jedním kliknutím. Když chcete uzavřít pozici, jedno kliknutí však již nefunguje, a pozici budete muset uzavřít ručně.

K aktivaci obchodování jedním kliknutím použijte šipku v levém rohu vašeho grafu. Kliknutím na šipku povolíte obchodování jedním kliknutím a okno se objeví v levém rohu grafu.

Ne, nemůžete. Zaregistrujte si prosím další účet v Členské sekci.

Ne, nenabízíme.

Futures kontrakt je dohoda o koupi ("dlouhý směr") nebo prodeji ("krátký směr") obchodního instrumentu (finančního aktiva nebo reálného aktiva) za předem stanovenou cenu a čas v budoucnosti.

Futures kontrakty mají omezenou životnost; mají přednastavené data otevření a expirace. V datu expirace se musí veškeré otevřené pozice uzavřít; kdokoliv si chce udržet pozici podkladového instrumentu, musí si otevřít pozici v dalším kontraktu s expirací.

To se nazývá rollover.

Trading.com automaticky nepřevádí pozice do další expirace; vaše pozice jsou uzavřeny těsně před datem expirace futures kontraktu.

Máte flexibilitu samostatně uzavřít své pozice před stanoveným datem expirace, a pokud si přejete zachovat pozici v podkladovém instrumentu, tak znovu otevřít pozici v dalším kontraktu, jakmile bude aktivní.

Frekvence dat expirace u futures se liší.

OIL kontrakty mají například měsíční data expirace, zatímco kontrakty PLAT (platina) mají čtvrtletní expirace.

Kliknutím na jednu z následujících kategorií zobrazíte odpovídající tabulku:

Spotové ceny jsou současné ceny na trhu, platné pro okamžitý nákup a prodej instrumentu.

Ceny futures naopak zpožďují platbu a dodání na předem určený termín v budoucnosti, což vám umožní spekulovat, jakým směrem se bude instrument v budoucnosti obchodovat.

Kromě spekulací se futures využívají také pro hedgingové účely.

Futures kontrakty nepodléhají nočním poplatkům.

Na základě nařízení vydaných americkým daňovým úřadem (IRS) podle paragrafu 871(m) daňového zákona USA musí být všichni držitelé amerických akciových derivátů (včetně CFD), kteří nejsou rezidenty USA, při příjmech z dividend plynoucích z obchodování s těmito instrumenty zdaněni.

Pro další informace z webové stránky IRS klikněte zde.

1) Co musím udělat?

Pokud chcete z jakéhokoli vašeho účtu pokračovat nebo začít obchodovat s relevantními instrumenty, vyplňte prosím formulář W-8BEN, který najdete ve své členské sekci.

 • Na panelu nabídek v členské sekci klikněte na záložku "Profil"
 • Na kartě Profil klikněte na možnost "Upravit profil"
 • Klikněte na možnost "W-8BEN formulář"
 • Vyplňte a elektronicky podepište formulář

2) Kterých produktů se to týká?

Tato srážková daň se vztahuje na CFD na akcie společností registrovaných v USA a na nekvalifikované indexy, které obsahují americké akcie. Existuje však výjimka pro CFD na kvalifikované indexy, jako například (neúplný výčet):

 • Dow Jones Industrial Average
 • S&P 500
 • NASDAQ 100
 • Russell 2000

3) Kterých pozic se to týká?

Nařízení se vztahují na dlouhé (nákupní) pozice na relevantních instrumentech, které byly otevřeny 1. ledna 2017 nebo později (a v době vstupu nařízení zůstávají stále otevřené), a na všechny nové pozice na relevantních instrumentech otevřených od 1. ledna 2022. Mezi tyto instrumenty mimo jiné patří veškeré akcie kótované na burze v USA.

4) Co je paragraf 871(m)?

IRS vydal předpisy podle paragrafu 871(m), které zajišťují, že mimoameričtí držitelé amerických akciových derivátů budou zdaňováni z dividendových příjmů stejně jako mimoameričtí držitelé podkladových akcií. Úprava dividend z derivátů, které odkazují na americké akcie, je "platbou ekvivalentní dividendě", a proto se považuje za dividendový příjem ze zdrojů v USA. Dividendy vyplacené za instrumenty, které odkazují na americké akcie, jsou proto považovány za příjem ze zdrojů v USA a jsou zdaněny podle amerických daňových předpisů.

Podle amerických předpisů podléhají všechny fyzické osoby standardně srážkové dani ve výši 30 %. USA však podepsaly s některými zeměmi smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které vás mohou opravňovat ke snížení sazby srážkové daně. Například rezident Velké Británie může mít nárok na srážkovou daň 15 % namísto 30 %.

5) Co se stane s informacemi, které jsem poskytl/a?

Informace, které uvedete ve formuláři W-8BEN, budou u nás bezpečně uloženy v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a budou sdíleny pouze v případě, že to bude vyžadovat zákon v rámci auditu finančního úřadu IRS.

6) Jaký je důsledek vyplnění formuláře?

Abychom mohli uplatnit příslušnou sazbu v souladu se smlouvou, která se na vás případně vztahuje, měli byste vyplnit formulář pro uplatnění snížené sazby srážky podle příslušné smlouvy.

Pokud formulář nepředložíte v požadovaném termínu, může to mít za následek omezení vašeho obchodního účtu a srážkovou daň ve výši 30 %, a to bez ohledu na smlouvu o zamezení dvojího zdanění, kterou USA podepsaly s vaší zemí.

Podle amerických předpisů jsou naši zákazníci povinni předložit daňové formuláře, aby doložili svůj status. S ohledem na investiční platformu zákazníci obdrží hodnotu dividendy po odečtení daně.

7) Ukončení platnosti formuláře W-8BEN a změna okolností

Obecně platí, že formulář W-8BEN zůstává v platnosti po dobu, která začíná dnem podpisu formuláře a končí posledním dnem třetího následujícího kalendářního roku, pokud změna okolností nezpůsobí, že některý z údajů ve formuláři je nesprávný. Například formulář W-8BEN podepsaný 30. září 2020 zůstává v platnosti do 31. prosince 2023.

Změna okolností

Pokud se v důsledku změny okolností stanou údaje ve vámi předloženém formuláři W-8BEN nesprávnými, musíte nám to oznámit do 30 dnů od změny okolností a podat nový formulář W-8BEN nebo jiný vhodný formulář.

Pokud se například po odeslání formuláře W-8BEN stanete občanem USA nebo cizincem s trvalým pobytem v USA, považuje se to za změnu okolností a již se na vás nevztahuje srážková sazba ve výši 30 %. V takovém případě nám to musíte oznámit do 30 dnů poté, co jste se stali občanem USA nebo cizincem s trvalým pobytem v USA, poté může být požadováno předložení formuláře W-9.

Jaké máte možnosti vkladu/výběru?

V současné době si můžete vybrat z následujících možností vkladu a výběru prostředků: několik kreditních karet, několik metod elektronické platby, bankovní převod, místní bankovní převod, a další platební metody.

Můžete provést vklad v jakékoliv měně, která bude automaticky převedena na základní měnu vašeho účtu, podle převažujícího mezibankovního kurzu u Trading.com.

Abychom ochránili všechny strany proti podvodům a minimalizovali možnost praní špinavých peněz a/nebo financování terorismu, Trading.com zpracuje pouze výběry/refundace zpět ke zdroji původního vkladu podle níže uvedeného Postupu prioritního výběru:

Výběry kreditní/debetní kartou

Podané žádosti o výběr, bez ohledu na zvolenou metodu výběru, budou prostřednictvím tohoto kanálu zpracované až do celkové částky, vložené touto metodou.

Výběry E-peněženkou

Refundace/výběry e-peněženkou budou zpracovány, jakmile všechny vklady na vašich kreditních/debetních kartách budou zcela refundovány.

Ostatní metody

Všechny ostatní metody, jako například výběry bankovním převodem, by měly být použity, jakmile jsou vklady pomocí výše uvedených metod zcela vyčerpány.

Všechny požadavky na výběr budou zpracovány do 24 pracovních hodin; budou však okamžitě zobrazeny na vašem obchodním účtu jako čekající výběry. Pokud zvolíte nesprávnou metodu výběru, váš požadavek bude zpracovaný podle výše popsaného procesu.

Všechny žádosti o výběr by měly být zpracovány v měně původního vkladu. Pokud by se měna vkladu lišila od měny převodu, zkonvertujeme částku na měnu převodu podle platného směnného kurzu.

Jelikož můžeme zpět na vaši kartu převést pouze stejnou částku, kterou jste vložili, zisky mohou být převedeny na váš bankovní účet prostřednictvím bankovního převodu. Pokud jste také provedli vklady pomocí e-peněženky, máte také možnost výběru zisků na stejnou e-peněženku.

Pro výběr prostředků musí být váš obchodní účet ověřený. Je tedy nejprve nutné nahrát vaše dokumenty do naší Členské sekce: doklad totožnosti (OP, pas, nebo řidičský průkaz) a doklad o adrese (účet za služby, účet za telefon/internet/TV nebo výpis z bankovního účtu), které obsahují vaší adresu a vaše jméno, a který nesmí být starší než 6 měsíců.

Jakmile obdržíte ověření od našeho ověřovacího oddělení, že váš účet byl ověřený, můžete požádat o výběr prostředků pomocí přihlášení do Členské sekce, volby tabulky Výběr a zasláním žádosti o výběr. Odeslání vašeho výběru je možné pouze zpět k originálnímu zdroji vkladu. Všechny výběry jsou zpracované naším oddělením Back Office v pracovních dnech do 24 hodin.

Ano, můžete, ale pro ochranu vašich obchodů a minimalizaci rizik potenciálních stop out platí následující omezení:

 • Žádosti, které by způsobily, že by vaše úroveň marže klesla pod 150%, nebudou akceptovány od pondělka 01:00 do pátku 23:50 GMT+2 (platí letní čas).
 • Žádosti, které by způsobily, že by vaše úroveň marže klesla pod 400%, nebudou akceptovány od pátku 23:50 do pondělka času 01:00 GMT+2 (platí letní čas).

Záleží na zemi, do které peníze posíláte. Standardní bankovní převod v rámci EU trvá 3 pracovní dny. Bankovní převody do některých zemí mohou trvat až 5 pracovních dnů.

Žádost zpracuje naše centrála do 24 hodin. Prostřednictvím e-peněženek obdržíte své peníze ve stejný den, prostřednictvím bankovního převodu to pak trvá obvykle 2-5 pracovních dnů.

Všechny vklady jsou okamžité, s výjimkou bankovních převodů. Všechny výběry jsou zpracované naším oddělením back office v pracovních dnech do 24 hodin.

Nabízíme širokou škálu platebních možností pro vklad: pomocí kreditních karet, několika metod elektronických plateb, bankovním převodem, místním bankovním převodem, a dalšími platebními metodami.

Jakmile si otevřete obchodní účet, můžete se přihlásit do naší Členské sekce, zvolit na stránce Vklady platební metodu podle vaší volby, a postupovat podle pokynů. Všechny žádosti jsou zpracované během několika sekund.

U našich možností výběru/vkladu neúčtujeme žádné poplatky. Pokud například vložíte 100 USD přes Skrill a poté vyberete 100 USD, uvidíte plnou výši 100 USD na vašem účtu Skrill, protože pro vás pokryjeme všechny transakční poplatky oběma směry.

To také platí pro všechny výběry kreditní/debetní kartou. Pro vklady/výběry prostřednictvím mezinárodního bankovního převodu Trading.com pokrývá všechny poplatky za převod, stanovené našimi bankami, s výjimkou vkladů nižších než 200 USD (nebo ekvivalentní denominace).

Abychom ochránili všechny strany před podvody a minimalizovali možnosti praní špinavých peněz a/nebo financování terorismu, je naší firemní politikou návrat prostředků klientů k původnímu zdroji těchto prostředků, a proto bude tento výběr navrácený na váš účetSkrill. Toto platí pro všechny metody výběru, a výběr se musí vrátit zpět ke zdroji vkladu prostředků.

Ne, není to možné. Je zakázané převádět prostředky mezi účty různých klientů a zapojit jakékoliv třetí strany.

Jelikož jsme regulovanou společností, neakceptujeme vklady/výběry, provedené třetími stranami. Váš vklad může být provedený pouze z vašeho vlastního účtu, a výběr musí být převedený zpět ke zdroji, z kterého byl provedený vklad.

Ano, je to možné. O interní převod mezi dvěma obchodními účty můžete požádat, ale pouze v případě, že oba účty byly otevřené pod vaším jménem a oba byly ověřené. V případě, že se u obou účtů liší základní měna, částka bude konvertovaná. O interní převod lze požádat v Členské sekci, je okamžitě zpracovaný.

Pokud byla některá z metod vkladu prostřednictvím kreditní/debetní karty, musíte vždy požádat o výběr až do výše vkladu, a to před jinou metodou výběru. Pouze v případě, že částka vložená přes kreditní/debetní kartu je plně navrácená zpět ke zdroji, můžete zvolit jinou metodu výběru, v návaznosti na ostatních vkladech.

U Trading.com neúčtujeme žádné poplatky nebo provize. Pokryjeme všechny transakční poplatky (s bankovním převodem pro částky nad 200 USD).

Jaký je rozdíl mezi demo a reálnými účty?

I když všechny vlastnosti a funkce reálného účtu jsou také dostupné pro demo účet, měli byste mít na paměti, že simulace nemůže nikdy replikovat reálné obchodní tržní podmínky. Jeden významný rozdíl je, že objem provedení prostřednictvím simulace nemá vliv na trh; zatímco v reálných obchodních objemech má vliv na trh, především když je velikost obchodu významná. Rychlost provedení je stejná pro reálné účty i pro Trading.com demo účty.

Uživatelé mohou mít navíc velmi odlišné psychologické profily v závislosti na tom, zda obchodují s demo nebo reálnými účty. Tento aspekt může ovlivnit rozhodnutí, provedená s demo účtem. Doporučujeme, abyste byli opatrní a zabránili spokojenosti z důvodu jakéhokoliv výsledku, který získáte s použitím demo účtu. Více informací o demo účtech si můžete přečíst zde.

Otevřete okno terminálu stisknutím kombinace Ctrl+T na vaší klávesnici, a zvolte tabulku Historie účtu. Klikněte pravým tlačítkem a povolte místní nabídku, která vám umožní uložit vaší obchodní historii jako soubor .html, takže ji lze později při odhlášení z obchodní platformy zobrazit.

Ano, můžete. Naše počítačové platformy podporují využití expertních poradců.

Z nabídky platformy zvolte pole Soubor > Otevřít datovou složku.

Přejděte do MQL5 > Experti a umístěte svého expertního poradce do této složky.

Po restartování vaší platformy by se měli vaši expertní poradci objevit v okně Navigátor.

Dvojitým poklepáním na vašeho expertního poradce nebo jeho přetažením jej přidáte do vámi preferovaného grafu.

Nejprve zkontrolujte, zda je obchodování povoleno v sekci Nástroje -> Možnosti -> tabulka Experti -> Povolit reálné obchodování. Poté se ujistěte, že je stlačeno tlačítko odborného poradce na hlavním panelu. Měli byste vidět smajlík v pravém horním rohu vašeho grafu, který ukazuje, že jste vašeho EA aktivovali správně. Pokud je vše v pořádku, ale EA ještě neobchoduje, prohlédněte si složky pomocí karty Experti v okně Terminál (měli byste také vidět, jaké chybě dochází). Můžete nám také zaslat e-mail a požádat o další pomoc na cz.support.uk@trading.com.

Přihlaste se do vaší platformy MT5 -> okno Sledování trhu -> klikněte pravým tlačítkem -> Zobrazit vše -> přejděte dolů, kde uvidíte všechny instrumenty, dostupné pro obchodování.

Ne, nemůžete. Časové pásmo našich obchodních serverů je vždy GMT+2 zimního času a GMT+3 letního času. Nastavení času GMT zabrání mít malé svíčkové grafy v neděli, což umožňuje běh technické analýzy, a aby zpětné testování probíhalo hladce a jednodušeji.

Oddělujeme standardní obchody od micro obchodů (1 objem na standardním účtu = 100 000 jednotek, 1 objem na micro účtu = 1000 jednotek). To je důvodem, proč byste měli v okně Sledování trhu hledat symboly s "m#" rozšířením (např. EUR/USDm# namísto EUR/USD), klepli pravým tlačítkem myši a zvolili Zobrazit vše. statní "šedivé" symboly používá platforma pro výpočet ceny ropy. Klikněte na tyto "šedivé" symboly pravým tlačítkem a zvolte možnost Skrýt, aby nedošlo k záměně.

Každý příkaz ke koupi se otevírá za POPTÁVKOVOU cenu a uzavírá se za NABÍDKOVOU cenu, a každý příkaz k prodeji se otevírá za NABÍDKOVOU cenu a uzavírá se za POPTÁVKOVOU cenu. Ve výchozím nastavení si můžete na vašem grafu zobrazit pouze NABÍDKOVOU cenu. Pro zjištění POPTÁVKOVÉ ceny klikněte pravým tlačítkem na konkrétní graf a zvolte Vlastnosti > Zobrazit > Zobrazit linii ceny poptávky.

Chcete-li začít obchodovat na platformě MT5, musíte mít obchodní účet Trading.com MT5. Na platformě MT5 není možné obchodovat, pokud je vaším stávajícím účtem Trading.com MT4. Pro stáhnutí platformy MT5 klikněte zde.

Pokud jste již klientem Trading.com, můžete si z Členské sekce otevřít další účet MT5 bez nutnosti opakovaného zaslání vašich ověřovacích dokumentů. Pokud jste však novým klientem, musíte nám poskytnout všechny potřebné ověřovací dokumenty (tj. doklad totožnosti a doklad o adrese).

Na platformě MT5 můžete obchodovat všechny instrumenty, dostupné u Trading.com, včetně CFD akcií, CFD akciových indexů, forexu, CFD na cenné kovy a na energie.

Jste pod dohledem nějakého vládního/regulačního orgánu?

Naše společnost je autorizovaná a regulovaná u Úřadu pro finanční etiku pod číslem licence 705428, kterou si lze prohlédnout zde.

Naše společnost sídlí v Londýně, Velké Británii. Úplnou adresu a kontaktní údaje naší společnosti naleznete zde.

Jaké funkce jsou podporované u Trading.com?

V nabídce je obchodování forexu, akcií, komodit, indexů, kovů a energií.

 • Minimální vklad ve výši $5
 • Otevření více než 1 účtu
 • Benefity z ochrany před záporným zůstatkem
 • Bez rekvót a bez zamítnutí příkazů
 • Nízké spready od 0,6 pipů
 • Frakční ocenění pipů
 • Obchodu ze všech zařízení, odkudkoliv a kdykoliv
 • Tržní provedení v reálném čase
 • Všechny vklady jsou zpracovány automaticky a okamžitě 24/7
 • Rychlé výběry bez extra poplatků
 • Všechny transakční poplatky jsou kryté společnostíTrading.com
 • Demo účty zdarma s $100 000 ve virtuálních penězích